Hjem Super-selger

Super-selger

Hva kjennetegner en dyktig selger (“superselgeren”)?

Erfaring tilsier at man blir en dyktig selger hvis man på en god måte klarer å kombinere fire ulike roller, og bruke dem etter situasjon.

Modell for salgsprestasjonene

Modellen til Johnston og Marshall sammenfatter de viktigste påvirkningforholdene  for prestasjonene til en selger og sammenhengene mellom disse faktorene. 

En dyktig selger må ha rett personlighet og holdninger

En gjennomgang av hvilke personlige egenskaper en dyktig selger må ha for å bli en "superselger"

En dyktig selger må ha “salgstalent” (være egnet)

Stabil, selvforsynt, selvsikker, målrettet, selvbestemt, intellektuelt nysgjerrig og nøyaktig, er alle personlige egenskaper som en selger bør besitte for å bli suksessfull

Demografiske kjennetegn ved en dyktig selger

En rekke demografiske egenskaper har betydning for selgerens sjanse til å utvikle seg til å bli en superselger eller ikke.

Kompetansekrav til en dyktig selger

En gjennomgang av hva som kreves av deg for å bli en super-selger. Hvilke egenskaper kreves og hva må du kunne?

Selgerens rolleforståelse avgjør suksessen

Rolleforståelse er en sammensatt variabel som omfatter såvel egen oppfatning av selgerrollen som alt det man får kommunisert fra andre.

Selgermotivasjon

De fleste organisatoriske psykologer ser på motivasjon som individets valg om å gjøre en oppgave eller utføre en handling, bruke krefter, energi på en oppgave, og fortsette å bruke krefter i en viss tidsperiode

En dyktig selger må ha kjennskap til egen organisasjon

Selgeren er virksomhetens ansikt utad mot markedet og kundene. Det er derfor avgjørende viktig at de gir potensielle og eksisterende kunder det korrekte førsteinntrykket av virksomheten.

10 forhold som kan ødelegge selgerens suksess

Salg er et yrke hvor selgeren må være i balanse og harmoni i de fleste viktige rollene i livet vårt, enten det er i privatlivet eller på jobben, for å lykkes.

Den speilvendte Janteloven

Ønsker du å lære noe nytt, få folk til å høre på deg, prestere bedre enn gjennomsnittet eller bli en "vinnertype" må du starte med å ha troen på deg selv.

10 strategier for å bli en ener i salg

Superselgeren skiller seg ut fra de middelmådige gjennom sin arbeidsmetodikk, prioriteringer og resultatene de klarer å oppnå som et resultat av dette. Skal du lykkes i salg gjelder det å lære av hva superselgerne gjør annerledes enn de middelmådige.

Dyktige selgere trener kontinuerlig på salgsteknikk

En gjennomgang av hva som skiller klinten fra hveten, nemlig selgerens kunnskap om bruk av ulike former for salgteknikker i ulike situasjoner for å vinne salget.

Hvordan lykkes med salg i tøffe tider?

Mens mange selgere lykkes i gode tider uten nødvendigvis å ”fortjene” det, er det kun de dyktigste selgerne som virkelig lykkes i tøffe tider. De dårlige tidene skiller med andre ord de middelmådige selgerne fra de dyktige, produktive og lønnsomme selgerne.

Selgerens karriereforløp

I karriereforløpet til den enkelte selger har forsking vist at selgeren går igjennom fire stadier