Artikkelserier

Våre artikkelserier er den enkleste og rimeligste måten å lære seg nytt pensum på. 

Artikkelseriene er pedagogisk og logisk bygd opp, slik at neste artikkel bygger videre på det du lærte i den forrige.

Hvordan lese artikkelseriene?

Artikkelserier
Klikk på den artikkelserien du ønsker oversikt over eller velg en av våre artikkelserier fra dropdown menyen i høyre sidebar.
  wp-content/uploads/aksjeportefolje-300x147.jpg

  Aksjehandel

  I denne artikkelserien lærer du hvordan du skal gå frem for å begynne med aksjehandel. Dette er en lærebok som bringer deg igjennom prosessen steg for steg..

  Antall artikler: 18 artikler

  wp-content/uploads/aksjeportefolje-300x147.jpg

  Aksjekursen

  Hvilke forhold påvirker aksjekursen? I denne artikkelserien går vi igjennom de viktigste påvirkningsforholdene for aksjekursen, og vi kommer med angivelser om når og i hvilke situasjoner disse påvirkningsfaktorene vil gjøre seg gjeldende.

  Antall artikler: 14 artikler

  wp-content/uploads/aksjeskolen-300x169.jpg

  Aksjemarkedet

  Hva er en aksje, hvordan handler vi med aksjer, hvordan beregnes verdien til en aksje o.s.v. I denne serien gir vi deg en introduksjon til aksjemarkedet og aksjehandel. Grunnkunnskap som alle de øvrige artiklene om aksjer bygger på.

  Antall artikler: 13 artikler

  wp-content/uploads/eksterne-arbeidsbetingelser.jpg

  Analyseteknikker for eksterne arbeidsbetingelser

  En oversikt over de mest brukte analyseteknikkene for å kartlegge de eksterne arbeidsbetingelsene,

  Antall artikler: 10 artikler

  wp-content/uploads/system-arbeidsmodell-illustrasjon-300x201.jpg

  Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

  En gjennomgang av analyseteknikker som kartlegger virksomhetens interne arbeidsbetingelser og strategiske muligheter,

  Antall artikler: 15 artikler

  wp-content/uploads/provetid.jpg

  Ansettelse

  I denne artikkelserien går vi igjennom ansettelseforløpet og hvilke krav som stilles til arbeidsgiveren ved ansettelse av medarbeidere.

  Antall artikler: 17 artikler

  wp-content/uploads/arbeidsmiljo-1.jpg

  Arbeidsmiljøet

  Hva er et arbeidsmiljø, hva skaper det, hvordan endre det og hvilken betydning har det for de ansattes trivsel og effektivitet? I denne artikkelserien finner du svarene på alle disse spørsmålene.

  Antall artikler: 16 artikler

  /wp-content/uploads/okonomisk-argumentasjon.jpg

  Argumentasjonsfasen

  Argumentasjonsfasen står sentralt i salgsprosessen, da det er den som avgjør om du får “ordren” eller ikke gjennom å imøtegå alle kundens reelle innvendinger med overbevisende argumenter.

  Antall artikler: 8 artikler

  wp-content/uploads/rente.jpg

  Avkastningskrav

  En artikkelserie om hvordan du går frem til å beregne korrekt avkastningkrav til din investering og verdivurdering. Vet du ikke hvilket avkastningkrav du skal stille til investeringen er det også umulig å avgjøre om du skal gjøre den eller ikke. Avkastningkravet er ikke bare viktig når du skal gjøre en investering, men også når du skal gjøre en mengde andre økonomiske beregninger.

  Antall artikler: 6 artikler

  /wp-content/uploads/avslutning-salg-300x163.gif

  Avslutningsteknikker

  Avslutningsteknikker er salgsteknikker du kan bruke for å “close salget”. Dvs. få kunden til å inngå en ordre her og nå.

  Antall artikler: 7 artikler

  wp-content/uploads/pacesettende-lederstil.jpg

  Bacheloroppgave

  Hvordan gå frem for å skrive en god barcheloroppgave? I denne artikkelserien går vi igjennom hva du bør huske på og tenke på når du skal skrive din barcheloroppgave.

  Antall artikler: 13 artikler

  wp-content/uploads/balansert-maalstyring-300x120.jpg

  Balansert målstyring

  Hva er balansert målstyring og hvordan bruke dette ledelseverktøyet på en effektive måte for å nå virksomhetens visjon og målsetninger. I denne artikkelserien prøver jeg å gi svar på alle disse spørsmålene.

  Antall artikler: 10 artikler

  wp-content/uploads/barneopp-300x200.gif

  Barneoppdragelse

  En serie hvor vi går igjennom hvordan vi bør gå frem for å gi vårt en god barneoppdragelse slik at de blir istand til å overleve og nå sine mål i voksen alder.

  Antall artikler: 30 artikler

  /wp-content/uploads/oko-vennlig-300x190.gif

  Bedriftens samfunnsansvar

  Samfunnsansvar gjennom ØKO-modellen er fremtidens forretnings- og verdiskapningmodell. I denne artikkelserien går vi igjennom denne modellen, nøkkelbegrepene og hva som kreves for å få suksess med den, Deriblant presenteres et strategisk beslutningverktøy for å velge korrekt ØKO-strategi or virksomheten.

  Antall artikler: 20 artikler

  wp-content/uploads/coatching-300x169.gif

  Behov

  Hva er et behov, hvilke behov har vi, hvilken betydning har behovene for vår atferd og beslutninger, hvordan kan vi bruke disse behovene i ledelse og markedsføring for å nå våre mål?

  Antall artikler: 7 artikler

  /wp-content/uploads/behov-300x150.gif

  Behovsanalysen

  Hva er en behovanalyse, hvordan gjennomføre en, hva gir den svar på og hvilken betydning har den for salgsprosessen.

  Antall artikler: 9 artikler

  wp-content/uploads/org-beslutninger.jpg

  Beslutningsprosess

  Ingen beslutninger blir bedre enn informasjonen den bygger på. I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan beslutninger tas og beslutningsprosessen generelt. Obligatorisk kunnskap for alle som ønsker å jobbe med ledelse, salg og markedsføring m.m

  Antall artikler: 28 artikler

  wp-content/uploads/databehov-300x107.jpg

  Big Data

  Hva er big data og hvordan kan vi bruke big-data i vår egen forretningsdrift for å oppnå konkurransefortrinn? I denne artikkelserien ser vi nærmere på dette.

  Antall artikler: 14 artikler

  wp-content/uploads/komparativ-analyse-1-300x168.png

  Bivariat analyse

  En gjennomgang av hvilke analyseteknikker vi kan benytte for å analysere sammenhengen mellom to variabler.

  Antall artikler: 14 artikler

  Bolman & Deal`s fortolkningsrammer

  I denne artikkelserien går vi igjennom Bolman & Deal`s fire fortolkningsrammer for organisasjon og ledelse. Fire fortolkningsrammer som kan brukes i mange sammenhenger og et viktig bidrag til å forstå virksomhetens kompleksitet.

  Antall artikler: 6 artikler

  /wp-content/uploads/budsjett1.jpg

  Budsjettering

  Hva er ett budsjett, hvilke ulike budsjetter finnes og hvordan gå frem for å utvikle et pålitelig budsjett for noe?

  I denne artikkelsamlingen prøver vi å gi svar på disse spørsmålene.

  Antall artikler: 18 artikler

  Budskap >> Ide & tekst

  I denne artikkelserien går vi på hvordan du utvikler en god ide for ditt buskap og hvordan selve teksten bør skrives for å løse de definerte kommunikasjonsoppgavene for påvirkningsforsøket.

  Antall artikler: 24 artikler

  wp-content/uploads/komposisjon-300x200.jpg

  Budskap >> Komposisjon

  Hva er en komposisjon, hva inngår i en komposisjon og hvordan komponere noe som er istand til å overføre budskapet på en god måte? I denne artikkelsamlingen prøver vi å gi deg svarene på dette.

  Antall artikler: 11 artikler

  wp-content/uploads/layout-1-300x188.jpg

  Budskap >> Layout

  I denne artikkelserien ser vi nærmere på hva layout er, layoutens funksjon, hvilke elementer som inngår og hva som kjennetegner god layout. Artikkelserien bør leses sammen med serien om komposisjon for å gi fult utbytte.

