Hjem 1. Menneskelig atferd

1. Menneskelig atferd

Hva styrer våre beslutninger og atferd?

En artikkelserie om hva som styrer beslutningene og atferden til ethvert menneske.

Menneskets utvikling og atferd

Det finnes flere teorier om menneskets utvikling og atferd, som med forskjellig utgangspunkt ser nærmere på, beskriver og forklarer denne utviklingen

Darwin sin evolusjonsteori

Darwin mente at organismer utvikler seg over tid og at de tilpasser seg miljøbetingelser ut i fra biologiske faktorer (biologisk evolusjon)

Indre drivkrefter som styrer våre beslutninger og atferd

Hvilke indre drivkrefter som skaper vår identitet og avgjør våre beslutninger og atferd, og hvordan disse blir påvirket og formet av ytre- og samfunnsmessige forhold

Ytre drivkrefter som former våre beslutninger og atferd

Hvilke sosiale og samfunns forhold påvirker atferden? I denne artikkelserien ser vi litt nærmere på disse forholdene.

Hva er forbrukeratferd?

Jo mer man vet om forbrukernes adferd med hensyn til kjøp og bruk av varer og tjenester, desto enklere er det å tilfredsstille deres behov og ønsker.