Søkemotoroptimalisering av nettsidens kritiske Meta-tag (er)


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 15 av 24 artikler om Digtal markedsføring >> SEO

Tidligere gikk søkemotoroptimalisering stort sett ut på å optimalisere nettstedet og nettsidens meta-tagger. Slik er det ikke lenger. Meta-taggene har fortsatt stor betydning. Spesielt gjelder dette sidens:

 • TITLE-tag: Sidens overskrift. Synlig i nettleserens blå skrift når siden er aktiv og brukes som klikkbar overskrift i søkeresultatene til søkemotorene
 • Meta-description: Brukes som beskrivende tekst under title-taggen i søkemotorenes presentasjon av søkeresultatet.
 • Ankertekst: Tekst som brukes til å beskrive en link (hvor den fører hen)
 • ALT-tag: Alternativ tekst til bilder. Vises når musa føres over et bilde eller hvis et bilde ikke kan vises av ulike årsaker
 • REL=”NO FOLLOW”: En meta-tag som forteller søkerobotene at de ikke skal følge linken eller telle den med som en utgående link.
Title-tagMeta-descriptionH1-H6 tagALT- tagAnkertekst

Title tag – den viktigste enkeltfaktoren

Title taggen til nettsiden er den viktigste enkeltfaktoren for sidens rangering i søkemotorene. Den er også den eneste taggen som påvirker din “click-through-rate”.

Title-taggen er også den eneste taggen som påvirker din “click-through-rate”. Det vil si hvor mange som klikker på linken til din side i søkeresultatene. Dette ved at title-taggen er den klikkbare overskriften som kommer opp i søkeresultatene til Google, mens meta-description er beskrivelsen til overskriften som kommer opp i søkeresultatene (se illustrasjonen under). title-tag Alle søke roboter betrakter sidens “TITLE” som den mest beskrivende delen av siden. I denne sammenheng er det verdt å merke seg at søkemotorene vil plassere de sidene som har søkeordet i sidens “Title” foran de sidene som kun har søkeordet i de øvrige seksjonene. Dette gjør Title taggen til den viktigste enkeltfaktoren for rangeringen i søkemotorene på de nøkkelordene man ønsker å bli funnet under.

Hvor finner jeg title-tag?

Tittelen på en nettside finner du alltid øverst i nettleseren og hentes altså fra “Title” taggen. Se i den blå linjen, øverst i nettleseren din, der finner du en tekst etter nettleser logoen. Denne teksten kalles sidens Title (overskrift). title-tag For å oppnå en best mulig “ranking“, MÅ du velge landingsidens “Title-tag” med den største omhu.  Title taggen står alltid plassert i sidens HTML kode, i HEAD seksjonen, før BODY seksjonen starter. For å kunne angi individuelle Title-tag for hver enkelt side i WordPress kreves det at du installerer en utvidelse for dette. Jeg anbefaler All-In-One-Seo til dette formålet. Etter at denne utvidelsen er installert vil du finne flere nye felter i TinyMCE (Tekst-Editoren til WordPress), under hovedruten hvor du angir sidens innhold (se illustrasjonen under). Angivelse av title-tag i WordPress

Sørg for at alle sider har en title-tag

Utstyr alle dine sider med en title-tag. Husk dette er den viktiste enkelt taggen i din side. Å unnlate å angi en title-tag i en side er det samme som å banne i kirken.

Inkluder alle søkeord til siden/innlegget i title-tag

Sørg alltid for at alle søkeordene til landingsiden er inkludert i landingsidens “Title-tag“, men ikke list opp alle mulige søkeord i tittelen. Dette virker bare rotete, og vil garantert ikke gjøre den som får søkeresultatet fristet til å besøke landingsiden (og da er jo hensikten med å ligge i søkemotorene borte).

Lag en unik Title for hver enkelt side

Ikke hver lat og bruk den samme Title-taggen for alle sidene. Dette reduserer garantert rangeringen. Ikke bruk standard titler som “Default”, “Untitle”, “New Page 1”.