  Antall artikler: 7 artikler

  wp-content/uploads/typografi-300x112.jpg

  Budskap >> Typografi

  En artikkelserie om god typografi, hva det er og hva som skaper god typografi. Med typografi menes læren om bokstaver og hvordan de bør brukes for å skape god kommunikasjon. Essensiell kunnskap for alle som jobber med design.

  Antall artikler: 16 artikler

  wp-content/uploads/bi-300x169.jpg

  Business Intelligence

  Hva er business intelligence, hvorfor trenger alle virksomheter et system for business intelligence, hva bruker vi business intelligence til og hvordan gå frem for å lage et effektiv business intelligence system? I denne artikkelserien prøver vi å gi svar på disse viktige spørsmålene.

  Antall artikler: 6 artikler

  wp-content/uploads/Corporate-Governance.jpg

  Corporate Governance

  Hva er corporate governance (eierstyring), hvordan utføre eierstyring, hva er de viktig å huske på i denne sammenheng og hvordan gå frem for å komme trygt i mål? I denne artikkelserien prøver vi å gi svar på disse grunnleggende spørsmålene for enhver virksomhet.

  Antall artikler: 28 artikler

  wp-content/uploads/barekraftig-300x169.jpg

  Dagens utfordringer

  Hvilke utfordringer står vi ovenfor innenfor organisasjon, ledelse, salg og markedsføring? I denne artikkelserien prøver vi å belyse disse utfordringene og påpeke hvilke mega-trender som eksisterer.

  Antall artikler: 12 artikler

  /wp-content/uploads/datafil-300x169.jpg

  Dataanalyse

  Hva er en dataanalyse, hva bruker vi den til, hvilke typer dataanalyser finnes og hvordan gå frem for å lage en slik dataanalyse?

  Antall artikler: 10 artikler

  /wp-content/uploads/databaseManagement-300x221.jpg

  Databasedesign

  Hva er databasedesign og hvordan gå frem for å designe en database? I denne artikkelserien går vi igjennom begrepet og fremgangsmåten du bør benytte deg av.

  Antall artikler: 9 artikler

  Datainnsamlingmetode

  Hva er en datainnsamlingmetode, hvilke datainnsamlingmetoder finnes og hvordan gå frem for å velge riktig datainnsamlingmetode?

  Antall artikler: 17 artikler

  wp-content/uploads/hvorfor-datasikkerhet.jpg

  Datasikkehet

  Hva er et virus, en hacker, malware og en brannmur? En artikkelserie som lærer deg alt du trenger å tenke på for å sikre dine data mot hackere, spammere og andre uvedkommende. Kjernekunnskap for alle som jobber i en bedrift idag, da alle har et ansvar i denne sammenheng.

  Antall artikler: 23 artikler

  /wp-content/uploads/komparativ-analyse-300x167.png

  Dekningspunktanalyse

  Hva er en dekningspunktanalyse, hva inngår i den og hvordan gå frem for å gjennomføre en dekningspunktanalyse. I denne serien finner du svarene.

  Antall artikler: 5 artikler

  wp-content/uploads/industrial-revolution.jpg

  Den industrielle revolusjonen

  En gjennomgang av de ulike industrielle revolusjonene og hvilken betydning de har hatt på utviklingen av samfunnet og næringslivet.

  Antall artikler: 5 artikler

  wp-content/uploads/linear-modell-1024x530.png

  Den lineære kommunikasjonsmodellen

  En gjennomgang av den lineære kommunikasjonsmodellen steg for steg. Den mest brukte kommunikasjonsmodellen idag.

  Antall artikler: 13 artikler

  wp-content/uploads/bannerannonse-300x108.jpg

  Digital markedsføring >> Bannerannonser

  Hva er en bannerannonse, virker de og hvordan bruke dem på en mest effektiv mulig måte? I denne artikkelserien prøver vi å gi svar på disse spørsmålene, pluss mange andre spørsmål knyttet til bannerannonsering generelt.

  Antall artikler: 5 artikler

  /wp-content/uploads/e-handel-1-300x115.png

  Digital markedsføring >> E-handel

  Hva er e-handel, hvordan utvikle en egen nettbutikk og hvordan bruke netthandel som ett effektivt virkemiddel?

  Antall artikler: 64 artikler

  /wp-content/uploads/epost-300x118.gif

  Digital markedsføring >> E-postmarkedsføring

  Hva er e-postmarkedføring og hvordan gå frem for å bruke e-postmarkedføring som ett effektivt virkemiddel?

  Antall artikler: 44 artikler

  /wp-content/uploads/nettsider-300x126.jpg

  Digital markedsføring >> Eget nettsted

  Hvordan gå frem for å utvikle et eget nettsted som løser virksomhetens kommunikasjonsoppgaver?

  Antall artikler: 35 artikler

  /wp-content/uploads/ikke-seo-vennlige-teknologi-300x200.jpg

  Digtal markedsføring >> SEO

  En artikkelserie som tar for seg alt du trenger å vite om søkemotoroptimalisering. En effektiv form for “gratis markedsføring” siden Google står for omtrent 90% av trafikken på nettet.

  Antall artikler: 32 artikler

  /wp-content/uploads/markedskommunikasjon-300x127.jpg

  Direkte markedsføring

  Hva er direkte markedsføring og hvordan bruke denne markedsføringsformen på en effektiv måte?

  Antall artikler: 8 artikler

  /wp-content/uploads/distribusjon-300x222.jpg

  Distribusjon

  Hva er distribusjon, hvilke distribusjonsformer finnes, hva bør vi tenke på når vi skal velge distribusjonstrategi og distribusjonpartnere?

  Antall artikler: 16 artikler

  wp-content/uploads/forhandlingmote-300x150.jpg

  Driftsfasen til selskapet

  I denne delen av grunderskolen tar vi for oss driftsfasen som starter i det øyeblikket selskapet er startet. Vi vil her gå igjennom hva som det er viktig å ha i orden før man går inn i denne fasen og hva hvilke utfordringer denne fasen vil by på.

  Antall artikler: 9 artikler

  wp-content/uploads/situasjonsanalyse-300x130.jpg

  Due Diligence

  Hva er en due dilligence, hvilke ulike typer due dilligence finnes og hvordan gå frem for å gjennomføre en due dilligence? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene på disse spørsmålen.

  Antall artikler: 5 artikler

  /wp-content/uploads/emisjon-300x115.jpg

  Emisjon

  Hva er en emisjon og hvordan gå frem for å gjennomføre en? Hva bør du huske på? I denne serien finner du svarene.

  Antall artikler: 6 artikler

  wp-content/uploads/emosjonelle-reaksjoner-300x104.jpg

  Emosjoner (følelser)

  I denne artikkelserien lærer du hva en følelse er, hvilke vi har og hvordan disse påvirker oss og våre handlinger.

  Antall artikler: 7 artikler

  wp-content/uploads/endringsledelse11-300x200.jpg

  Endringsledelse

  Hva er endringsledelse og hvordan bruke endringsledelse til å endre en organisasjon på? I denne artikkelserien finner du svar på alt du måtte lure på om endringsledelse.

  Antall artikler: 39 artikler

  /wp-content/uploads/event-marketing-300x225.jpg

  Eventmarkedsføring

  Hva er eventmarkedsføring og hvordan bruke eventmarkedsføring på en effektiv måte. I denne artikkelserien finner du svar på alt du måtte lure på om eventmarkedsføring og bruken av denne form for markedsføring.

  Antall artikler: 4 artikler

  /wp-content/uploads/feilkilder-oversikt.jpg

  Feilkilder

  Hvilke feilkilder vil alltid kunne påvirke resultatene vi kommer frem til og hva kan vi gjøre for å oppdage og eliminere dem? I denne artikkelserien finner du svar på alt dette.

  Antall artikler: 15 artikler

  wp-content/uploads/filosofi.jpg

  Filosofi & vitenskap

  Hva er filosofi og vitenskap? Hva er forskjellen? I denne serien går vi igjennom begrepene og teoriene knyttet til dem for å gi deg en forståelse av dem og hvordan du skal bruke dem.

