Hjem 2020

Arkiver

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens er datamaskiner som har evnen å utføre kognitive oppgaver og lære av sine handlinger.

Algoritme

En algoritme er en presis beskrivelse av en rekke handlinger som må utføres for å løse et spesifikt problem

Maskinlæring

Refererer til datamaskinens evne til å lære uten å følge spesifikke, forhåndsprogrammerte instruksjoner

Big Data – kilde til innovasjon og konkurransefortrinn

Big Data er informasjon som kjennetegnes ved høyt volum, høy hastighet og/eller høy grad av variasjon, og som krever nye metoder for prosessering og tilrettelegging for å kunne fungere som grunnlag for forbedrede beslutninger, økt innsikt og optimalisering av prosesser.