Lag en konsis, beskrivende og motiverende title-tag

Lag en tittel (title-tag) for hver side som er konsis, beskrivende og motiverer folk til å klikke på linken til nettsiden. Ikke rams opp en rekke nøkkelord eller en meningsløs frase. Lag en grundig gjennomtenkt ”Title” for landingsiden. Selve forutsetning for å komme høyt opp i søkeresultatet til søkemotorene.

Start titel linjen med sidens eller innleggets viktigste søkelord

Sart tittellinjen med det viktigste nøkkelordet. Forsøk deretter å følge på med flere nøkkelord.

Sørg for at det er en sammenheng mellom Title-tag og sidens innhold

Sørg for at det er sammenheng mellom Title og sidens innhold. Det dummeste noen kan gjøre er å bruke en Title-tag som ikke har noe sammenheng med innholdet på landingsiden. Title-taggen skal angi hvilken informasjon siden innholder og får kun verdi, hvis sidens innhold støtter opp under søkeordene i Title-taggen. Mangler sammenhengen, mister hele taggen sin verdi.

Selg budskapet i Title-tag

Selg budskapet i Title taggen. Title taggen blir også presentert som overskriften i søkemotorenes søkeresultat. Title taggen må derfor også vekke søkernes nyskjerrighet og interesse, slik at de klikker på Title-taggen når den blir presentert i søkeresultatet til søkemotorene.

Bruk av gjentagelser

Gjentagelser kan ha en gunstig effekt men da bør det gjøres på denne måten: Elektronisk innkjøp – slik får du mest ut av elektronisk innkjøp. Skriv aldri det samme ordet to ganger etter hverandre. F.eks.: “Rimelig domene. Domene fra kr. 95.-“. Dette oppfatter søkemotorene som spamming og siden kan da bli utestengt eller blir lagt langt ned i søkeresultatet.

Bruk korte Titel taggs

La Title-taggen være kort og konsis. Folk bruker bare noen sekunder på scanne siden for søkeresultatene som kommer opp, og da gjelder det å være kort og konsis slik at de klikker på linken din for nærmere informasjon.

Sørg for en søkeordtetthet på 100%

Søkemotorene tar også hensyn til avstanden mellom søkeordene. For eksempel i et søk for “elektronisk innkjøp” så vil en nettside med “title” tag som inneholder disse to ordene gruppert sammen rangere høyere enn en nettside med “title” tag som for eksempel “innkjøp kan gjøres elektronisk” hvor søkeordene i frasen er adskilt med to ord. Hvis du har sammensatte nøkkelord, dvs. søkeord som består av 2 eller flere ord, så anbefaler vi at søkeordtettheten i Title-taggen er 100%. Hvis nøkkelordet er Elektronisk innkjøp, så ikke bruk title tagger som for eksempel ”Innkjøp elektronisk gjør du her”. Bruk heller ”Elektronisk innkjøp gjør du her”. Dette øker søkeordtettheten fra 50% til 100% og øker rangeringen i søkemotorene.

Søkeordenes rekkefølge

Rekkefølge er viktig og et søk på “elektronisk innkjøp” vil gi et annet resultresat enn et søk på “innkjøp elektronisk”.

Hvor mage tegn og ord kan jeg bruke i Title-tag?

Jeg anbefaler at Title-taggen ikke er over 64 tegn, da Google ikke viser mer enn 63 tegn. Husk i denne sammenheng at mellomrom regnes som ett tegn. Hvor mange tegn de ulike søkemotorene viser er vist under:

 • Google viser inntil 63 tegn
 • Yahoo viser 112 tegn
 • Bing viser 70 tegn
 • Excite viser inntil 6 ord
 • Lycos viser 129 tegn
 • Hot Bot viser 105 tegn

Jeg anbefaler at Title-taggen er på mellom 6 – 12 ord. Flere ord kan gjøre at ikke hele Title taggen blir indeksert eller vist i søkeresultatene. Færre ord Title taggen for generell og intetsigende.

