Hjem Medielære >> Medienes historiske utvikling

Medielære >> Medienes historiske utvikling

Fra trykte medier til Internett (Medienes historiske utvikling)

Internett er en kommunikasjonskanal på lik linje som aviser, radio og tv. Men sammenligner vi Internett med disse kommunikasjonskanalene, er det ikke vanskelig å se at Internett skiller seg ut fra dem på mange måter.

De grafiske mediene (den historiske utviklingen)

En gjennomgang av den historiske utviklingen til de grafiske mediene i Norge.

De digitale mediene (den historiske utviklingen)

Det siste teknologiske paradigmeskiftet som har påvirket mediemarkedet er overgangen fra bruk av analoge til digitale signaler.

Oppsummering av mediautviklingen

Et kort sammendrag av media utviklingen - fra de trykte mediene til dagens digitale medier.