Artikkelserier

Våre artikkelserier er den enkleste og rimeligste måten å lære seg nytt pensum på. 

Artikkelseriene er pedagogisk og logisk bygd opp, slik at neste artikkel bygger videre på det du lærte i den forrige.

Hvordan lese artikkelseriene?

Artikkelserier
Klikk på den artikkelserien du ønsker oversikt over eller velg en av våre artikkelserier fra dropdown menyen i høyre sidebar.

  1. Dagens utfordringer (12 artikler)

  wp-content/uploads/barekraftig-300x169.jpg

  Hvilke utfordringer står vi ovenfor innenfor organisasjon, ledelse, salg og markedsføring? I denne artikkelserien prøver vi å belyse disse utfordringene og påpeke hvilke mega-trender som eksisterer.

  .

  1. Grunnleggende markedsføring (26 artikler)

  /wp-content/uploads/marked-suksessfaktor-300x187.jpg

  Etter å ha lest artikkelserien vil du vite hva markedsføring er, hvilke markedsføringteknikker som finnes og hvordan du skal gå frem for å lykkes med markedsføringen av noe.

  .

  1. Menneskelig atferd (6 artikler)

  /wp-content/uploads/atferdfinans-300x133.gif

  I denne artikkelserien går vi igjennom hvilke forhold som i størst grad påvirker og styrer vår atferd.

  .

  2. Historisk utvikling på ledelse (14 artikler)

  /wp-content/uploads/historie-300x172.jpg

  I denne serien går vi igjennom den historiske utviklingen av ledelsebegrepet og hvilke ledelseteorier som var de dominerende i disse tidsperiodene .

  .

  Aksjekursen (12 artikler)

  wp-content/uploads/aksjeportefolje-300x147.jpg

  Hvilke forhold påvirker aksjekursen? I denne artikkelserien går vi igjennom de viktigste påvirkningsforholdene for aksjekursen, og vi kommer med angivelser om når og i hvilke situasjoner disse påvirkningsfaktorene vil gjøre seg gjeldende.

  .

  Aksjemarkedet (33 artikler)

  wp-content/uploads/aksjeskolen-300x169.jpg

  Hva er en aksje, hvordan handler vi med aksjer, hvordan beregnes verdien til en aksje o.s.v. I denne serien gir vi deg en introduksjon til aksjemarkedet og aksjehandel. Grunnkunnskap som alle de øvrige artiklene om aksjer bygger på.

  .

  Aktivitetsplan (5 artikler)

  /wp-content/uploads/planlegging.gif

  En artikkelserie om hvordan du skal gå frem for å bygge opp aktivitetsplanen til selgerne og salgsorganisasjonen. En viktig del-plan i salgsorganisasjonen og selgernes salgsplan.

  .

  Analyseteknikker for eksterne arbeidsbetingelser (10 artikler)

  wp-content/uploads/eksterne-arbeidsbetingelser.jpg

  En oversikt over de mest brukte analyseteknikkene for å kartlegge de eksterne arbeidsbetingelsene,

  .

  Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser (15 artikler)

  wp-content/uploads/system-arbeidsmodell-illustrasjon-300x201.jpg

  En gjennomgang av analyseteknikker som kartlegger virksomhetens interne arbeidsbetingelser og strategiske muligheter,

  .

  Arbeidsmiljøet (18 artikler)

  wp-content/uploads/arbeidsmiljo-1.jpg

  Hva er et arbeidsmiljø, hva skaper det, hvordan endre det og hvilken betydning har det for de ansattes trivsel og effektivitet? I denne artikkelserien finner du svarene på alle disse spørsmålene.

  .

  Argumentasjonsfasen (8 artikler)

  /wp-content/uploads/okonomisk-argumentasjon.jpg

  Argumentasjonsfasen står sentralt i salgsprosessen, da det er den som avgjør om du får “ordren” eller ikke gjennom å imøtegå alle kundens reelle innvendinger med overbevisende argumenter.

  .

  Avkastningskrav (6 artikler)

  wp-content/uploads/rente.jpg

  En artikkelserie om hvordan du går frem til å beregne korrekt avkastningskrav til din investering og verdivurdering.

  .

  Avslutningsteknikker (7 artikler)

  /wp-content/uploads/avslutning-salg-300x163.gif

  Avslutningsteknikker er salgsteknikker du kan bruke for å “close salget”. Dvs. få kunden til å inngå en ordre her og nå.

  .

  Balansert målstyring (9 artikler)

  wp-content/uploads/balansert-maalstyring-300x120.jpg

  Hva er balansert målstyring og hvordan bruke dette ledelseverktøyet på en effektive måte for å nå virksomhetens visjon og målsetninger. I denne artikkelserien prøver jeg å gi svar på alle disse spørsmålene.

  .

  Behov (6 artikler)

  /wp-content/uploads/behovsanalyse-300x200.jpg

  Hva er et behov, hvilke behov har vi, hvilken betydning har behovene for vår atferd og beslutninger, hvordan kan vi bruke disse behovene i ledelse og markedsføring for å nå våre mål?

  .

  Behovsanalysen (9 artikler)

  /wp-content/uploads/behov-300x150.gif

  Hva er en behovanalyse, hvordan gjennomføre en, hva gir den svar på og hvilken betydning har den for salgsprosessen.

  .

  Belønningssystemer (31 artikler)

  wp-content/uploads/penger2.jpg

  Hva er et belønningssystem, hvilke belønningssystemer finnes og hvordan utvikle et effektivt belønningssystem for virksomheten? I denne artikkelserien prøver vi å gi svarene på disse spørsmålene.

  .

  Beslutningsprosess (28 artikler)

  wp-content/uploads/org-beslutninger.jpg

  Ingen beslutninger blir bedre enn informasjonen den bygger på. I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan beslutninger tas og beslutningsprosessen generelt. Obligatorisk kunnskap for alle som ønsker å jobbe med ledelse, salg og markedsføring m.m

  .

  Big Data (15 artikler)

  wp-content/uploads/databehov-300x107.jpg

  Hva er big data og hvordan kan vi bruke big-data i vår egen forretningsdrift for å oppnå konkurransefortrinn? I denne artikkelserien ser vi nærmere på dette.

  .

  Bivariat analyse (13 artikler)

  wp-content/uploads/komparativ-analyse-1-300x168.png

  En gjennomgang av hvilke analyseteknikker vi kan benytte for å analysere sammenhengen mellom to variabler.

  .

  Bolman & Deal`s fortolkningsrammer (7 artikler)

  wp-content/uploads/transformasjonsledelse-1-300x200.jpg

  I denne artikkelserien går vi igjennom Bolman & Deal`s fire fortolkningsrammer for organisasjon og ledelse. Fire fortolkningsrammer som kan brukes i mange sammenhenger og et viktig bidrag til å forstå virksomhetens kompleksitet.

