Smiths verditeori


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 11 av 51 artikler om Markedsøkonomiens historiske utvikling
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


SmithAdam Smiths verditeori kan sammenfattes slik:

Det som har størst nytteverdi (f.eks. vann) har ofte liten bytteverdi, og det som har stor bytteverdi (f.eks. diamanter) har ofte liten eller ingen nytteverdi. Bytteverdien bestemmes av prisen på den varen man kan få i bytte.

Smith mente at relative priser ble bestemt av produksjonskostnadene, men at markedsprisen (korttidsprisen) ble bestemt av tilbudet og etterspørselen. Den naturlige prisen (langtidsprisen) ble derimot bestemt av produksjons-kostnadene. Likevel hevder han iblant at den naturlige prisen også er avhengig av både tilbud og etterspørsel.

Smith forsøkte å konstruere en arbeidsverditeori for å forklare relative priser (naturlige priser), men ente opp med en produksjonskostnadsteori:

   Naturlig pris på arbeid

+ Naturlig pris på kapital

+ Naturlig pris på jord

= Naturlig pris

Produksjonteorien viser at verdien av et produkt bestemmes av prisene på alle produksjonskostnadene (Produktets verdi = lønn + profitt+ jordleie).

Distribusjonteori (Fordeling av produksjonsresultatet)

Smith teori om profitt

Profitt er betaling til kapitalistene for å «opprettholde arbeidsstyrken og produksjonsredskapene gjennom en tidkrevende produksjonsprosess».

Profittens størrelse over tid kan bli redusert av tre ulike grunner:

 1. Mangel på arbeidskraft. Konkurranse blant kapitalistene gir økte lønninger som igjen fører til fallende profitt.
 2. Konkurransen på produktmarkedet. Er det et produktmarked som gir større avkastning enn ett annet, vil dette produktmarkedet trekke til seg flere produsenter. Det økter konkurranse og gjør at markedsprisen faller, noe som igjen gjør at profitten minsker. Profitten vil derfor være lik i alle bransjer.
 3. Konkurranse blant investorer. Ved begrensede muligheter for investeringer øker kapitalsparingen og profitten minker tilsvarende.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Markedsøkonomiens historiske utvikling

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Adam Smith ( f. 1723 )Thomas R. Malthus (1766-1834) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Økonomisk tenkning – den historiske utviklingen
 • Tidlig preklassisk tenkning (Økonomisk tenkning)
 • Gresk tenkning & slavesamfunnet
 • Det føydale økonomiske system
 • Skolastikerne ( År 1200 – 1500)
 • Pre-klassisk tenkning
 • Merkantilismen ( 1500 – 1750 )
 • Fysiokratene (1750 – 1776)
 • Den klassiske perioden
 • Adam Smith ( f. 1723 )
 • Smiths verditeori
 • Thomas R. Malthus (1766-1834)
 • Jean Bartiste Say (1767 -1832)
 • David Ricardo (1772 – 1823)
 • Inntektsfordelingen i den klassiske perioden
 • Ricardos verditeori
 • Teorien om komparative fordeler
 • John Stuart Mill (1806 – 1873)
 • Karl Marx (1818 – 1883)
 • Marx erkjennelseteori
 • Materialistisk historieoppfatning
 • Hva bestemmer produktets pris (Bytteverdien) ?
 • Marx verditeori – en arbeidsverditeori
 • Hva er profitt, og hvordan skapes profitten?
 • Nyklassisk økonomi
 • Nyklassisk økonomi
 • Nyklassikernes mål
 • Alfred Marshall (1842 – 1924)
 • Hva bestemmer prisen (Partiell likevekt)?
 • Priselastisitet
 • «The Cambridge cachballance version of the Quantity theory of money»
 • «The transaction version»
 • Hva bestemmer prisen ?
 • Hvordan måle nytteverdien?
 • Hvilken nytte har vi av inntekten (pengene)?
 • Grensenytte og etterspørsel
 • Sammenhengen mellom tilbud og etterspørsel
 • Nyklassisk innteksfordelingsteori
 • Introduksjon til moderne økonomi
 • Moderne mikroøkonomi
 • Moderne makroøkonomi
 • John Maynard Keynes (1883 – 1945)
 • Keynes løsning på arbeidsledigheten
 • Hva bestemmer etterspørselen og forbruket (C)?
 • Hva bestemmer investeringene (I)?
 • Keynesiansk motkonjukturpolitikk
 • Keynesiansk politikk og inflasjon
 • Monetarisme
 • Tilbudsidepolitikk
 • Den klassiske motrevolusjon
 • Oppsummering av moderne økonomi