Hvor mange ganger kan jeg gjenta et søkeord i Title-tag?

Søkeordet må gå igjen minst en gang i Title-taggen. Vi anbefaler at søkeordet går igjen maks 2 ganger i Title-tag, og at nøkkelordet aldri går igjen 2 ganger rett etter hverandre eller bare adskilt av et tegn. Dette for å unngå spamming mistanke.

Sørg for en Title Keyword Density på mellom 20-35%

Jeg anbefaler en “Title keyword density” på mellom 20-35%. Det vil si at søkeordet utgjør mellom 20 og 35% av ordene i Title taggen. Høyere tetthet gjør at du kan bli mistenkt for spamming og bli ekskludert. Lavere gir lav relevans og lavere rangering.

Sørg for en Title-tag relevans på over 50%

Title tag relevans forteller hvor stor sammenheng det er mellom Title-tag og sidens innhold. Denne relevansen må være over 50% for at Title-taggen skal få full virkning.

Motiverer Title-tag til å klikke på titel linjen?

En ting er å komme på førstesiden i søkeresultatene til søkemotorene, men når man først har kommet dit gjelder det å få søkerne til å klikke på akkurat din link. Dvs. title linje. Title linjen må derfor selge budskapet som er knyttet til søkeordet.

Hvordan skille søkeordene i title-tag?

Mange lurer på hvilket tegn du skal bruke når du ønsker å ramse opp ulike søkeord i din title-tag. Hva er det beste alternativet? Komma (,), bindestrek (-), understrekning (_) eller strek (|)? Google svarer at du kan bruke hvilket som helst tegn, så lenge du holder deg unna understrekning (_). Dette tegnet binder to ting sammen. Det splitter ikke to ord. Verktøyet under viser:

 • Hvor mange ord som inngår i Title-tag
 • Hvor mange ganger nøkkelordet går i gjen i Title-tag
 • Title Keyword Density
Skriv inn en URL som skal analyseres:URL: Keyword:

 

Meta Description Tag

Beskrivelsen (meta-description) er et sammendrag av innholdet på siden og presenteres ofte sammen med tittelen (title-tag) når søkemotorene presenterer sine organiske søkeresultater. Det er ikke mange søkemotorer som bruker Descrption som kilde ved søk i følge søkemotorene selv. Fortsatt er det noen av disse tjenestene som bruker beskrivelsen som kilde – bl.a Hot Bot og Meta Crawler. Tips: Ta alltid med viktige nøkkelord og fraser i beskrivelsen Utelater du description er det ingen katastrofe. Søkertjenesten plukker noen linjer fra tekstinnholdet og viser det sammen med tittellinjen. Likevel, bruk Description for sikkerhets skyld. Dessuten har du muligheten til å presentere sideinnholdet slik du ønsker via denne taggen. Min meta-description anbefalinger er:

 • Sørg før at alle sider har en unik, konsis og beskrivende Description tag. Har siden ikke en description tag har du dårlig kontroll over hvordan siden blir presentert i søkeresultatene til søkemotorene. Ikke bruk en standardtekst på alle dine sider. Skreddersy denne taggen til title-taggen og innholdet på siden. Sørg for at folk får lyst til å klikke på linken når de leser description-tag.
 • Description tag bør bestå av mellom 12 – 24 ord.
 • En Description tag bør ikke inneholde mer enn 150 tegn, inkludert mellomrom. Søkemotorene viser ikke flere tekst når de presenterer søkeresultatene.
 • Inkluder nøkkelordet i Description tag, selv om det ikke påvirker rangeringen. Nøkkelordet blir markert i søkeresultatet de presenterer. Dette drar søkeren øyne ned mot din Description tag, da surferne scanner kjapt siden etter nøkkelordet de søkte etter når søkeresultatet presenteres.
 • Description taggens mål er å selge title-taggen. Dvs. gi nok tilleggsinformasjon til at de som leser dette får lyst til å klikke på linken som Title-taggen representerer.
 • Sørg for en Description relevancy på over 50%. Dette er et nøkkeltall som prøver å angi hvor stor sammenheng deg er mellom sidens innhold og Description tag. Denne relevansen bør være over 50%.