  .

  Budsjettering (18 artikler)

  /wp-content/uploads/budsjett1.jpg

  Hva er ett budsjett, hvilke ulike budsjetter finnes og hvordan gå frem for å utvikle et pålitelig budsjett for noe?

  I denne artikkelsamlingen prøver vi å gi svar på disse spørsmålene.

  .

  Budskap >> Ide & tekst (19 artikler)

  wp-content/uploads/intervjuguide-1-300x168.jpg

  I denne artikkelserien går vi på hvordan du utvikler en god ide for ditt buskap og hvordan selve teksten bør skrives for å løse de definerte kommunikasjonsoppgavene for påvirkningsforsøket.

  .

  Budskap >> Komposisjon (11 artikler)

  wp-content/uploads/komposisjon-300x200.jpg

  Hva er en komposisjon, hva inngår i en komposisjon og hvordan komponere noe som er istand til å overføre budskapet på en god måte? I denne artikkelsamlingen prøver vi å gi deg svarene på dette.

  .

  Budskap >> Layout (6 artikler)

  wp-content/uploads/layout-1-300x188.jpg

  I denne artikkelserien ser vi nærmere på hva layout er, layoutens funksjon, hvilke elementer som inngår og hva som kjennetegner god layout. Artikkelserien bør leses sammen med serien om komposisjon for å gi fult utbytte.

  .

  Budskap >> Typografi (16 artikler)

  wp-content/uploads/typografi-300x112.jpg

  En artikkelserie om god typografi, hva det er og hva som skaper god typografi. Med typografi menes læren om bokstaver og hvordan de bør brukes for å skape god kommunikasjon. Essensiell kunnskap for alle som jobber med design.

  .

  Business Intelligence (6 artikler)

  wp-content/uploads/bi-300x169.jpg

  Hva er business intelligence, hvorfor trenger alle virksomheter et system for business intelligence, hva bruker vi business intelligence til og hvordan gå frem for å lage et effektiv business intelligence system? I denne artikkelserien prøver vi å gi svar på disse viktige spørsmålene.

  .

  Corporate Governance (30 artikler)

  wp-content/uploads/Corporate-Governance.jpg

  Hva er corporate governance (eierstyring), hvordan utføre eierstyring, hva er de viktig å huske på i denne sammenheng og hvordan gå frem for å komme trygt i mål? I denne artikkelserien prøver vi å gi svar på disse grunnleggende spørsmålene for enhver virksomhet.

  .

  Dataanalyse (10 artikler)

  /wp-content/uploads/datafil-300x169.jpg

  Hva er en dataanalyse, hva bruker vi den til, hvilke typer dataanalyser finnes og hvordan gå frem for å lage en slik dataanalyse?

  .

  Databasedesign (9 artikler)

  /wp-content/uploads/databaseManagement-300x221.jpg

  Hva er databasedesign og hvordan gå frem for å designe en database? I denne artikkelserien går vi igjennom begrepet og fremgangsmåten du bør benytte deg av.

  .

  Datainnsamlingmetode (17 artikler)

  /wp-content/uploads/intervjuguide-1-300x168.jpg

  Hva er en datainnsamlingmetode, hvilke datainnsamlingmetoder finnes og hvordan gå frem for å velge riktig datainnsamlingmetode?

  .

  Datasikkehet (23 artikler)

  wp-content/uploads/hvorfor-datasikkerhet.jpg

  Hva er et virus, en hacker, malware og en brannmur? En artikkelserie som lærer deg alt du trenger å tenke på for å sikre dine data mot hackere, spammere og andre uvedkommende. Kjernekunnskap for alle som jobber i en bedrift idag, da alle har et ansvar i denne sammenheng.

  .

  Dekningspunktanalyse (5 artikler)

  /wp-content/uploads/komparativ-analyse-300x167.png

  Hva er en dekningspunktanalyse, hva inngår i den og hvordan gå frem for å gjennomføre en dekningspunktanalyse. I denne serien finner du svarene.

  .

  Digital markedsføring >> Bannerannonser (5 artikler)

  wp-content/uploads/bannerannonse-300x108.jpg

  Hva er en bannerannonse, virker de og hvordan bruke dem på en mest effektiv mulig måte? I denne artikkelserien prøver vi å gi svar på disse spørsmålene, pluss mange andre spørsmål knyttet til bannerannonsering generelt.

  .

  Digital markedsføring >> E-handel (64 artikler)

  /wp-content/uploads/e-handel-1-300x115.png

  Hva er e-handel, hvordan utvikle en egen nettbutikk og hvordan bruke netthandel som ett effektivt virkemiddel?

  .

  Digital markedsføring >> E-postmarkedsføring (44 artikler)

  /wp-content/uploads/epost-300x118.gif

  Hva er e-postmarkedføring og hvordan gå frem for å bruke e-postmarkedføring som ett effektivt virkemiddel?

  .

  Digital markedsføring >> Eget nettsted (26 artikler)

  /wp-content/uploads/nettsider-300x126.jpg

  Hvordan gå frem for å utvikle et eget nettsted som løser virksomhetens kommunikasjonsoppgaver?

  .

  Digtal markedsføring >> SEO (24 artikler)

  /wp-content/uploads/ikke-seo-vennlige-teknologi-300x200.jpg

  En artikkelserie som tar for seg alt du trenger å vite om søkemotoroptimalisering. En effektiv form for “gratis markedsføring” siden Google står for omtrent 90% av trafikken på nettet.

  .

  Direkte markedsføring (9 artikler)

  /wp-content/uploads/markedskommunikasjon-300x127.jpg

  Hva er direkte markedsføring og hvordan bruke denne markedsføringsformen på en effektiv måte?

  .

  Due Diligence (5 artikler)

  wp-content/uploads/situasjonsanalyse-300x130.jpg

  Hva er en due dilligence, hvilke ulike typer due dilligence finnes og hvordan gå frem for å gjennomføre en due dilligence? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene på disse spørsmålen.

  .

  Emisjon (5 artikler)

  /wp-content/uploads/emisjon-300x115.jpg

  Hva er en emisjon og hvordan gå frem for å gjennomføre en? Hva bør du huske på? I denne serien finner du svarene.

  .

  Endringsledelse (23 artikler)

  wp-content/uploads/endringsledelse11-300x200.jpg

  Hva er endringsledelse og hvordan bruke endringsledelse til å endre en organisasjon på? I denne artikkelserien finner du svar på alt du måtte lure på om endringsledelse.

  .

  Eventmarkedsføring (4 artikler)

  /wp-content/uploads/event-marketing-300x225.jpg

  Hva er eventmarkedsføring og hvordan bruke eventmarkedsføring på en effektiv måte. I denne artikkelserien finner du svar på alt du måtte lure på om eventmarkedsføring og bruken av denne form for markedsføring.