  Antall artikler: 26 artikler

  /wp-content/uploads/finans-valuta.jpg

  Finans- og pengepolitikk

  Hva er finans- og pengepolitikk? I denne artikkelserien går vi igjennom disse to essensielle begrepene i samfunnsøkonomien og hvilken betydning denne politikken har på økonomien.

  Antall artikler: 16 artikler

  wp-content/uploads/finans-valuta-300x208.jpg

  Finansiering

  I denne artikkelserien går vi igjennom hvilke finansieringkilder som finnes og hvordan de virker, slik at du har kunnskapen du trenger for å velge korrekt finansiering til ditt selskap eller investering.

  Antall artikler: 30 artikler

  /wp-content/uploads/sak-person-forhandling.jpg

  Forhandlingsteknikk

  Hva er forhandlingsteknikk og hvordan gå frem for å vinne forhandlinger? I denne artikkelserien finner du svarene på disse spørsmålene og alt annet du lurer på om forhandlinger.

  Antall artikler: 11 artikler

  wp-content/uploads/visjon-1.jpg

  Forretninggrunnlaget

  En gjennomgang av hva som inngår i forretninggrunnlaget som skapte virksomheten og gir den mål og mening. Samt hvorfor disse forholdene er viktig i all strategisk tenking og -planlegging.

  Antall artikler: 7 artikler

  wp-content/uploads/mal.jpg

  Forretningsmål

  Hva er et forretningsmål og hvilket forretningsmål bør virksomheten velge som sitt overordnede forretningsmål? I denne serien går vi igjennom dette.

  Antall artikler: 6 artikler

  wp-content/uploads/forretningsmodell.gif

  Forretningsmodell

  Hva er en forretningsmodell, hva skiller en forretningsmodell fra en forretningside og forretningstrategi, hvilke forretningsmodeller kan vi velge mellom, hvilke fordeler og ulemper har de og hvordan gå frem for å utvikle en forrretningsmodell? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

  Antall artikler: 30 artikler

  wp-content/uploads/forretningsplan-1-300x143.jpg

  Forretningsplan

  I denne artikkelserien lærer du hva en forretningsplan er og hvordan du går frem for å skrive en vellykket forretningsplan. Enten du er et nyetablert selskap eller et veletablert selskap som bruker planen som en del av den strategiske planleggingen.

  Antall artikler: 22 artikler

  /wp-content/uploads/maal-300x150.jpg

  Forretningsstrategi

  Forretningsstrategien står i en særstilling i forretningsplanen som trekker opp virksomhetens overordnede strategiske kurs. I denne serien går vi igjennom hvilken strategi du bør velge og hvorfor du bør velge denne strategien.

  Antall artikler: 20 artikler

  /wp-content/uploads/forskning-300x200.jpg

  Forskning

  I denne artikkelserien går vi igjennom begrepet forskning og alt som er knyttet til dette begrepet. Grunnleggende kunnskap for alle som ønsker å lære å bruke vitenskapelige metoder.

  Antall artikler: 11 artikler

  /wp-content/uploads/forskningsdesign-300x150.jpg

  Forskningsdesign

  Hva er et forskningdesign, hvilke ulike typer finnes og hvordan gå frem for å velge riktig forskningdesign?

  Antall artikler: 14 artikler

  wp-content/uploads/forskning-300x169.gif

  Forskningsprosessen

  En gjennomgang av hvordan du bør legge opp forskningsprosessen for å få belyst en problemstilling på ønsket måte.

  Antall artikler: 20 artikler

  wp-content/uploads/planlegging.gif

  Forvaltningens planlegging

  I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan planleggingen i forvaltningen skjer. Vi går igjennom hvordan den skjer på både et statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå.

  Antall artikler: 2 artikler

  wp-content/uploads/stortinget-1-1.jpg

  Forvaltninglære

  I denne artikkelserien lærer du hva forvaltning er, hva som inngår i forvaltningen og hvordan den norske forvaltningen er bygd opp. Her går vi igjennom alle forvaltningsnivåene og oppbygningen av dem.

  Antall artikler: 22 artikler

  Fundamental analyse

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva en fundamental analyse er og hvordan du skal gå frem for å gjennomføre en fundamental analyse for å beregne korrekt verdi på en virksomhet og aksje.

  Antall artikler: 23 artikler

  wp-content/uploads/fusjon.jpg

  Fusjon og oppkjøp

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva fusjon og oppkjøp er, hva du bør tenke på i denne forbindelse og hvordan du rent praktisk går frem for å gjennomføre ett oppkjøp eller fusjon med ett annet selskap.

  Antall artikler: 23 artikler

  Før du starter grunderprosessen

  En gjennomgang av hva du bør ha tenkt igjennom og vurdert før du treffer en beslutning om å starte egen virksomhet for å realisere en forretningside du har.

  Antall artikler: 6 artikler

  Generalisering

  Hva er generalisering og hvordan går vi frem for å generalisere resultatene vi kommer frem til?

  Antall artikler: 3 artikler

  wp-content/uploads/marked-suksessfaktor-300x188.jpg

  Gründerens suksesskriterier

  En gjennomgang av hva som skal til for å få suksess med en forretningside. Vi går her igjennom de vanligste suksesskriteriene.

  Antall artikler: 8 artikler

  wp-content/uploads/ansvarlig-selskap.jpg

  Gründerskolen

  En artikkelserie som tar for seg det du trenger å vite om selskapsetableringen. En artikkelserie spesielt skrevet for grundere. Her går vi gjennom alt fra valg av selskapsform, firmanavn til styre og selve registrerings prosessen.

  Antall artikler: 16 artikler

  /wp-content/uploads/marked-suksessfaktor-300x187.jpg

  Grunnleggende markedsføring

  Etter å ha lest artikkelserien vil du vite hva markedsføring er, hvilke markedsføringteknikker som finnes og hvordan du skal gå frem for å lykkes med markedsføringen av noe.

  Antall artikler: 25 artikler

  /wp-content/uploads/historie-300x172.jpg

  Historisk utvikling på ledelse

  I denne serien går vi igjennom den historiske utviklingen av ledelsebegrepet og hvilke ledelseteorier som var de dominerende i disse tidsperiodene .

  Antall artikler: 37 artikler

  /wp-content/uploads/hms1-300x146.jpg

  HMS og intern kontroll

  Hva er HMS og intern kontroll, og hvordan utvikle et tilfredsstillende HMS program?

  Antall artikler: 22 artikler

  /wp-content/uploads/2004/08/holdninger-300x188.jpg

  Holdninger

  Hva er en holdning, hva skaper dem, hvilken betydning har dem på vår atferd og hvordan kan vi endre dem?

  Antall artikler: 10 artikler

  wp-content/uploads/Human-resources-oppsummering.jpg

  Human Resource Management

  Hva er Human Resource Management og hva skiller denne ledelseformen fra andre ledelseformer og -stiler? Hva kjennetegner HR og når brukes Human Resource Management?

  Antall artikler: 5 artikler

  wp-content/uploads/hybrid-verdikjede.jpg

  Hybrid-verdikjede

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva en hybrid-verdikjede er og hvordan du skal gå frem for å utvikle en hybrid-verdikjede for din virksomhet.

  Antall artikler: 12 artikler

  wp-content/uploads/ipo-rettigheter.jpg

  Immaterielle rettigheter

  I denne artikkelserien ser vi på hva immaterielle rettigheter er og hvordan du kan beskytte dine immaterielle rettigheter for tyveri.

  Antall artikler: 13 artikler

  wp-content/uploads/verdenskart.gif

  Industrikapitalistisk utvikling

  I denne artikkelserien tar vi for oss hvilke ulike teorier som finnes om industrikapitalistisk utvikling og hva de kan lære oss.

  Antall artikler: 2 artikler

  wp-content/uploads/informasjonskilder.jpg

  Informasjon

  I denne artikkelserien går vi igjennom det defuse begrepet informasjon og de ulike formene for informasjon som finnes, samt hvilke modeller vi kan benytte oss for å kartlegge viktige sider ved informasjonen.