Når jeg sier at Google bruker meta-description taggen som beskrivelse av title-taggen i søkeresultatene de presenterer, så stemmer dette normalt – men ikke alltid. Noen ganger bruker de heller nettsted beskrivelsen de finner i “Open Directory Project” eller “Yahoo! directory”, da de har stor tillit til disse nettsted beskrivelsene. Jeg anbefaler alle å prøve å få en listning i disse to søkekatalogene, da de booster din PageRank mye i forhold til andre linker. Imidlertid ønsker vi sjelden å bruke beskrivelsen fra disse kildene som tellende beskrivelse av en nettside. Ved å avhuke følgende 2 meta-taggene i settingen til “All-in-one-SEO” for siden din kan du fortelle Google og de andre søkemotorene at du ikke ønsker å bruke oppføringen fra disse to søkekatalogene.

H1-tag

Sidens nøkkelord må inngå i h1-taggen

H står for headding og brukes til å angi sidens overskrifter. H1 er hovedoverskrift. Deretter kommer under overskriften H2, så H3 osv. Google vektlegger denne taggen sterkt, da riktig bruk av H1-H6 taggen gjør det enklere for søkemotorene å gruppere og indeksere informasjonen korrekt. Grunnen til at Google vektlegger tekst i overskrifter høyere enn annen tekst, skyles at de regner med at den teksten som står angitt i overskriften er en angivelse av hva brødteksten under omhandler. De bruker derfor H-taggen til å organisere og gruppere innholdet på din side.

Hvor finner jeg H-taggen og hvordan bruker jeg dem til å lage overskrifter?

H1-H6 taggene angis i BODY-seksjonen ved å omklamme en <h1></h1> rundt teksten som man ønsker å angi som en overskrift (headding). Overskriften til denne siden angis på følgende måte i Body-seksjonen: <h1>Søkemotoroptimalisering av nettsidens kritiske Meta-tag (er)</h1> Overskriften forteller at dette er overskrift nr.1 (hovedoverskrift). Hadde det stått <h2> hadde dette betydd at dette var en underoverskrift til hovedoverskriften. Standard versjonen gir deg ikke muligheten til enkelt definere dine overskrifter i form av H1-H6 tagger enkelt, men installerer du mine anbefalte utvidelser til WordPress får du en TinyMCE som gjør det mulig å velge hvilken overskrift du ønsker å sette på en tekstlinje fra en dropdown meny, slik som vist i illustrasjonen under. overskrifter

Bruk helst bare en H1 headding på hver side

Google foretrekker at du bare bruker en H1 headding på en side, da de bruker denne taggen til å avgjøre hva som er sidens nøkkelord. Inneholder siden flere H1 headdinger gjør du det vanskeligere for Google å avgjøre hva som er sidens nøkkelord. Google vil at du skal bruke H – taggene til å bygge opp siden hiarkisk etter innholdets viktighet. H1 taggen angir det viktigste innholdet, H2 taggen det nest mest viktigste, H3 taggen det tredje viktigste osv. Dette er også sementisk korrekt. F.eks. her bor jeg:

 • <H1>Jorden</H1>
 • <H2>Europa</H2>
 • <H3>Norge</H3>
 • <H4>Østlandet</H4>
 • <H5>Oslo</H5>
 • <H6>Stranden 51</H6>

Du kan bruke så mange H2, H3, H4, H5, H6 tagger (overskrifter) du ønsker på en side. Det er bare H1 taggen du må prøve å begrense til 1. Hvor du plasserer de ulike taggene er uten betydning. Det er ingenting i veien for å angi en H2 tag før en H1 tag.