  .

  Feilkilder (6 artikler)

  /wp-content/uploads/feilkilder-oversikt.jpg

  Hvilke feilkilder vil alltid kunne påvirke resultatene vi kommer frem til og hva kan vi gjøre for å oppdage og eliminere dem? I denne artikkelserien finner du svar på alt dette.

  .

  Filosofi & vitenskap (18 artikler)

  wp-content/uploads/filosofi.jpg

  Hva er filosofi og vitenskap? Hva er forskjellen? I denne serien går vi igjennom begrepene og teoriene knyttet til dem for å gi deg en forståelse av dem og hvordan du skal bruke dem.

  .

  Finans- og pengepolitikk (16 artikler)

  /wp-content/uploads/finans-valuta.jpg

  Hva er finans- og pengepolitikk? I denne artikkelserien går vi igjennom disse to essensielle begrepene i samfunnsøkonomien og hvilken betydning denne politikken har på økonomien.

  .

  Finansiering (15 artikler)

  wp-content/uploads/finans-valuta-300x208.jpg

  I denne artikkelserien går vi igjennom hvilke finansieringkilder som finnes og hvordan de virker, slik at du har kunnskapen du trenger for å velge korrekt finansiering til ditt selskap eller investering.

  .

  Forhandlingsteknikk (11 artikler)

  /wp-content/uploads/sak-person-forhandling.jpg

  Hva er forhandlingsteknikk og hvordan gå frem for å vinne forhandlinger? I denne artikkelserien finner du svarene på disse spørsmålene og alt annet du lurer på om forhandlinger.

  .

  Forretningsmål og -strategi (15 artikler)

  /wp-content/uploads/maal-300x150.jpg

  Forretningsmålet og -strategien står i en særstilling i forretningsplanen som trekker opp virksomhetens overordnede strategiske kurs. I denne serien går vi igjennom hvilket forretningsmål og -strategi du bør velge og hvorfor du bør velge dette målet og strategien.

  .

  Forretningsmodell (23 artikler)

  wp-content/uploads/forretningsmodell.gif

  Hva er en forretningsmodell, hva skiller en forretningsmodell fra en forretningside og forretningstrategi, hvilke forretningsmodeller kan vi velge mellom, hvilke fordeler og ulemper har de og hvordan gå frem for å utvikle en forrretningsmodell? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

  .

  Forretningsplan (30 artikler)

  wp-content/uploads/forretningsmann.jpg

  Hva er en forretningsplan, hvilken funksjon har den, hva inneholder den og hvordan gå frem for å lage en god forretningsplan for virksomheten. I denne artikkelserien finner du svar på alt du trenger å vite om utvikling av forretningsplaner.

  .

  Forskning og metodelære (23 artikler)

  /wp-content/uploads/forskning-300x200.jpg

  I denne artikkelserien går vi igjennom begrepet forskning og alt som er knyttet til dette begrepet. Grunnleggende kunnskap for alle som ønsker å lære å bruke vitenskapelige metoder.

  .

  Forskningsdesign (9 artikler)

  /wp-content/uploads/forskningsdesign-300x150.jpg

  Hva er et forskningdesign, hvilke ulike typer finnes og hvordan gå frem for å velge riktig forskningdesign?

  .

  Forskningsprosessen (16 artikler)

  wp-content/uploads/forskning-300x169.gif

  En gjennomgang av hvordan du bør legge opp forskningsprosessen for å få belyst en problemstilling på ønsket måte.

  .

  Forvaltningens planlegging (2 artikler)

  wp-content/uploads/planlegging.gif

  I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan planleggingen i forvaltningen skjer. Vi går igjennom hvordan den skjer på både et statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå.

  .

  Forvaltninglære (22 artikler)

  wp-content/uploads/stortinget-1-1.jpg

  I denne artikkelserien lærer du hva forvaltning er, hva som inngår i forvaltningen og hvordan den norske forvaltningen er bygd opp. Her går vi igjennom alle forvaltningsnivåene og oppbygningen av dem.

  .

  Fundamental analyse (23 artikler)

  wp-content/uploads/fundamental-analyse-300x123.gif

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva en fundamental analyse er og hvordan du skal gå frem for å gjennomføre en fundamental analyse for å beregne korrekt verdi på en virksomhet og aksje.

  .

  Fusjon og oppkjøp (23 artikler)

  wp-content/uploads/fusjon.jpg

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva fusjon og oppkjøp er, hva du bør tenke på i denne forbindelse og hvordan du rent praktisk går frem for å gjennomføre ett oppkjøp eller fusjon med ett annet selskap.

  .

  Generalisering (3 artikler)

  wp-content/uploads/fundamental-analyse-300x123.gif

  Hva er generalisering og hvordan går vi frem for å generalisere resultatene vi kommer frem til?

  .

  Gruppeledelse (9 artikler)

  /wp-content/uploads/Kollokviegruppe-300x192.jpg

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva gruppeledelse er og hvordan vi skal gå frem for å oppnå effektiv gruppeledelse. En essensiell del av effektivt lederskap.

  .

  HMS og intern kontroll (22 artikler)

  /wp-content/uploads/hms1-300x146.jpg

  Hva er HMS og intern kontroll, og hvordan utvikle et tilfredsstillende HMS program?

  .

  Holdninger (7 artikler)

  /wp-content/uploads/2004/08/holdninger-300x188.jpg

  Hva er en holdning, hva skaper dem, hvilken betydning har dem på vår atferd og hvordan kan vi endre dem?

  .

  Hybrid-verdikjede (12 artikler)

  wp-content/uploads/hybrid-verdikjede.jpg

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva en hybrid-verdikjede er og hvordan du skal gå frem for å utvikle en hybrid-verdikjede for din virksomhet.

  .

  Immaterielle rettigheter (12 artikler)

  wp-content/uploads/ipo-rettigheter.jpg

  I denne artikkelserien ser vi på hva immaterielle rettigheter er og hvordan du kan beskytte dine immaterielle rettigheter for tyveri.

  .

  Informasjon (12 artikler)

  wp-content/uploads/informasjonskilder.jpg

  I denne artikkelserien går vi igjennom det defuse begrepet informasjon og de ulike formene for informasjon som finnes, samt hvilke modeller vi kan benytte oss for å kartlegge viktige sider ved informasjonen.

  .

  Informasjonssystem (15 artikler)

  wp-content/uploads/informasjonssystemer-300x95.jpg

  I denne artikkelserien ser vi litt nærmere på hva ett informasjonssystem er, hva det består av og hvilke ulike former for informasjonssystemer som finnes.

  .