  Antall artikler: 14 artikler

  wp-content/uploads/informasjonssystemer-300x95.jpg

  Informasjonssystem

  I denne artikkelserien ser vi litt nærmere på hva ett informasjonssystem er, hva det består av og hvilke ulike former for informasjonssystemer som finnes.

  Antall artikler: 16 artikler

  wp-content/uploads/innovasjon.jpg

  Innovasjon

  Hva er innovasjon, hvilke former for innovasjon finnes, hvorfor er innovasjon viktig, hva skaper innovasjon og hvordan være innovativ? I denne artikkelserien går vi grundig igjennom innovasjons begrepet for å gi deg svar på alt du måtte lure på omkring innovasjoner.

  Antall artikler: 37 artikler

  wp-content/uploads/foredrag-300x150.gif

  Innovasjon - spredning og adopsjon

  Hvordan spres og adopteres en innovasjon i et marked, hvor lang tid tar det, hvem vil være kundene og hvordan bearbeide dem? I denne artikkelserien ser vi nærmere på dette.

  Antall artikler: 5 artikler

  wp-content/uploads/vr-300x144.png

  Innovasjonkilder

  Hvordan bør idefasen legges opp og hvilke kilder bør vi benytte for å finne vår neste store innovasjon? Her går vi igjennom spørsmålene og mulighetene

  Antall artikler: 13 artikler

  wp-content/uploads/motemaal-300x168.gif

  Innovasjonsledelse

  Innovasjonsledelse går ut på å skape en innovativ kultur og struktur, hvor medarbeiderdrevet innovasjon blomstrer og sørger for at virksomheten konstant er istand til å komme opp med nye innovasjoner.

  Antall artikler: 25 artikler

  wp-content/uploads/vitenskap-300x130.gif

  Innovasjonsmodell

  Den lineære innovasjonsmodellen er den klassiske innovasjonsmodellen og viser innovasjonsprosessen som en lineær prosess, bestående av ulike faser/steg innovasjonsprosessen må gå igjennom før en innovasjon er kommasialisert.

  Antall artikler: 16 artikler

  wp-content/uploads/penger1.jpg

  Inntekt og lønnsomhet

  Hva er en inntekt, hvilke former for inntekter finnes, hvordan beregne inntekten osv. I denne artikkelserien finner du svar på alt du trenger å vite om inntekt i økonomiske sammenhenger.

  Antall artikler: 9 artikler

  Innvendinger

  Hva er en innvending og hvordan behandle dem så de ikke blir ett hindrer mot å få til et salg? I denne artikkelserien finner du svar på alt du måtte lure på om behandling av innvendinger.

  Antall artikler: 8 artikler

  wp-content/uploads/organisasjon-ledelse.jpg

  Interesseorganisasjoner

  I denne artikkelserien lærer du hva en interesseorganisasjon er, hvordan de oppstår, hvilken funksjon de har og hvor de har sitt maktgrunnlag fra. I tillegg går vi igjennom en del sentrale begreper og problemstillinger som gjelder for frivillige organisasjoner.

  Antall artikler: 8 artikler

  /wp-content/uploads/Internationalisering-300x100.jpg

  Internationalisering

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva internasjonalisering er og hva det er viktig å tenke på når virksomheten skal ta skrittet ut på nye internasjonale markeder.

  Antall artikler: 6 artikler

  /wp-content/uploads/epost-300x169.jpg

  Internett

  Hva er Internett, hvordan virker nettet og hvordan kan vi bruke de ulike tjenestene som finnes på nettet? Deriblant hva kreves for å sette opp en nettside, e-postkonto, brannmur og lignende tjenester vi alle bruker på nettet.

  Antall artikler: 28 artikler

  Intervjuguide

  I denne artikkelserien ser vii på hva en intervjuguide er og hvordan du skal gå frem for å lage en god intervjuguide for dine kvalitative datainnsamlingsmetoder.

  Antall artikler: 7 artikler

  Investeringanalyse

  En investeringanalyse er en analyse vi gjennomfører når vi ønsker å investere i noe. F.eks. når vi ønsker å skaffe oss verdipapirer eller nye varige driftsmidler som biler, bygninger og maskiner.

  Antall artikler: 13 artikler

  IPO

  Hva er en IPO, hvordan gjennomføre en IPO og bør jeg delta i en hvis jeg får tilbud om det? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svar på alt du måtte lure på omkring IPO-er.

  Antall artikler: 5 artikler

  wp-content/uploads/regnskapsanalyse-300x66.png

  Kalkulasjon

  En serie som går igjennom hvordan vi skal gå frem for å kalkulere noe. Spesielt viktig når vi skal investere, analysere i og budsjettere noe.

  Antall artikler: 13 artikler

  /wp-content/uploads/Key-Account-Management-300x115.jpg

  Key Account Management

  Hva er key account management, hva inngår og hvordan bruke key account management på en effektive måte.

  Antall artikler: 23 artikler

  wp-content/uploads/kjedesamarbeid.jpg

  Kjedesamarbeid

  Hva er et kjedesamarbeid, hvilke ulike former for kjedeformer finnes og hvordan gå frem for å velge korrekt kjedesamarbeid for din virksomhet? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

  Antall artikler: 12 artikler

  /wp-content/uploads/kjopstyper-300x200.jpg

  Kjøpsprosessen

  Hva er en kjøpsprosess, hva består kjøpsprosessen av og hvordan kan du påvirke denne kjøpsprosessen slik at den ender opp med at kunden kjøper ditt produkt. I denne artikkelserien finner du svarene.

  Antall artikler: 24 artikler

  wp-content/uploads/kommunikasjonsmodell-1024x576.jpg

  Kommunikasjonsmodeller

  En gjennomgang av hva en kommunikasjonsmodell er og hvilke kommunikasjonsmodeller som finnes.

  Antall artikler: 8 artikler

  wp-content/uploads/kommunikasjon-300x145.png

  Kommunikasjonsperspektiv

  I denne artikkelserien går vi igjennom hvilke kommunikasjonsperspektiv det er vanlig å skille mellom i kommunikasjonslitteraturen.

  Antall artikler: 3 artikler

  wp-content/uploads/intern-kommunikasjon.jpg

  Kommunikasjonsplan

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva en kommunikasjonsplan er, hva som inngår i den og hvordan du går frem for å lage en kommunikasjonsplan for din virksomhet.

  Antall artikler: 15 artikler

  wp-content/uploads/kommunikasjonsoppgaver-1-300x174.jpg

  Kommunikasjonsteori

  Hva er kommunikasjon, hva består kommunikasjonsprosessen av og hvilken kommunikasjonsteori finnes? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

  Antall artikler: 10 artikler

  wp-content/uploads/TV-reklame-300x168.jpg

  Kommunikasjonsvirkemidler

  Hva er et kommunikasjonsvirkemiddel, hvilke finnes og hvordan bruke dem for å løse kommunikasjonsoppgaver?

  Antall artikler: 23 artikler

  wp-content/uploads/komparativ-analyse-1-300x168.png

  Komparativ analyse

  Hva er en komparativ analyse, hva bruker vi komparative analyser til og hvordan gå frem for å utføre en komparativ analyse? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

  Antall artikler: 8 artikler

  /wp-content/uploads/konflikt-1-300x174.jpg

  Konfliktløsning

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva en konflikt er og hvordan du best løser dem.

  Antall artikler: 16 artikler

  wp-content/uploads/pacesettende-lederstil.jpg

  Konkurransefortrinn

  Hva er et konkurransefortrinn, hvorfor er dem viktige og hvordan gå frem for å skape dem? I denne artikkelserien finner du svarene.

  Antall artikler: 20 artikler

  wp-content/uploads/demokratisk-lederstil.jpg

  Konkurransevirkemidler

  Hva er et konkurransevirkemiddel, hvilke finnes og hvordan gå frem for å lage en effektiv markedsføringsmiks?

  Antall artikler: 8 artikler

  /wp-content/uploads/konkurrenter-300x163.jpg

  Konkurrent

  Artikler som går igjennom konkurrentbegrepet, forklarer hvordan du gjennomfører en konkurranse- og konkurrentanalyse for å velge en korrekt konkurrentstrategi.

