Hjem Gruppeledelse

Gruppeledelse

Gruppeledelse og organisering av grupper og team

Praktiske råd og tips om hvordan du skal organisere grupper og team

Gruppe

Definisjon av begrepet "gruppe" og en gjennomgang av hvilke typer grupper som kan finnes i en organisasjon.

Valg av gruppestruktur

Hvilken gruppestruktur bør jeg velge for å organisere gruppearbeidet?

Hva kjennetegner en effektiv gruppe?

En gjennomgang av hva som kjennetegner en effektiv gruppe.

Gruppe konfigurasjoner i en formell gruppestruktur

Det finnes mange ulike konfigurasjoner man kan benytte seg av for å skape en formell gruppestruktur.

Gruppedynamikk

En gjennomgang av gruppedynamikkens innflytelse på organisasjonmedlemmenes atferd og gruppens effektivitet

Hvordan styre gruppemedlemenes atferd?

Virkemidler for å styre gruppemedlemenes atferd (oppsummering).

Effektiv gruppekultur

En gruppekultur er en subkultur i organisasjonskulturen, og forklarer hvordan kulturen i en mindre referansegruppe styrer den enkeltes tenking og atferd.

Prosjekt og prosjektstyring

En gjennomgang av hvordan du går frem for å gjennomføre et prosjekt og styre dette prosjektet i ønsket retning.