  Innovasjon (27 artikler)

  wp-content/uploads/innovasjon.jpg

  Hva er innovasjon, hvilke former for innovasjon finnes, hvorfor er innovasjon viktig, hva skaper innovasjon og hvordan være innovativ? I denne artikkelserien går vi grundig igjennom innovasjons begrepet for å gi deg svar på alt du måtte lure på omkring innovasjoner.

  .

  Inntekter (5 artikler)

  wp-content/uploads/penger1.jpg

  Hva er en inntekt, hvilke former for inntekter finnes, hvordan beregne inntekten osv. I denne artikkelserien finner du svar på alt du trenger å vite om inntekt i økonomiske sammenhenger.

  .

  Innvendinger (8 artikler)

  /wp-content/uploads/innvending.jpg

  Hva er en innvending og hvordan behandle dem så de ikke blir ett hindrer mot å få til et salg? I denne artikkelserien finner du svar på alt du måtte lure på om behandling av innvendinger.

  .

  Interesseorganisasjoner (8 artikler)

  wp-content/uploads/organisasjon-ledelse.jpg

  I denne artikkelserien lærer du hva en interesseorganisasjon er, hvordan de oppstår, hvilken funksjon de har og hvor de har sitt maktgrunnlag fra. I tillegg går vi igjennom en del sentrale begreper og problemstillinger som gjelder for frivillige organisasjoner.

  .

  Internationalisering (5 artikler)

  /wp-content/uploads/Internationalisering-300x100.jpg

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva internasjonalisering er og hva det er viktig å tenke på når virksomheten skal ta skrittet ut på nye internasjonale markeder.

  .

  Internett (20 artikler)

  /wp-content/uploads/epost-300x169.jpg

  En artikkelserie som går igjennom hva Internett er, hvordan nettet virker og hvordan vi kan bruke de ulike tjenestene som finnes på nettet. Deriblant hva kreves for å sette opp en nettside, e-postkonto, brannmur og lignende tjenester vi alle bruker på nettet. Et must for alle som er under utdannelse idag, da dette er basicen for alt som skjer på nettet og grunnkunnskap alle bør kunne.

  .

  Intervjuguide (7 artikler)

  /wp-content/uploads/intervjuguide-1-300x168.jpg

  I denne artikkelserien ser vii på hva en intervjuguide er og hvordan du skal gå frem for å lage en god intervjuguide for dine kvalitative datainnsamlingsmetoder.

  .

  Investeringanalyse (13 artikler)

  wp-content/uploads/investeringskalkyle-300x169.jpg

  En investeringanalyse er en analyse vi gjennomfører når vi ønsker å investere i noe. F.eks. når vi ønsker å skaffe oss verdipapirer eller nye varige driftsmidler som biler, bygninger og maskiner.

  .

  IPO (5 artikler)

  wp-content/uploads/ipo-300x124.gif

  Hva er en IPO, hvordan gjennomføre en IPO og bør jeg delta i en hvis jeg får tilbud om det? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svar på alt du måtte lure på omkring IPO-er.

  .

  Kalkulasjon (13 artikler)

  wp-content/uploads/regnskapsanalyse-300x66.png

  En serie som går igjennom hvordan vi skal gå frem for å kalkulere noe. Spesielt viktig når vi skal investere, analysere i og budsjettere noe.

  .

  Key Account Management (13 artikler)

  /wp-content/uploads/Key-Account-Management-300x115.jpg

  Hva er key account management, hva inngår og hvordan bruke key account management på en effektive måte.

  .

  Kjedesamarbeid (4 artikler)

  wp-content/uploads/kjedesamarbeid.jpg

  Hva er et kjedesamarbeid, hvilke ulike former for kjedeformer finnes og hvordan gå frem for å velge korrekt kjedesamarbeid for din virksomhet? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

  .

  Kjøpsprosessen (24 artikler)

  /wp-content/uploads/kjopstyper-300x200.jpg

  Hva er en kjøpsprosess, hva består kjøpsprosessen av og hvordan kan du påvirke denne kjøpsprosessen slik at den ender opp med at kunden kjøper ditt produkt. I denne artikkelserien finner du svarene.

  .

  Kommunikasjonsperspektiv (5 artikler)

  wp-content/uploads/kommunikasjon-300x145.png

  I denne artikkelserien går vi igjennom hvilke kommunikasjonsperspektiv det er vanlig å skille mellom i kommunikasjonslitteraturen.

  .

  Kommunikasjonsplan (16 artikler)

  wp-content/uploads/intern-kommunikasjon.jpg

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva en kommunikasjonsplan er, hva som inngår i den og hvordan du går frem for å lage en kommunikasjonsplan for din virksomhet.

  .

  Kommunikasjonsteori (33 artikler)

  wp-content/uploads/kommunikasjonsoppgaver-1-300x174.jpg

  Hva er kommunikasjon, hva består kommunikasjonsprosessen av og hvilken kommunikasjonsteori finnes? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

  .

  Kommunikasjonsvirkemidler (18 artikler)

  wp-content/uploads/TV-reklame-300x168.jpg

  Hva er et kommunikasjonsvirkemiddel, hvilke finnes og hvordan bruke dem for å løse kommunikasjonsoppgaver?

  .

  Komparativ analyse (8 artikler)

  wp-content/uploads/komparativ-analyse-1-300x168.png

  Hva er en komparativ analyse, hva bruker vi komparative analyser til og hvordan gå frem for å utføre en komparativ analyse? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

  .

  Konfliktløsning (5 artikler)

  /wp-content/uploads/konflikt-1-300x174.jpg

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva en konflikt er og hvordan du best løser dem.

  .

  Konkurransevirkemidler (8 artikler)

  wp-content/uploads/produkt-konkurransevirkemiddel.jpg

  Hva er et konkurransevirkemiddel, hvilke finnes og hvordan gå frem for å lage en effektiv markedsføringsmiks?

  .

  Konkurransevirkemidler - Distribusjon (15 artikler)

  /wp-content/uploads/distribusjon-300x222.jpg

  Hva er distribusjon, hvilke distribusjonsformer finnes, hva bør vi tenke på når vi skal velge distribusjonstrategi og distribusjonpartnere?

  .

  Konkurransevirkemidler - Markedskommunikasjon (12 artikler)

  /wp-content/uploads/markedskommunikasjon-hva-er.jpg

  Hva er markedskommunikasjon, hvilke former for markedskommunikasjon finnes og hvordan bruke markedskommunikasjon som et konkurransevirkemiddel?

  .

  Konkurransevirkemidler - Pris (22 artikler)

  /wp-content/uploads/prisstrategi-300x219.gif

  Hvordan bruke pris som et konkurransevirkemiddel, hvordan beregne korrekt pris på en vare og velge korrekt prispolitikk? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svar på alt du måtte lure på omkring pris generelt.