  Antall artikler: 16 artikler

  /wp-content/uploads/inkasso.jpg

  Kostander

  Hva er en kostnad? Hvilke former for kostnader finnes? Hvordan beregne dem? I denne artikkelserien gir vi deg svarene på disse viktige spørsmålene.

  Antall artikler: 18 artikler

  /wp-content/uploads/naturressurs-300x219.jpg

  Kriseledelse

  Hva er kriseledelse, hva inngår i begrepet og hvordan legge opp gode strukturer og rutiner for kriseledelse? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

  Antall artikler: 26 artikler

  /wp-content/uploads/kroppssprak-300x234.jpg

  Kroppspråk

  Hva er kroppspråk, hva forteller kroppspråket vårt og hvordan kan vi lære å tolke andres kroppspråk for å se hva de egentlig tenker og mener omkring noe. I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

  Antall artikler: 11 artikler

  /wp-content/uploads/kundeanalyse-1-300x155.jpg

  Kundeperspektivet

  En gjennomgang av moderne markedsføring, sett ut i fra ett helhetlig perspektiv, hvor alt virksomheten er, gjør og sier må stemme overens for å få ønsket effekt.

  Antall artikler: 5 artikler

  wp-content/uploads/kunnskapsledelse.jpg

  Kunnskap

  Hva er kunnskap, også kalt kompetanse og erfaringer? Vi går her igjennom begrepet og ser på hvordan kompetanse oppstår og brukes.

  Antall artikler: 31 artikler

  wp-content/uploads/ledelse-300x171.gif

  Ledelse

  I denne artikkelserien tar vi for oss hva ledelse er, hva som inngår i begrepet og hva som kjennetegner god ledelse.

  Antall artikler: 25 artikler

  /wp-content/uploads/kunnskapsledelse-300x156.jpg

  Ledelsestiler

  I denne artikkelserien ser vi litt nærmere på hvilke lederstiler som finnes og hva som skiller disse lederstilene fra hverandre.

  Antall artikler: 39 artikler

  wp-content/uploads/leie-lokaler-gjennomforing.jpg

  Leie lokaler

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva du må huske på når du skal leie ett lokale til virksomheten. Vi går her igjennom leieprosessen steg for steg, fra planlegging til gjennomføring.

  Antall artikler: 4 artikler

  wp-content/uploads/leverandor-300x195.jpg

  Leverandørvalg

  Hvordan gå frem for å velge rett leverandør, hvor mange leverandører trenger virksomheten og hvordan legge opp forsyningsledelsen? I denne artikkelserien finner du svarene.

  Antall artikler: 6 artikler

  /wp-content/uploads/logistikk-300x97.jpg

  Logistikk

  Hva er logistikk, hva inngår i begrepet, hvilke logistikk former finnes og hvordan legge opp en effektiv logistikk?

  Antall artikler: 15 artikler

  /wp-content/uploads/Superstitional-learning-300x169.jpg

  Lærende organisasjoner

  I denne artikkelserien går vi igjennom læring teori og hva en lærende organisasjon er og hvordan du skal gå frem for å skape en lærende organisasjon.

  Antall artikler: 35 artikler

  Læring

  Hva er læring og hvordan lærer vi? I denne artikkelserien går vi igjennom nettopp dette. Samtidig som vi presenterer de teoriene som idag finnes omkring læring og hvordan vi kan bruke disse teoriene og modellen i praksis. Kjernekunnskap for svært mange fagområder.

  Antall artikler: 26 artikler

  wp-content/uploads/penger2.jpg

  Lønns- og belønningssystem

  Hva er et belønningssystem, hvilke belønningssystemer finnes og hvordan utvikle et effektivt belønningssystem for virksomheten? I denne artikkelserien prøver vi å gi svarene på disse spørsmålene.

  Antall artikler: 28 artikler

  wp-content/uploads/komparativ-analyse-1.png

  Mål – strategi – analyse

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva mål, strategi og analyse er, hvilke krav som stilles og hvilken sammenheng det er mellom mål, strategi og analyse.

  Antall artikler: 8 artikler

  wp-content/uploads/malgruppe.jpg

  Målgruppe

  Hvordan gå frem for å velge korrekt målgruppe for virksomheten og virksomhetens verditilbud? I denne artikkelserien går vi igjennom dette spørsmålet.

  Antall artikler: 9 artikler

  /wp-content/uploads/marked.jpg

  Markeder

  Hva er et marked, hvilke markeder og markedsformer finnes, hva kjennetegner dem og hvordan bruke dem i operativ markedsføring? I denne artikkelserien ser vi nærmere på disse viktige markedspørsmålene.

  Antall artikler: 22 artikler

  /wp-content/uploads/markedskommunikasjon-hva-er.jpg

  Markedskommunikasjon

  Hva er markedskommunikasjon, hvilke former for markedskommunikasjon finnes og hvordan bruke markedskommunikasjon som et konkurransevirkemiddel?

  Antall artikler: 12 artikler

  /wp-content/uploads/markedsplan1-300x200.jpg

  Markedsplan

  Hva er en markedsplan, hvilken funksjon har markedsplanen, hva inngår i den og hvordan gå frem for å lage en markedsplan for virksomheten.

  Antall artikler: 37 artikler

  wp-content/uploads/forretningsmann.jpg

  Markedsplanlegging

  En gjennomgang av hvorfor markedsplanlegging er viktig og hvordan du bør gå frem for å få suksess med din markedsplanlegging.

  Antall artikler: 18 artikler

  /wp-content/uploads/marked-segmentering.jpg

  Markedssegmentering

  Hva er markedsegmentering og hvordan gå frem for å segmentere markedet? I denne artikkelserien går vi igjennom dette, pluss alt annet du måtte lure på om markedssegmentering.

  Antall artikler: 15 artikler

  /wp-content/uploads/2013/12/markedsystemet-innhold-280x300.jpg

  Markedssystemet

  Hva inngår i mikrosystemet, hvilken betydning har disse forholdene i forhold til de øvrige forholdene i markedssystemet og hvordan kartlegge disse variablene.

  I denne artikkelserien finner du svarene, sammen med gode råd og tips om hva du må tenke på.

  Antall artikler: 31 artikler

  /wp-content/uploads/historie-300x172.jpg

  Markedsøkonomiens historiske utvikling

  I denne artikkelserien går vi igjennom markedsøkonomiens historiske utvikling fra oldtiden og frem til idag.

  Antall artikler: 48 artikler

  /wp-content/uploads/historie.jpg

  Medielære (utvikling og bruk)

  I denne artikkelserien går vi igjennom medienes historiske utvikling, fra Gutenberg og frem til dagens digitale medier., samt hvorfor og hvordan vi bruker mediene som en del av våre liv. Inkludert hvilken påvirkningkraft de har på oss.

  Antall artikler: 22 artikler

  /wp-content/uploads/sosiale-medier-hvem-300x199.jpg

  Medievurdering

  I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan det er vanlig å vurdere mediene når vi skal bestemme oss for hvilke mediekanaler og medier vi skal bruke i vår markedsføring.

  Antall artikler: 8 artikler

  /wp-content/uploads/varemerke-300x172.jpg

  Merkevarebygging

  Hva er merkevarebygging og hvordan gå frem for å bygge en sterk merkevare? I denne artikkelserien går vi igjennom disse kritiske spørsmålene.

  Antall artikler: 41 artikler

  wp-content/uploads/positivisme-300x188.jpg

  Metode

  En artikkelserie om metodelære. En gjennomgang av hva en metode er, hvilke ulike metoder som finnes, forskjellen mellom en metode, teori, modell og hypotese.

  Antall artikler: 27 artikler

  /wp-content/uploads/anvendt-etikk-300x168.png

  Moral & etikk

  Hva er moral og etikk, hva er forskjellen, hvilke typer moral og etikk finnes? I denne artikkelserien finner du svarene på disse filosofiske spørsmålene.

  Antall artikler: 24 artikler

  /wp-content/uploads/motivasjon1-300x200.jpg

  Motivasjon

  Hva er motivasjon, hva motiverer oss og hvilken betydning har motivasjonen for vår atferd. I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene på disse viktige spørsmålene, samtidig som vi går igjennom de motivasjons teoriene og modellene som finnes.

