Hjem Digital markedsføring >> Bannerannonser

Digital markedsføring >> Bannerannonser

Bannerannonser

En bannerannonse er en annonse på en nettside, normalt med samme bredde som hovedartikkelen eller sidebaren, men dette er ikke noe krav. Bannerannonsene finnes i alle størrelser.

Visningsbaserte annonser (”push-annonser”)

Visningsbaserte annonser er – i likhet med tradisjonelle annonser i trykte medier – det som på engelsk kalles «interruption marketing» basert på en «push-strategi»

Relevansmarkedsføring (etterspørselsmarkedsføring)

Det motsatte av «interruption marketing» er relevansmarkedsføring, også kalt ettersmpørselsmarkedsføring.

Bannerblindhet

Et «mentalt filtrerer» som gjør at vi rett og slett filtrerer alle bannerannonser utbevisst ut når vi besøker en side.

Er det en plass for ”push-annonser” (visningsbaserte annonser)?

Den smarte nettannonsør ekskluderer derfor ikke bannerannonser fra mediemiksen helt og holdent, men reserverer denne kanalen for de rene push-budskapene