Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 16 av 25 artikler om Ledelse

Det er mennesker i samarbeid som skaper bedriftens resultater.

Et godt økonomisk resultat  er derfor ikke tilstrekkelig hvis man ikke klarer å skape en et trivelig og effektivt arbeidsmiljø som virker stimulerende og utviklende på hver enkelt ansatt i organisasjonen. Et dårlig arbeidsmiljø, vil  etter all sannsynlighet gå utover bedriftens fremtidige resultater og føre til tilbakegang på lang sikt.

Moderne ledelse innebærer derfor en kontinuerlig mobilisering og prioritering av bedriftens ressurser mot både økonomiske, tekniske og personlige mål. I praksis betyr dette:

 • Ønskede fremtidige resultater konkretiseres og beskrives ved hjelp av målformuleringer som supplement til tradisjonelle budsjetter og planer.
 • Økonomiske og tekniske mål suppleres med mål for utvikling av organisasjonen og organisasjonmedlemmene.
 • Målene bestemmes ut fra en helhetlig vurdering av hva en vil oppnå med bedriftens økonomiske, tekniske- og menneskelige ressurser. Dette er viktig da de bevisste mål danner utgangspunktet for den løpende og  daglige avveininger av ressursbruk.
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Ledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Viktige lederoppgaver: Skape en fleksibel organisasjonViktige lederoppgaver: Skape en “gjennomsiktig” ledelsesprosess >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Ledelse
 • Makt
 • Hvorfor trenger vi ledere?
 • Hva er godt lederskap?
 • Ledelsesmyter
 • De klassiske kjennetegnene til fremgangsrike ledere
 • Hva gjør lederskap så vanskelig?
 • Hva skyldes problemene i organisasjonen?
 • Hvordan løse disse problemene og utfordringene?
 • Hva er forskjellen mellom å være en sjef og en leder?
 • Hva er forskjellene på å lede én avdeling og hele virksomheten?
 • Mellomleder
 • Top-down vs Bottom- up Ledelse
 • Viktige lederoppgaver: Skape en god “lagånd”
 • Viktige lederoppgaver: Skape en fleksibel organisasjon
 • Viktige lederoppgaver – Skape trivsel og et effektivt arbeidsmiljø
 • Viktige lederoppgaver: Skape en “gjennomsiktig” ledelsesprosess
 • Viktige lederoppgaver: Skape personlig ansvar og forpliktelser
 • Viktige lederoppgaver: Positiv tenkning og holdninger
 • Viktige lederoppgaver: Skape umiddelbare handlinger
 • Viktige lederoppgaver: Kommunikasjon
 • Viktige lederoppgaver: Motivasjon
 • Viktige lederoppgaver: Læring
 • Ledelseteorienes historiske utvikling
 • Lederstil