Hjem 2020

Arkiver

Kunstig intelligens – en kilde til innovasjon, vekst og økt lønnsomhet

Datamaskiner som har evnen å utføre kognitive oppgaver og lære av sine handlinger er en kilde til innovasjon, vekst og økt lønnsomhet.

Algoritme

En algoritme er en presis beskrivelse av en rekke handlinger som må utføres for å løse et spesifikt problem

Maskinlæring

Refererer til datamaskinens evne til å lære uten å følge spesifikke, forhåndsprogrammerte instruksjoner

Big Data – kilde til innovasjon og konkurransefortrinn

Big Data er informasjon som kjennetegnes ved høyt volum, høy hastighet og/eller høy grad av variasjon, og som krever nye metoder for prosessering og tilrettelegging for å kunne fungere som grunnlag for forbedrede beslutninger, økt innsikt og optimalisering av prosesser.