Hjem Bolman & Deal`s fortolkningsrammer

Bolman & Deal`s fortolkningsrammer

Bolman & Deal`s fire fortolkningsrammer

Fire fortolkningsrammer for ledelse som ledere kan bruke. Dette er ”briller” vi tar på oss og som dermed farger vårt syn på lederskap.

Den strukturelle rammen

Ledelseteorier som støtter seg på forskning innenfor sosiologi, og lærer oss hvor viktig det er at organisasjonen har en struktur

Human Resource Management

Bygger på human – relation – bevegelsens arbeid og fokusererer på de resultater og ideer som organisasjonspsykologene har kommet frem til.

Den politiske rammen

Definisjon av begrepet og en gjennomgang av de viktigste kjennetegnene ved den politiske rammen.

Den symbolske rammen

Ledelseteorier som støtter seg på sosial- og kulturantropologi, forkaster de forutsetningene om rasjonalitet som opptrer i de andre rammene.

Praktisk bruk av fortolkningsrammene i organisasjon og ledelse

Hver av fortolkningsrammene har sin visjon eller sitt bilde av virkeligheten, ved at de belyser hver sin del av livet i organisasjonen.