  .

  Konkurransevirkemidler - Produkt (10 artikler)

  /wp-content/uploads/2013/12/produktdim-300x254.gif

  I denne artikkelsamlingen går vi igjennom hvordan du skal bruke produkt som konkurransevirkemiddel i virksomhetens markedstrategi og markedsføringsmiks.

   

  .

  Konkurransevirkemidler - Service (24 artikler)

  /wp-content/uploads/servicepyramiden-300x211.gif

  En artikkelserie som tar for seg service som konkurransevirkemiddel. Regnes idag som den 5 P-en etter de 4 klassiske P-ene.

  .

  Konkurrent (17 artikler)

  /wp-content/uploads/konkurrenter-300x163.jpg

  Artikler som går igjennom konkurrentbegrepet, forklarer hvordan du gjennomfører en konkurranse- og konkurrentanalyse for å velge en korrekt konkurrentstrategi.

  .

  Kostander (16 artikler)

  /wp-content/uploads/inkasso.jpg

  Hva er en kostnad? Hvilke former for kostnader finnes? Hvordan beregne dem? I denne artikkelserien gir vi deg svarene på disse viktige spørsmålene.

  .

  Kriseledelse (26 artikler)

  /wp-content/uploads/naturressurs-300x219.jpg

  Hva er kriseledelse, hva inngår i begrepet og hvordan legge opp gode strukturer og rutiner for kriseledelse? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

  .

  Kroppspråk (11 artikler)

  /wp-content/uploads/kroppssprak-300x234.jpg

  Hva er kroppspråk, hva forteller kroppspråket vårt og hvordan kan vi lære å tolke andres kroppspråk for å se hva de egentlig tenker og mener omkring noe. I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

  .

  Kunde- og kontaktanalyse (7 artikler)

  /wp-content/uploads/hvorfor-forlater-kundene-300x169.jpg

  Hva er en kunde- og kontaktanalyse, hva inngår i slike analyser, hva brukes de til og hvordan gå frem for å lage gode kunde- og kontaktanalyser?

  .

  Kundeperspektivet (5 artikler)

  /wp-content/uploads/kundeanalyse-1-300x155.jpg

  En gjennomgang av moderne markedsføring, sett ut i fra ett helhetlig perspektiv, hvor alt virksomheten er, gjør og sier må stemme overens for å få ønsket effekt.

  .

  Ledelse (25 artikler)

  wp-content/uploads/ledelse-300x171.gif

  I denne artikkelserien tar vi for oss hva ledelse er, hva som inngår i begrepet og hva som kjennetegner god ledelse.

  .

  Ledelsestiler (22 artikler)

  /wp-content/uploads/kunnskapsledelse-300x156.jpg

  I denne artikkelserien ser vi litt nærmere på hvilke lederstiler som finnes og hva som skiller disse lederstilene fra hverandre.

  .

  Leie lokaler (4 artikler)

  wp-content/uploads/leie-lokaler-gjennomforing.jpg

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva du må huske på når du skal leie ett lokale til virksomheten. Vi går her igjennom leieprosessen steg for steg, fra planlegging til gjennomføring.

  .

  Logistikk (9 artikler)

  /wp-content/uploads/logistikk-300x97.jpg

  Hva er logistikk, hva inngår i begrepet, hvilke logistikk former finnes og hvordan legge opp en effektiv logistikk?

  .

  Lærende organisasjoner (36 artikler)

  /wp-content/uploads/Superstitional-learning-300x169.jpg

  I denne artikkelserien går vi igjennom læring teori og hva en lærende organisasjon er og hvordan du skal gå frem for å skape en lærende organisasjon.

  .

  Læring (21 artikler)

  /wp-content/uploads/learing-300x168.jpg

  Hva er læring og hvordan lærer vi? I denne artikkelserien går vi igjennom nettopp dette. Samtidig som vi presenterer de teoriene som idag finnes omkring læring og hvordan vi kan bruke disse teoriene og modellen i praksis. Kjernekunnskap for svært mange fagområder.

  .

  Markeder (11 artikler)

  /wp-content/uploads/marked.jpg

  Hva er et marked, hvilke markeder og markedsformer finnes, hva kjennetegner dem og hvordan bruke dem i operativ markedsføring? I denne artikkelserien ser vi nærmere på disse viktige markedspørsmålene.

  .

  Markedsplan (45 artikler)

  /wp-content/uploads/markedsplan1-300x200.jpg

  Hva er en markedsplan, hvilken funksjon har markedsplanen, hva inngår i den og hvordan gå frem for å lage en markedsplan for virksomheten.

  .

  Markedsplanlegging (17 artikler)

  wp-content/uploads/forretningsmann.jpg

  En gjennomgang av hvorfor markedsplanlegging er viktig og hvordan du bør gå frem for å få suksess med din markedsplanlegging.

  .

  Markedssegmentering (14 artikler)

  /wp-content/uploads/marked-segmentering.jpg

  Hva er markedsegmentering og hvordan gå frem for å segmentere markedet? I denne artikkelserien går vi igjennom dette, pluss alt annet du måtte lure på om markedssegmentering.

  .

  Markedssystemet (29 artikler)

  /wp-content/uploads/2013/12/markedsystemet-innhold-280x300.jpg

  Hva inngår i mikrosystemet, hvilken betydning har disse forholdene i forhold til de øvrige forholdene i markedssystemet og hvordan kartlegge disse variablene.

  I denne artikkelserien finner du svarene, sammen med gode råd og tips om hva du må tenke på.

  .

  Markedsøkonomiens historiske utvikling (51 artikler)

  /wp-content/uploads/historie-300x172.jpg

  I denne artikkelserien går vi igjennom markedsøkonomiens historiske utvikling fra oldtiden og frem til idag.

  .

  Medielære >> Analoge mediekanaler (3 artikler)

  /wp-content/uploads/radio-300x284.jpg

  I denne artikkelserien tar vi for oss de analoge mediekanalene, deres fordeler og styrker sammenlignet med de øvrige kanalenee. Hva skiller dem fra de grafiske og digitale kanalene? Hvilken bruksområder har de og hvordan oppnå suksess med dem?

  .

  Medielære >> Grafiske mediekanaler (6 artikler)

  /wp-content/uploads/avis.jpg

  Hva er en grafisk mediekanal, hvilke grafiske mediekanaler finnes og hvilke sterke og svake sider har de i forhold til andre mediekanaler. I denne artikkelserien prøver vi å gi deg gode svar på disse spørsmålene.

  .

  Medielære >> Medienes historiske utvikling (5 artikler)

  /wp-content/uploads/historie.jpg

  I denne artikkelserien går vi igjennom medienes historiske utvikling, fra Gutenberg og frem til dagens digitale medier.

  .