  Antall artikler: 17 artikler

  Multivariat analyser

  Vi går her igjennom hvilke analyseteknikker du kan benytte for å analysere tre eller flere variabler i din dataanalyse.

  Antall artikler: 5 artikler

  /wp-content/uploads/motemaal-300x200.jpg

  Møteledelse

  Hva er møteledelse og hvordan gå frem for å lede møte på en måte som gjør at møte når sitt formål? I denne artikkelserien går vi igjennom disse viktige forholdene.

  Antall artikler: 17 artikler

  /wp-content/uploads/regnskap1-300x250.jpg

  Nasjonalregnskapet

  Hva er et nasjonalregnskap, hva forteller nasjonalregnskapet oss og hvordan bruke dette regnskapet?

  I denne artikkelserien går vi igjennom disse spørsmålene.

  Antall artikler: 16 artikler

  wp-content/uploads/nettsider.jpg

  Nettstedets mulige bruksområder

  Hva kan vi bruke et nettsted til? Vi går her igjennom hvilke mulige bruksområder som finnes for et nettsted, slik at du får en oversikt over dine valgmuligheter.

  Antall artikler: 13 artikler

  wp-content/uploads/penger1.jpg

  Norsk økonomi

  I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan den norske økonomien har utviklet seg fra 1800-tallet og frem til årtusenskifte.

  Antall artikler: 13 artikler

  /wp-content/uploads/varemerke1-300x300.jpg

  Omdømme

  Hvorfor er omdømme så viktig for enhver markedsfører, hva skaper omdømme og hvordan legge opp en omdømme strategi som er istand til å gi virksomheten det ønskede omdømme? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene på dette. Artikkelserien bør leses sammen med artikkelserien om merkevarebygging for å gi fult utbytte.

  Antall artikler: 14 artikler

  /wp-content/uploads/opplaring-300x164.jpg

  Opplæring

  I denne artikkelserien ser vi nærmere på hvordan opplæringen i virksomheten bør legges opp for å gi best mulig effekt.

  Antall artikler: 24 artikler

  wp-content/uploads/oppsigelse-1024x576.jpg

  Oppsigelse

  I denne artikkelserien tar vi for oss hvordan en virksomhet kan si opp ansatte eller nedbemmanne i tråd med gjeldende lover og regler.

  Antall artikler: 11 artikler

  wp-content/uploads/opsjoner-300x169.jpg

  Opsjoner

  Hva er en opsjon, hvilke former for opsjoner finnes og hvordan brukes disse opsjonene? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svar på alt du trenger å vite om opsjoner.

  Antall artikler: 16 artikler

  /wp-content/uploads/kultur-pyramiden-300x171.jpg

  Organisasjonskultur

  Hva er en organisasjonskultur og hvorfor er organisasjonskulturen viktig for virksomhetens resultater? I denne artikkelserien går vi igjennom dette, samtidig som vi ser på hvordan du bør gå frem for å skape den ønskede organisasjonskulturen i en virksomhet.

  Antall artikler: 21 artikler

  /wp-content/uploads/hvorfor-organisasjonstruktur-300x262.jpg

  Organisasjonstruktur

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva en organisasjonsstruktur er, hvorfor vi trenger en og hvordan du bør gå frem for å bygge opp virksomhetens organisasjonsstruktur på en effektiv måte.

  Antall artikler: 29 artikler

  wp-content/uploads/organisasjonsstruktur-1.jpg

  Organisering av markedsføring funksjonen

  En gjennomgang av hvordan vi bør gå frem for å organisere markedsføring funksjonen og salgsapparatet for å få en mest mulig effektiv markeds- og salgsorganisasjon.

  Antall artikler: 6 artikler

  /wp-content/uploads/okonomisk-tenking-300x185.jpg

  Organisering av økonomien

  I denne artikkelserien ser vi på hvordan det er mulig å organisere økonomien og hvilke fordeler og ulemper disse organisasjonsformene har.

  Antall artikler: 10 artikler

  wp-content/uploads/kommunikasjon-outsourcing.png

  Outsourcing

  Hva er outsorcing og hvordan gå frem for å outsource støtteaktiviteter med suksess? I denne artikkelserien gir vi deg svarene ved å gå igjennom outsourcing prosessen steg for steg, sammen med råd og tips underveis.

  Antall artikler: 11 artikler

  wp-content/uploads/paavirkning-300x115.jpg

  Påvirkning

  I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan vi kan påvirke folk på ulike måter.

  Antall artikler: 15 artikler

  /wp-content/uploads/persepsjon-kognisjon-motori-300x171.jpg

  Persepsjon

  Hva er persepsjon, hvordan påvirker persepsjonsprosessen måten vi treffer våre beslutninger og hvordan kan vi kontrollere denne prosessen?

  Antall artikler: 14 artikler

  /wp-content/uploads/kundeorientert-nyhetsbrev.jpg

  Personlig salg

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva personlig salg er og hvordan virksomheten bruker dette kommunikasjonvirkemiddelet. Selve grunnmuren for å få fult utbytte av de andre artikkelseriene om personlig salg.

  Antall artikler: 7 artikler

  /wp-content/uploads/interaktiv-personlighet-300x184.gif

  Personlighet

  Hva er personlighet, hva skaper den, hva består den av og hvilken betydning har den for vår atferd? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

  Antall artikler: 11 artikler

  wp-content/uploads/gdpr-300x146.png

  Personvern

  Hvilke personvern regler gjelder og hvordan gå frem for å sikre at virksomheten ikke bryter disse reglene. I denne artikkelserien går vi igjennom nettopp disse spørsmålene.

  Antall artikler: 16 artikler

  wp-content/uploads/strategisk-planlegging-1-300x200.jpg

  Planleggingsfasen til grunderen

  Skal selskapsetableringen som skal realisere forretningsideen bli en suksess på etableringen planlegges skikkelig. Dessuten er det rimeligere å gjøre feilene på papiret istedenfor i det virkelige liv hvor feilene kan bli katastrofale.

  Antall artikler: 8 artikler

  wp-content/uploads/politikk-interesse-organisasjoner.jpg

  Politikk

  En artikkelserie hvor vi ser på politikk i bred forstand. Ikke bare på hva politikk er, men også en gjennomgang av hvordan det politiske systemet virker og de politiske partiene Inkludert deres organisering og retninger for å gi deg et bredest mulig bilde.

  Antall artikler: 11 artikler

  Politisk ledelse

  En gjennomgang av hva politisk ledelse er og hva som skiller denne ledelseformen fra andre ledelseformer. 1 av 4 ledelserammer som Bolman & Deal beskriver.

  Antall artikler: 7 artikler

  wp-content/uploads/detaljpresentasjon-300x264.jpeg

  Presentasjonsteknikk

  En gjennomgang av hvordan du gjennomfører en presentasjon, hvilke presentasjonsteknikker som finnes og hva du må huske på i denne forbindelse.

  Antall artikler: 8 artikler

  /wp-content/uploads/prisstrategi-300x219.gif

  Pris

  Hvordan bruke pris som et konkurransevirkemiddel, hvordan beregne korrekt pris på en vare og velge korrekt prispolitikk? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svar på alt du måtte lure på omkring pris generelt.

  Antall artikler: 27 artikler

  /wp-content/uploads/2013/12/pris26.jpg

  Pris- og inntektspolitikk

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva pris- og inntektspolitikk er og hvordan denne politikken brukes innen samfunnsøkonomien
  .

  Antall artikler: 8 artikler

  Problem og problemstilling

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva et problem er og hvordan vi lager gode problemstillinger for våre studier. Selve forutsetningen for et vellykket studie.

  Antall artikler: 11 artikler

  /wp-content/uploads/2013/12/produktdim-300x254.gif

  Produkt

  I denne artikkelsamlingen går vi igjennom hvordan du skal bruke produkt som konkurransevirkemiddel i virksomhetens markedstrategi og markedsføringsmiks. 

  Antall artikler: 21 artikler

  /wp-content/uploads/situasjonsanalyse.png

  Prognosering

  Hva er en prognose, hvordan lage en prognose og hvor stor tillit kan vi ha til dem? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

  Antall artikler: 10 artikler

  /wp-content/uploads/prosessledelse-300x193.jpg

  Prosessledelse

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva prosessledelse er og hvordan du skal gå frem for å lykkes med dette vanskelige arbeidet.

