Hjem 2019

Arkiver

Globalisering

Hvilke muligheter og trusler gir globaliseringen av verden for dagens virksomheter? I denne artikkelen ser jeg nærmere på nettopp dette.

Internasjonalisering

Strategivalget i internasjonale markeder må baseres på en vurdering av industriens globalitet og virksomhetens internasjonaliseringsevne

Industriens globalitet

Noen industrier preges av et lite antall internasjonale aktører som dominerer markedet, andre har en lokal konkurransestruktur med mange tilbydere. Dette har betydning for bedrifter som skal gå internasjonalt.

Den gode eksportsirkel

Den gode eksportsirkel beskriver internasjonalisering som en prosess, hvor den internasjonale bedriftskulturen i den enkelte bedrift blir utviklet steg for steg, gjennom utvikling av holdninger, kompetanse og en stadig dypere forankring av disse i organisasjonen

Strategiske alternativ i internasjonale markeder

Når man har vurdert industriens globalitet og bedriftens internasjonaliseringsevne, kan man gå over til å se på hvilke strategiske alternativ bedriften står overfor i internasjonale markeder, og hvilke utfordringer den kan møte

Interne strukturer og styringsmekanismer

Skal ønsket inntjening og effektivitet kunne oppnås, er det ikke nok å trekke transaksjonene ut av markedet og organisere dem innenfor et hvilket som helst foretak.