  Medielære >> Medievurdering (9 artikler)

  /wp-content/uploads/sosiale-medier-hvem-300x199.jpg

  I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan det er vanlig å vurdere mediene når vi skal bestemme oss for hvilke mediekanaler og medier vi skal bruke i vår markedsføring.

  .

  Merkevarebygging (43 artikler)

  /wp-content/uploads/varemerke-300x172.jpg

  Hva er merkevarebygging og hvordan gå frem for å bygge en sterk merkevare? I denne artikkelserien går vi igjennom disse kritiske spørsmålene.

  .

  Moral & etikk (18 artikler)

  /wp-content/uploads/anvendt-etikk-300x168.png

  Hva er moral og etikk, hva er forskjellen, hvilke typer moral og etikk finnes? I denne artikkelserien finner du svarene på disse filosofiske spørsmålene.

  .

  Motivasjon (16 artikler)

  /wp-content/uploads/motivasjon1-300x200.jpg

  Hva er motivasjon, hva motiverer oss og hvilken betydning har motivasjonen for vår atferd. I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene på disse viktige spørsmålene, samtidig som vi går igjennom de motivasjons teoriene og modellene som finnes.

  .

  Multivariat analyser (6 artikler)

  wp-content/uploads/fundamental-analyse-300x123.gif

  Vi går her igjennom hvilke analyseteknikker du kan benytte for å analysere tre eller flere variabler i din dataanalyse.

  .

  Møteledelse (23 artikler)

  /wp-content/uploads/motemaal-300x200.jpg

  Hva er møteledelse og hvordan gå frem for å lede møte på en måte som gjør at møte når sitt formål? I denne artikkelserien går vi igjennom disse viktige forholdene.

  .

  Nasjonalregnskapet (16 artikler)

  /wp-content/uploads/regnskap1-300x250.jpg

  Hva er et nasjonalregnskap, hva forteller nasjonalregnskapet oss og hvordan bruke dette regnskapet?

  I denne artikkelserien går vi igjennom disse spørsmålene.

  .

  Omdømme (14 artikler)

  /wp-content/uploads/varemerke1-300x300.jpg

  Hvorfor er omdømme så viktig for enhver markedsfører, hva skaper omdømme og hvordan legge opp en omdømme strategi som er istand til å gi virksomheten det ønskede omdømme? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene på dette. Artikkelserien bør leses sammen med artikkelserien om merkevarebygging for å gi fult utbytte.

  .

  Opplæring (8 artikler)

  /wp-content/uploads/opplaring-300x164.jpg

  I denne artikkelserien ser vi nærmere på hvordan opplæringen i virksomheten bør legges opp for å gi best mulig effekt.

  .

  Opsjoner (16 artikler)

  wp-content/uploads/opsjoner-300x169.jpg

  Hva er en opsjon, hvilke former for opsjoner finnes og hvordan brukes disse opsjonene? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svar på alt du trenger å vite om opsjoner.

  .

  Organisasjonskultur (19 artikler)

  /wp-content/uploads/kultur-pyramiden-300x171.jpg

  Hva er en organisasjonskultur og hvorfor er organisasjonskulturen viktig for virksomhetens resultater? I denne artikkelserien går vi igjennom dette, samtidig som vi ser på hvordan du bør gå frem for å skape den ønskede organisasjonskulturen i en virksomhet.

  .

  Organisasjonstruktur (25 artikler)

  /wp-content/uploads/hvorfor-organisasjonstruktur-300x262.jpg

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva en organisasjonsstruktur er, hvorfor vi trenger en og hvordan du bør gå frem for å bygge opp virksomhetens organisasjonsstruktur på en effektiv måte.

  .

  Organisering av markedsføring funksjonen (6 artikler)

  .


  Organisering av økonomien (10 artikler)

  /wp-content/uploads/okonomisk-tenking-300x185.jpg

  I denne artikkelserien ser vi på hvordan det er mulig å organisere økonomien og hvilke fordeler og ulemper disse organisasjonsformene har.

  .

  Outsourcing (9 artikler)

  wp-content/uploads/kommunikasjon-outsourcing.png

  Hva er outsorcing og hvordan gå frem for å outsource støtteaktiviteter med suksess? I denne artikkelserien gir vi deg svarene ved å gå igjennom outsourcing prosessen steg for steg, sammen med råd og tips underveis.

  .

  Påvirkning (15 artikler)

  wp-content/uploads/paavirkning-300x115.jpg

  I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan vi kan påvirke folk på ulike måter.

  .

  Persepsjon (11 artikler)

  /wp-content/uploads/persepsjon-kognisjon-motori-300x171.jpg

  Hva er persepsjon, hvordan påvirker persepsjonsprosessen måten vi treffer våre beslutninger og hvordan kan vi kontrollere denne prosessen?

  .

  Personlig salg (6 artikler)

  /wp-content/uploads/kundeorientert-nyhetsbrev.jpg

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva personlig salg er og hvordan virksomheten bruker dette kommunikasjonvirkemiddelet. Selve grunnmuren for å få fult utbytte av de andre artikkelseriene om personlig salg.

  .

  Personlighet (9 artikler)

  /wp-content/uploads/interaktiv-personlighet-300x184.gif

  Hva er personlighet, hva skaper den, hva består den av og hvilken betydning har den for vår atferd? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

  .

  Politikk (11 artikler)

  wp-content/uploads/politikk-interesse-organisasjoner.jpg

  En artikkelserie hvor vi ser på politikk i bred forstand. Ikke bare på hva politikk er, men også en gjennomgang av hvordan det politiske systemet virker og de politiske partiene Inkludert deres organisering og retninger for å gi deg et bredest mulig bilde.

  .

  Pris- og inntektspolitikk (8 artikler)

  /wp-content/uploads/2013/12/pris26.jpg

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva pris- og inntektspolitikk er og hvordan denne politikken brukes innen samfunnsøkonomien
  .

  .

  Problem og problemstilling (9 artikler)

  /wp-content/uploads/businessproblem-300x212.jpg

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva et problem er og hvordan vi lager gode problemstillinger for våre studier. Selve forutsetningen for et vellykket studie.

  .

  Produktutvikling (10 artikler)

  wp-content/uploads/produktsortiment.jpg

  I denne artikkelserien ser vi på hvordan virksomheten bør legge opp sin produktutvikling for å få suksess, med produkter i alle stadiene av produktets livssyklus. Selve forutsetningen for å ha vedvarende suksess over tid. Vi går her igjennom produktutviklingsprosessen steg for steg.

  .

  Prognosering (10 artikler)

  /wp-content/uploads/situasjonsanalyse.png

  Hva er en prognose, hvordan lage en prognose og hvor stor tillit kan vi ha til dem? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svarene.

  .