  Antall artikler: 34 artikler

  wp-content/uploads/suspensjon-300x203.jpg

  Prosjektledelse

  Hva er et prosjekt og hvordan gå frem for å organisere et prosjekt slik at det oppnår sitt ønskede formål? I denne artikkelserien lærer ult du trenger å vite om prosjektledelse.

  Antall artikler: 23 artikler

  /wp-content/uploads/2004/08/kultur-300x159.jpg

  Psyko-sosial påvirkning

  Psyko-sosial påvirkning er en samlebetegnelse for alle arvelige og psykologiske forhold og hvordan disse blir formet gjennom sosialiseringsprosessen, læring og modning.

  Antall artikler: 21 artikler

  /wp-content/uploads/company-culture-300x164.jpg

  Psykososialt arbeidsmiljø

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva et psyososialt arbeidsmiljø er, hva som skaper det og viktigheten av det. Av mange ansett som selve grunnmuren i organisasjonen.

  Antall artikler: 26 artikler

  wp-content/uploads/aksjeselskap.gif

  Registrering av selskap

  En gjennomgang av hvordan du går frem for å registrere et norsk selskap og hva du må huske på i denne forbindelse. Artikkelserien inngår som en del av grunder-skolen.

  Antall artikler: 11 artikler

  /wp-content/uploads/regnskapsplikt.jpg

  Regnskap

  Hva er et regnskap, hvilke typer regnskap finnes, hvilke regler gjelder og hvordan gå frem for å lage et? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svar på noe av dette.

  Antall artikler: 16 artikler

  /wp-content/uploads/komparativ-analyse-1-300x168.png

  Regnskapsanalyse

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva en regnskapsanalyse er og hvilke ulike former for regnskapsanalyser som finnes.

  Antall artikler: 8 artikler

  /wp-content/uploads/rekruttering-300x212.jpg

  Rekruttering

  I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan rekrutteringsprosessen bør legges opp for å lykkes å rekruttere de beste medarbeiderne til jobben.

  Antall artikler: 31 artikler

  /wp-content/uploads/super-selger1-300x203.jpg

  Rekruttering av selgere

  En artikkelserie som tar for hvordan vi bør gå frem for å rekruttere selgere og hva vi bør vektlegge for at de skal bli dyktige superselgere.

  Antall artikler: 8 artikler

  /wp-content/uploads/relasjonsbygging-300x300.jpg

  Relasjonsmarkedsføring

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva relasjonsmarkedsføring er og hvordan denne markedsføringsteknikken skal brukes for å lykkes med å skape varige, lønnsomme relasjoner til kundene og de andre delene av omgivelsene virksomheten er avhengig av for å leve og vokse.

  Antall artikler: 20 artikler

  wp-content/uploads/kristendom-300x199.jpg

  Religion

  En gjennomgang av de fire store verdensreligionene og hvordan religionene påvirker folks atferd i ulike sammenheng og hvordan vi må ta hensyn til disse religionen for å lykkes med næringsvirksomhet.

  Antall artikler: 8 artikler

  /wp-content/uploads/renhold-300x200.jpg

  Renhold

  Effektiv renhold er viktig, men hvordan bør renholdet egentlig legges opp for å være mest mulig effektivt? I denne artikkelserien går vi igjennom dette.

  Antall artikler: 10 artikler

  /wp-content/uploads/ressurser-300x149.jpg

  Ressursledelse og ressursforvaltning

  En gjennomgang av hva ressursledelse og ressursforvaltning er og betydningen av dette arbeidet for virksomhetens suksess.

  Antall artikler: 19 artikler

  wp-content/uploads/risiko-300x200.jpg

  Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)

  Hva er risiko, hvilke typer risiko finnes og hvordan gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)?

  Antall artikler: 11 artikler

  /wp-content/uploads/salgsleder.jpg

  Salgsåpningen

  En artikkelserie som tar for seg hvordan salgsåpningen i salgsamtalen bør legges opp for å få det resultatet vi ønsker.

  Antall artikler: 10 artikler

  /wp-content/uploads/budsjett.jpg

  Salgsbudsjettet

  En artikkelserie som tar for seg hvordan du utvikler et salgsbudsjett.

  Antall artikler: 6 artikler

  /wp-content/uploads/kunnskapsledelse-300x156.jpg

  Salgsledelse

  En artikkelserie som tar for seg hva salgsledelse er og hvordan salgsledelsen bør legges opp.

  Antall artikler: 20 artikler

  wp-content/uploads/motemaal-300x168.gif

  Salgsopplæring og trening

  I denne artikkelserien går vi gjennom hvilken salgsopplæring nye selgere bør få og hvordan de eksisterende selgerne bør trenes for å maksimere salgsresultatene på kort og lang sikt.

  Antall artikler: 11 artikler

  /wp-content/uploads/endringsledelse1-300x199.jpg

  Salgsplanlegging

  En artikkelserie som tar for seg hvordan salgplanleggingen bør legges opp. I denne artikkelserien går vi igjennom prosessen fra A til Å.

  Antall artikler: 19 artikler

  /wp-content/uploads/salgsprosessen-300x137.gif

  Salgsprosessen

  En artikkelserie som tar for seg salgsprosessen – fra A til Å.

  Antall artikler: 11 artikler

  wp-content/uploads/samtale-300x150.jpg

  Samtaler og personlig kommunikasjon

  Hva skiller personlig kommunikasjon fra masse- og markedskommunikasjon og hvilke former for personlig kommunikasjon finnes? Oppmerksomheten rettes her mot samtaler generelt.

  Antall artikler: 21 artikler

  wp-content/uploads/betinget-sannsynlighet.gif

  Sannsynlighet

  Hvordan beregner vi sannsynligheten for noe? I denne artikkelserien går vi igjennom de ulike metodene for å beregne sannsynligheten av noe. Elementær kunnskap i all risikovurdering, vitenskap, forskning og mange andre livssituasjoner.

  Antall artikler: 10 artikler

  /wp-content/uploads/sanser-300x199.jpg

  Sansene

  En artikkelserie som tar for seg sansene våre og betydningen av dem for vår virkelighetoppfattelse. Selve grunnlaget for vår persepsjon.

  Antall artikler: 7 artikler

  wp-content/uploads/sekundardata.gif

  Sekundærdata

  I denne serien går vi igjennom hva sekundærdata er, hva vi kan bruke sekundærdata til, hvordan vi samler sekundærdata og hvordan vi tolker og forholder oss til slike datakiler i forhold til primærdata som er data vi selv har samlet inn og analysert.

  Antall artikler: 25 artikler

  /wp-content/uploads/selgertyper-300x212.jpg

  Selgerstiler

  En artikkelserie som ser på hvilke ulike selgerstiler som finnes, deres styrker og svakheter, slik at du kan velge den selgerstilen som passer din personlighet og situasjonen best.

  Antall artikler: 4 artikler

  /wp-content/uploads/servicepyramiden-300x211.gif

  Service

  En artikkelserie som tar for seg service som konkurransevirkemiddel. Regnes idag som den 5 P-en etter de 4 klassiske P-ene.

  Antall artikler: 24 artikler

  /wp-content/uploads/situasjonsanalyse-300x130.jpg

  Situasjonsanalyse

  En artikkelserie som tar for seg hvordan du går frem for å utvikle og gjennomføre en vitenskapelig situasjonsanalyse.

  Antall artikler: 43 artikler

  /wp-content/uploads/sosiale-medier-logo-300x199.png

  Sosiale medier

  En artikkelserie som tar for seg bruken av sosiale medier og som prøver å gi deg svar på alle spørsmål du måtte ha omkring sosiale medier og sosial markedsføring.

  Antall artikler: 27 artikler

  /wp-content/uploads/sosialisering-300x168.jpg

  Sosialiseringsprosessen

  En artikkelserie som tar for seg sosialiseringsprosessen – fra A til Å

  Antall artikler: 31 artikler

  /wp-content/uploads/sponsing-formal-300x169.jpg

  Sponsing

  En artikkelserie som tar for seg bruk av sponsing i markedsføringssammenheng.

