Series: Historisk utvikling på ledelse

I denne serien går vi igjennom den historiske utviklingen av ledelsebegrepet og hvilke ledelseteorier som var de dominerende i disse tidsperiodene .

Målstyring (MBO = Managment By Objectives)

Målstyring (MBO = Managment By Objectives)

Denne artikkelen er del 21 av 31 artikler i om Styring og kontroll

Denne artikkelen er del 16 av 42 artikler i om Historisk utvikling på ledelse

Denne artikkelen er del 12 av 29 artikler i om Motivasjon

Tanken bak MBO er at det skal ikke være nødvendig å tilpasse mennesker og oppgaver til forehåndsbestemte firkanter. Oppgavene skal diktere menneskene, deres plassering på kartet, deres funksjon så vel som forholde til andre på kartet.

Les mer
symbolsk-ledelse

Symbolsk ledelse (den symbolske rammmen)

Denne artikkelen er del 39 av 42 artikler i om Historisk utvikling på ledelse

Denne artikkelen er del 6 av 8 artikler i om Ledelseperspektiv

Denne artikkelen er del 35 av 39 artikler i om Ledelsestiler

Denne artikkelen er del 1 av 23 artikler i om Symbolsk ledelse

Organisasjonen kan ses på som en scene, et teater hvor aktørene spiller bestemte roller og prøver å kommunisere de riktige inntrykkene til de riktige publikumsgruppene.

Les mer