Hjem Aktivitetsplan

Aktivitetsplan

Salgsorganisasjonen og selgerens aktivitetsplan

Mens årsbudsjettet angir salgsmålet, angir aktivitetsplanen hvordan salgsmålet skal nås

Ikke bearbeidede kunder

For å få disse kundeemnene til å bli eksisterende kunder kreves det normalt stor salgsinnsats. Det er derfor man har begynt å prioritere innsatsen mot å holde på eksisterende.

Kunder i bearbeidelse (Prospects)

Prospect er kunder som trenger mer innsats enn de eksisterende for å få en ordre. Imidlertid bør disse prioriteres, da de kan ha større potensiale enn de faste kundene.

Eksisterende kunder

Siden det er viktigere å holde på eksisterende kunder enn å skaffe nye, vil normalt de eksisterende kundene utgjør størsteandelen av salgsbudsjettet.

Revurdering av planene

Før planene godkjennes av selgeren selv, bør de gjennomgå en kritisk vurdering fra selgeren side:
Close