Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 16 av 24 artikler om Ledelse

En viktig årsak til at så mange mennesker om igjen og om igjen – uten særlige tegn til å kjede seg eller å miste interessen – møtes for delta i spill som f.eks. fotball, skyldes at det er “gjennomsiktig” handlingsprosess.

Alle som er på banen vet. hva målet med spillet er, hvordan man avgjør om målet er nådd, og hvilke regler og begrensninger man  skal spille innenfor.

Hvor mange ville f.eks. stille opp hvis bare 3-4 av spillerene visste hva målet egentlig var, eller hvor resultatet ble kjent en uke eller to etter kampen, og hvor regler og begrensinger ble bestemt av noen få personer? Moderne ledelse tar derfor sikte på å skape en “gjennomsiktig” ledelsesprosess, der så mange som mulig vet hvilke mål man arbeider mot, hvilke tiltak som settes inn og hvilke resultater dette skal føre til. Det oppnår man ved å bygge ut gode kommunikasjonskanaler, og ved å la de ansatte i større grad få delta i de beslutningsprosessene som angår dem.

Du leser nå artikkelserien: Ledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Viktige lederoppgaver – Skape trivsel og et effektivt arbeidsmiljøViktige lederoppgaver: Skape personlig ansvar og forpliktelser >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Ledelse
 • Makt og ledelse
 • Hvorfor trenger vi ledere?
 • Hva er godt lederskap?
 • Ledelsesmyter
 • De klassiske kjennetegnene til fremgangsrike ledere
 • Hva gjør lederskap så vanskelig?
 • Hva skyldes problemene i en organisasjon og hvordan løse dem?
 • Hva er forskjellen mellom å være en sjef og en leder?
 • Hva er forskjellene på å lede én avdeling og hele virksomheten?
 • Mellomleder
 • Top-down vs Bottom- up Ledelse
 • Viktige lederoppgaver: Skape en god “lagånd”
 • Viktige lederoppgaver: Skape en fleksibel organisasjon
 • Viktige lederoppgaver – Skape trivsel og et effektivt arbeidsmiljø
 • Viktige lederoppgaver: Skape en “gjennomsiktig” ledelsesprosess
 • Viktige lederoppgaver: Skape personlig ansvar og forpliktelser
 • Viktige lederoppgaver: Positiv tenkning og holdninger
 • Viktige lederoppgaver: Skape umiddelbare handlinger
 • Viktige lederoppgaver: Kommunikasjon
 • Viktige lederoppgaver: Motivasjon
 • Viktige lederoppgaver: Læring
 • Ledelseteorienes historiske utvikling
 • Lederstil
 • Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.