Lightspeed webhotell

I en serviceinteraksjon, er både den ansattes og kundens personlighet og humør med på å påvirke serviceleveransen. Det er også bevist (Gergen og Marlowe 1970) at mennesker handler ulikt ettersom hvilken situasjon de befinner seg i.

Likevel er det visse karaktertrekk i personligheten som alltid, til en viss grad, er med på å påvirke atferd:

  • Dominans vs. ydmyk
  • Åpen vs. lukket
  • Utadvent vs. sjenert
  • Stabil vs. nevrotisk
  • Verdensbilde
  • Kulturell bakgrunn
  • Selvtillitt og selvbilde

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg