Hjem Innovasjonskultur og medarbeiderdrevet innovasjon

Innovasjonskultur og medarbeiderdrevet innovasjon

Innovasjonskultur driver medarbeiderdrevet innovasjon

For at medarbeiderne skal kunne inkluderes i innovasjonsarbeidet, må det foreligge en kultur som gjør at medarbeiderne tør å komme med sine idéer.

Medarbeiderdrevet innovasjon

En fellesbetegnelse for medarbeidernes aktive deltagelse i utvikling av varer, tjenester, produksjonsprosesser og påvirkning på virksomhetens organisering eller spin-offs fra eksisterende virksomheter

Organisasjonsstruktur og innovasjon

Innovasjonsevnen til en virksomhet er avhengig av mange forhold. Deriblant av hvordan virksomheten er organisert.

Arenaer for medarbeiderdrevet innovasjon

Her ser vi litt nærmere på hvilke ulike arenaer som kan være med på å fange opp idéer og synliggjøre forslagene. 

Incitament for å skape innovasjon

Et av grunnprinsippene for  valg av belønningssystem er: Folk oppfører (presterer) slik du belønner dem.

Kreativ utviklingsgruppe

Hva skaper kreativitet i grupper, hvem bør sitte i gruppen og hvilke egenskaper bør de inneha?

“Hit spots”

”Hot spots” er et begrep hun bruker for å beskrive hvor kreativitet oppstår.