  Prosessledelse (36 artikler)

  /wp-content/uploads/prosessledelse-300x193.jpg

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva prosessledelse er og hvordan du skal gå frem for å lykkes med dette vanskelige arbeidet.

  .

  Psyko-sosial påvirkning (22 artikler)

  /wp-content/uploads/2004/08/kultur-300x159.jpg

  Psyko-sosial påvirkning er en samlebetegnelse for alle arvelige og psykologiske forhold og hvordan disse blir formet gjennom sosialiseringsprosessen, læring og modning.

  .

  Psykososialt arbeidsmiljø (25 artikler)

  /wp-content/uploads/company-culture-300x164.jpg

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva et psyososialt arbeidsmiljø er, hva som skaper det og viktigheten av det. Av mange ansett som selve grunnmuren i organisasjonen.

  .

  Regnskap (16 artikler)

  /wp-content/uploads/regnskapsplikt.jpg

  Hva er et regnskap, hvilke typer regnskap finnes, hvilke regler gjelder og hvordan gå frem for å lage et? I denne artikkelserien prøver vi å gi deg svar på noe av dette.

  .

  Regnskapsanalyse (8 artikler)

  /wp-content/uploads/komparativ-analyse-1-300x168.png

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva en regnskapsanalyse er og hvilke ulike former for regnskapsanalyser som finnes.

  .

  Rekruttering (16 artikler)

  /wp-content/uploads/rekruttering-300x212.jpg

  I denne artikkelserien går vi igjennom hvordan rekrutteringsprosessen bør legges opp for å lykkes å rekruttere de beste medarbeiderne til jobben.

  .

  Relasjonsmarkedsføring (14 artikler)

  /wp-content/uploads/relasjonsbygging-300x300.jpg

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva relasjonsmarkedsføring er og hvordan denne markedsføringsteknikken skal brukes for å lykkes med å skape varige, lønnsomme relasjoner til kundene og de andre delene av omgivelsene virksomheten er avhengig av for å leve og vokse.

  .

  Renhold (10 artikler)

  /wp-content/uploads/renhold-300x200.jpg

  Effektiv renhold er viktig, men hvordan bør renholdet egentlig legges opp for å være mest mulig effektivt? I denne artikkelserien går vi igjennom dette.

  .

  Ressursledelse og ressursforvaltning (16 artikler)

  /wp-content/uploads/ressurser-300x149.jpg

  En gjennomgang av hva ressursledelse og ressursforvaltning er og betydningen av dette arbeidet for virksomhetens suksess.

  .

  Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) (12 artikler)

  wp-content/uploads/risiko-300x200.jpg

  Hva er risiko, hvilke typer risiko finnes og hvordan gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)?

  .

  Salgsåpningen (10 artikler)

  /wp-content/uploads/salgsleder.jpg

  En artikkelserie som tar for seg hvordan salgsåpningen i salgsamtalen bør legges opp for å få det resultatet vi ønsker.

  .

  Salgsbudsjettet (6 artikler)

  /wp-content/uploads/budsjett.jpg

  En artikkelserie som tar for seg hvordan du utvikler et salgsbudsjett.

  .

  Salgsledelse (14 artikler)

  /wp-content/uploads/kunnskapsledelse-300x156.jpg

  En artikkelserie som tar for seg hva salgsledelse er og hvordan salgsledelsen bør legges opp.

  .

  Salgsplanlegging (4 artikler)

  /wp-content/uploads/endringsledelse1-300x199.jpg

  En artikkelserie som tar for seg hvordan salgplanleggingen bør legges opp. I denne artikkelserien går vi igjennom prosessen fra A til Å.

  .

  Salgsprosessen (5 artikler)

  /wp-content/uploads/salgsprosessen-300x137.gif

  En artikkelserie som tar for seg salgsprosessen – fra A til Å.

  .

  Sannsynlighet (10 artikler)

  wp-content/uploads/betinget-sannsynlighet.gif

  Hordan beregner vi sannsynligheten for noe? Vi får her igjennom de ulike metodene for å beregne sannsynligheten av noe.

  .

  Sansene (7 artikler)

  /wp-content/uploads/sanser-300x199.jpg

  En artikkelserie som tar for seg sansene våre og betydningen av dem for vår virkelighetoppfattelse. Selve grunnlaget for vår persepsjon.

  .

  Selgerstiler (7 artikler)

  /wp-content/uploads/selgertyper-300x212.jpg

  En artikkelserie som ser på hvilke ulike selgerstiler som finnes, deres styrker og svakheter, slik at du kan velge den selgerstilen som passer din personlighet og situasjonen best.

  .

  Selskapsetablering (26 artikler)

  wp-content/uploads/ansvarlig-selskap.jpg

  En artikkelserie som tar for seg det du trenger å vite om selskapsetableringen. En artikkelserie spesielt skrevet for grundere. Her går vi gjennom alt fra valg av selskapsform, firmanavn til styre og selve registrerings prosessen.

  .

  Situasjonsanalyse (45 artikler)

  /wp-content/uploads/situasjonsanalyse-300x130.jpg

  En artikkelserie som tar for seg hvordan du går frem for å utvikle og gjennomføre en vitenskapelig situasjonsanalyse.

  .

  Sosiale medier (26 artikler)

  /wp-content/uploads/sosiale-medier-logo-300x199.png

  En artikkelserie som tar for seg bruken av sosiale medier og som prøver å gi deg svar på alle spørsmål du måtte ha omkring sosiale medier og sosial markedsføring.

  .

  Sosialiseringsprosessen (34 artikler)

  /wp-content/uploads/sosialisering-300x168.jpg

  En artikkelserie som tar for seg sosialiseringsprosessen – fra A til Å

  .

  Sponsing (5 artikler)

  /wp-content/uploads/sponsing-formal-300x169.jpg

  En artikkelserie som tar for seg bruk av sponsing i markedsføringssammenheng.

  .

  Spørreskjema design (27 artikler)

  /wp-content/uploads/idag-metoden-300x199.jpg

  En artikkelserie som tar for seg hvordan du skal gå frem for å utvikle ett spørreskjema. for å samle inn kvantitative data i en feltundersøkelse.

  .

  Spørreteknikk (7 artikler)

  /wp-content/uploads/sporreteknikk.jpg

  En artikkelserie som tar for seg hvilke ulike spørreteknikker som finnes og hvordan du bruker disse spørreteknikkene i kommunikasjon generelt og salg spesielt for å oppnå det du ønsker med samtalen.

  .

  Strategisk planlegging (12 artikler)

  /wp-content/uploads/strategisk-planlegging1-300x217.jpg

  En artikkelserie som tar for seg bruk av strategisk planlegging og viktigheten av strategisk planlegging. Dvs. langtidsplanlegging som blir brutt ned i mindre kortsiktige del-mål og -strategier som skal bygge opp under den strategiske planleggingen.