  Antall artikler: 5 artikler

  /wp-content/uploads/idag-metoden-300x199.jpg

  Spørreskjema design

  En artikkelserie som tar for seg hvordan du skal gå frem for å utvikle ett spørreskjema. for å samle inn kvantitative data i en feltundersøkelse.

  Antall artikler: 27 artikler

  /wp-content/uploads/sporreteknikk.jpg

  Spørreteknikk

  En artikkelserie som tar for seg hvilke ulike spørreteknikker som finnes og hvordan du bruker disse spørreteknikkene i kommunikasjon generelt og salg spesielt for å oppnå det du ønsker med samtalen.

  Antall artikler: 9 artikler

  wp-content/uploads/vekstmal.jpg

  Strategisk kjerne

  Den strategiske kjernen angir hvilke strategiske mål og strategier virksomheten skal følge i en planleggingsperiode. I denne artikkelserien går vi igjennom de ulike delene av den strategiske kjernen.

  Antall artikler: 11 artikler

  /wp-content/uploads/strategisk-planlegging1-300x217.jpg

  Strategisk planlegging

  En artikkelserie som tar for seg bruk av strategisk planlegging og viktigheten av strategisk planlegging. Dvs. langtidsplanlegging som blir brutt ned i mindre kortsiktige del-mål og -strategier som skal bygge opp under den strategiske planleggingen.

  Antall artikler: 16 artikler

  wp-content/uploads/strategisk-klaff.png

  Strategiske analyseteknikker

  En gjennomgang av de mest brukte analyseverktøyene for strategisk planlegging.

  Antall artikler: 5 artikler

  /wp-content/uploads/studieteknikk-1-300x192.jpg

  Studieteknikk

  En artikkelserie som tar for seg hvordan du skal gå frem for å tilegne deg god studieteknikk.

  Antall artikler: 22 artikler

  /wp-content/uploads/styrets-beretning-300x199.jpg

  Styre

  En artikkelserie som tar for seg styrets funksjon, oppgaver og hvordan styret bør organiseres for å gjøre sin misjon. Deriblant hvilke egenskaper de bør ha for å sitte i et styre.

  Antall artikler: 15 artikler

  /wp-content/uploads/kontroll-styring-300x203.jpg

  Styring og kontroll

  En artikkelserie som tar for seg hvordan virksomheten bør legge opp sitt system og sine rutiner for styring og kontroll, slik at de kan sjekke om målene blir nådd og lære av sine feil og suksesser.

  Antall artikler: 34 artikler

  wp-content/uploads/syk.jpg

  Sykefravær

  Hva er årsaken til at sykefravær oppstår og hva kan virksomheten selv gjøre for å endre på dette? I denne artikkelserien ser vi på dette.

  Antall artikler: 19 artikler

  /wp-content/uploads/symbolsk-ledelse-300x133.jpg

  Symbolsk ledelse

  En gjennomgang av hva symbolsk ledelse er, når det er nødvendig med symbolsk ledelse og hvordan du skal gå frem for å lykkes med din symbolske ledelse.

  Antall artikler: 25 artikler

  /wp-content/uploads/systemanalytiskverdiledelse-300x186.jpg

  Systemanalytisk Verdiledelse

  En artikkelserie som tar for seg denne helhetlige ledelseteorien som er utviklet av den norske teoretikeren Kjetil Sander.

  Antall artikler: 17 artikler

  /wp-content/uploads/tankene-300x200.jpg

  Tankene

  En artikkelserie som tar for seg tankene våre, hva som skaper dem, hvordan vi tolker dem og buker dem i salg, markedsføring og ledelse.

  Antall artikler: 11 artikler

  wp-content/uploads/nettverk-2-300x169.jpg

  TCP/IP nettverk

  En gjennomgang av hva et TCP/IP nettverk er, hva det består av og hvordan det virker og brukes, enten vi snakker om et LAN eller WAN nettverk.

  Antall artikler: 23 artikler

  wp-content/uploads/teknisk-analyse-300x105.gif

  Teknisk analyse

  En artikkelserie som ser på hvordan vi kan bruke tidligere kursbevegelser til å spå fremtiden, altså se på om historien gjentar seg.

  Antall artikler: 10 artikler

  wp-content/uploads/datamaskin-300x138.jpg

  Teknologi som kjerneprosess

  I denne artikkelserien ser vi litt nærmere på bruken av teknologi som 1 av 4 kjerneprosesser i verdiskapningen, og hva du må tenke på og ta hensyn til i denne sammenheng.

  Antall artikler: 26 artikler

  Telemarketing

  En artikkelserie som tar for seg telemarketing og hvordan du bruker denne markedsføringteknikken med suksess. Ikke bare myntet på telefonselgere men alle som bruker telefonen aktivt i kommunikasjonen.

  Antall artikler: 7 artikler

  Transformasjonsledelse

  En serie som tar for seg hva tranformasjonsledelse er og hva som skiller teorien fra transaksjonsledelse. At du lærer forskjellen mellom disse to teoriene er helt essensielt for å forstå moderne ledelse.

  Antall artikler: 5 artikler

  wp-content/uploads/kundeanalyse-1-300x155.jpg

  Univariat analyse

  Univariate analyser kan defineres som: “Analyser av èn variabel”. Vi går her igjennom disse analyseteknikkene.

  Antall artikler: 7 artikler

  /wp-content/uploads/2013/12/utvalgsplan-300x181.gif

  Utvalgsplan

  En artikkelserie som tar for seg hvordan du skal gå frem for å utvikle en utvalgsplan for din studer.

  Antall artikler: 10 artikler

  /wp-content/uploads/vekstmal-300x147.jpg

  Vekst

  En artikkelsamling som tar viktigheten av vekst, hva som skaper vekt og hvordan vi kan stimulere til vekst.

  Antall artikler: 21 artikler

  /wp-content/uploads/verdibasert-ledelse-300x200.png

  Verdibasert ledelse

  En artikkelserie som tar for seg hva verdibasert ledelse er, hvordan verdier skapes og hvorfor det er viktig med en verdibasert organisasjon.

  Antall artikler: 33 artikler

  wp-content/uploads/verdiskapning-1.gif

  Verdiskapning

  En gjennomgang av de ulike verdikonfigurasjonene og forskjellen mellom dem. Samt hvordan du skal gå frem for å velge den rette modellen for din virksomhet. Vi går he igjennom den tradisjonelle verdikjeden, verdiverkstedet og de nye hybride-verdikonfigurasjonene.

  Antall artikler: 15 artikler

  /wp-content/uploads/fundamental-verdsettelse-1-300x124.gif

  Verdsettelse av nettsted

  En artikkelserie som ser på hvordan vi kan verdsette ett nettsted.

  Antall artikler: 7 artikler

  /wp-content/uploads/verdsettelse1-300x115.gif

  Verdsettelse av selskap

  En artikkelserie som forklarer ulike teknikker vi kan benytte oss for å verdsette et selskap.

  Antall artikler: 7 artikler

  wp-content/uploads/viral-markedsforing-300x215.png

  Viral markedsføring

  En artikkelserie om hva viral markedsføring er og hvordan du går frem for å få suksess med viral markedsføring og hvordan du implementerer viral markedsføring med resten av markedsplanen.

  Antall artikler: 34 artikler

  /wp-content/uploads/virtuell-300x92.jpg

  Virtuell organisering

  En artikkelserie som forklarer hvordan du kan skape en virtuell organisasjon og gjennomføre effektiv prosjektstyring av dine prosjekter.

  Antall artikler: 13 artikler

  /wp-content/uploads/utvikling-visuell-profil-300x204.jpg

  Visuell profil

  En artikkelserie som tar for seg hvordan du gå frem for å velge og skape ønsket visuell profil for en virksomhet. Inkl. en gjennomgang av hva du må huske på underveis – steg for steg.

  Antall artikler: 14 artikler

  /wp-content/uploads/penge-kredit-politikk.jpg

  Økonomisk politikk

  Hva er økonomisk politikk og hvordan påvirke den? I denne artikkelserien går vi kort igjennom mekanismene som gjelder for økonomisk politikk, og da med utgangspunkt i det norske politiske systemet.

  Antall artikler: 3 artikler