  .

  Strategiske analyseteknikker (6 artikler)

  wp-content/uploads/strategisk-klaff.png

  En gjennomgang av de mest brukte analyseverktøyene for strategisk planlegging.

  .

  Studieteknikk (20 artikler)

  /wp-content/uploads/studieteknikk-1-300x192.jpg

  En artikkelserie som tar for seg hvordan du skal gå frem for å tilegne deg god studieteknikk.

  .

  Styre (9 artikler)

  /wp-content/uploads/styrets-beretning-300x199.jpg

  En artikkelserie som tar for seg styrets funksjon, oppgaver og hvordan styret bør organiseres for å gjøre sin misjon. Deriblant hvilke egenskaper de bør ha for å sitte i et styre.

  .

  Styring og kontroll (37 artikler)

  /wp-content/uploads/kontroll-styring-300x203.jpg

  En artikkelserie som tar for seg hvordan virksomheten bør legge opp sitt system og sine rutiner for styring og kontroll, slik at de kan sjekke om målene blir nådd og lære av sine feil og suksesser.

  .

  Super-selger (14 artikler)

  /wp-content/uploads/super-selger1-300x203.jpg

  En artikkelserie som tar for seg “super-selgeren” fra A til Å.

  .

  Symbolsk ledelse (24 artikler)

  /wp-content/uploads/symbolsk-ledelse-300x133.jpg

  En gjennomgang av hva symbolsk ledelse er, når det er nødvendig med symbolsk ledelse og hvordan du skal gå frem for å lykkes med din symbolske ledelse.

  .

  Systemanalytisk Verdiledelse (21 artikler)

  /wp-content/uploads/systemanalytiskverdiledelse-300x186.jpg

  En artikkelserie som tar for seg denne helhetlige ledelseteorien som er utviklet av den norske teoretikeren Kjetil Sander.

  .

  Tankene (8 artikler)

  /wp-content/uploads/tankene-300x200.jpg

  En artikkelserie som tar for seg tankene våre, hva som skaper dem, hvordan vi tolker dem og buker dem i salg, markedsføring og ledelse.

  .

  Teknisk analyse (10 artikler)

  wp-content/uploads/teknisk-analyse-300x105.gif

  En artikkelserie som ser på hvordan vi kan bruke tidligere kursbevegelser til å spå fremtiden, altså se på om historien gjentar seg.

  .

  Teknologi som kjerneprosess (28 artikler)

  wp-content/uploads/datamaskin-300x138.jpg

  I denne artikkelserien ser vi litt nærmere på bruken av teknologi som 1 av 4 kjerneprosesser i verdiskapningen, og hva du må tenke på og ta hensyn til i denne sammenheng.

  .

  Telemarketing (7 artikler)

  /wp-content/uploads/telemarketing.jpg

  En artikkelserie som tar for seg telemarketing og hvordan du bruker denne markedsføringteknikken med suksess. Ikke bare myntet på telefonselgere men alle som bruker telefonen aktivt i kommunikasjonen.

  .

  Transformasjonsledelse (6 artikler)

  /wp-content/uploads/transformasjonsledelse-1-300x200.jpg

  En serie som tar for seg hva tranformasjonsledelse er og hva som skiller teorien fra transaksjonsledelse. At du lærer forskjellen mellom disse to teoriene er helt essensielt for å forstå moderne ledelse.

  .

  Univariat analyse (7 artikler)

  wp-content/uploads/kundeanalyse-1-300x155.jpg

  Univariate analyser kan defineres som: “Analyser av èn variabel”. Vi går her igjennom disse analyseteknikkene.

  .

  Utvalgsplan (10 artikler)

  /wp-content/uploads/2013/12/utvalgsplan-300x181.gif

  En artikkelserie som tar for seg hvordan du skal gå frem for å utvikle en utvalgsplan for din studer.

  .

  Vekst (21 artikler)

  /wp-content/uploads/vekstmal-300x147.jpg

  En artikkelsamling som tar viktigheten av vekst, hva som skaper vekt og hvordan vi kan stimulere til vekst.

  .

  Verdibasert ledelse (32 artikler)

  /wp-content/uploads/verdibasert-ledelse-300x200.png

  En artikkelserie som tar for seg hva verdibasert ledelse er, hvordan verdier skapes og hvorfor det er viktig med en verdibasert organisasjon.

  .

  Verdiskapning (11 artikler)

  wp-content/uploads/verdiskapning-1.gif

  En gjennomgang av de ulike verdikonfigurasjonene og forskjellen mellom dem. Samt hvordan du skal gå frem for å velge den rette modellen for din virksomhet. Vi går he igjennom den tradisjonelle verdikjeden, verdiverkstedet og de nye hybride-verdikonfigurasjonene.

  .

  Verdsettelse av nettsted (7 artikler)

  /wp-content/uploads/fundamental-verdsettelse-1-300x124.gif

  En artikkelserie som ser på hvordan vi kan verdsette ett nettsted.

  .

  Verdsettelse av selskap (7 artikler)

  /wp-content/uploads/verdsettelse1-300x115.gif

  En artikkelserie som forklarer ulike teknikker vi kan benytte oss for å verdsette et selskap.

  .

  Viral markedsføring (34 artikler)

  wp-content/uploads/viral-markedsforing-300x215.png

  En artikkelserie om hva viral markedsføring er og hvordan du går frem for å få suksess med viral markedsføring og hvordan du implementerer viral markedsføring med resten av markedsplanen.

  .

  Virtuell organisering (12 artikler)

  /wp-content/uploads/virtuell-300x92.jpg

  En artikkelserie som forklarer hvordan du kan skape en virtuell organisasjon.

  .

  Visuell profil (12 artikler)

  /wp-content/uploads/utvikling-visuell-profil-300x204.jpg

  En artikkelserie som tar for seg hvordan du gå frem for å velge og skape ønsket visuell profil for en virksomhet. Inkl. en gjennomgang av hva du må huske på underveis – steg for steg.

  .

  ØKO-modellen (18 artikler)

  /wp-content/uploads/oko-vennlig-300x190.gif

  ØKO-modellen er fremtidens forretnings- og verdiskapningmodell. I denne artikkelserien går vi igjennom denne modellen, nøkkelbegrepene og hva som kreves for å få suksess med den, Deriblant presenteres et strategisk beslutningverktøy for å velge korrekt ØKO-strategi or virksomheten.

  .

  Økonomisk politikk (3 artikler)

  /wp-content/uploads/penge-kredit-politikk.jpg

  Hva er økonomisk politikk og hvordan påvirke den? I denne artikkelserien går vi kort igjennom mekanismene som gjelder for økonomisk politikk, og da med utgangspunkt i det norske politiske systemet.

  .