Bruk alltid H-tagger i dine landingssider

Siden H-taggen vektlegges høyere enn alle andre synlige tagger, må de brukes i alle landingssider for å øke sidens relevans på nøkkelordene landingssiden er optimalisert mot. Ikke prøv å angi all tekst i body-seksjonen som en eller flere H-tagger. Da mister du helt effekten av disse taggene. De er ment til å utheve det viktigste i siden og til å strukturere og organisere innholdet. Markerer du all tekst som H-tagger scorer ikke denne taggen noe som helst, så ikke prøv å overdriv bruken av H-taggene. Det medfører bare overoptimalisering.

Sørg for at alle søkelord til landingssiden inngår i sidens H-tag

Siden H-taggen er den viktigste synlige taggen, er det viktig at alle dine søkeord går igjen i en eller flere overskrifter. Minimum bør nøkkelordet gå igjen 1 gang i en overskrift. Vi anbefaler at søkeordet bør gå igjen 3 ganger eller mer i sidens overskrifter.

Søkeordet bør være det første ordet i overskriften

Plasser nøkkelordet som det første ordet i overskriften hvis dette er mulig. Google vektlegger det første ordet i overskrifter, avsnitt og setninger høyere enn andre, og jo lengre opp i siden disse ordene er plassert jo høyere relevans får de i beregningen av sidens relevans.

Søkeordet bør gå igjen i minst en overskrift

Jo flere overskrifter som inneholder søkeordet, jo bedre. Minimum må søkeordet gå igjen 1 gang i en av sidens overskrift, og da fortrinnsvis i sidens <h1> tag som rangeres høyere av Google enn <h2>, <h3>, <h4>, <h5> og <h6>. 

Søkeordet bør inngå i siden første overskrift

Den anses som den viktigste av Google.

Grupper innholdet i flest mulig avsnitt med egne overskrifter

Gå igjennom teksten din og tenk grundig igjennom hvordan du kan gruppere og organisere innholdet på siden din i flere avsnitt, med egne overskrifter. Overskrifter og avsnitt gjør det ikke bare enklere for de som besøker siden å finne det de leter etter, men øker også din rangering i Google hvis du alltid passer på å plassere landingsidens søkeord inn i flest mulig av dem.

alt-tag

Inkluder sidens søkeord i alle ALT-tagger

Sørg for å utstyre alle dine bilder med en beskrivende ALT-tag.

Hva er en ALT-tag og hvor finner jeg ALT-taggen?

JohnMu hos Google sier:

Alt attributten skal brukes til å beskrive et bilde. Hvis du har et bilde av en stor blå melon, bør du bruke ALT-taggen til å beskrive dette. F.eks.: alt=”stor blå melon“.

Alt-tag er teknisk sett en bildetagg du kan sette på alle bilder og er en tekstbeskrivelse av hva bildet inneholder. Taggen er en del av img-taggen, og kalles alt-attributt. Alt er en forkortelse for “alternate text“. Taggen er utviklet for alle som av ulike årsaker ikke kan se bildene du har inkludert i siden. F.eks. kan de benytte en ren tekstbasert nettleser (browser) som ikke støtter bilder, eller bruke en mobiltelefon til å surfe. Mange mobil browsere støtter ikke bilder og hvis de støtter bilder kan brukeren ha slått av visning av bilder for å redusere nedlastningstiden.

Et bilde angis normalt slik i HTML koden:

<img border=”0″ src=”hvorfor_seo.gif”>

Til denne bilde-taggen (img) kan du legge til en ALT-tag som beskriver hva bilde innholder. ALT-taggen skrives slik:

<img border=”0″ src=”hvorfor_seo.gif” alt=”Hvorfor SEO?”>

ALT-taggen kommer også til syne hvis du holder musa over et bilde. Er bilde utstyrt med en ALT-tag vil en boks komme opp med denne teksten når du holder musa over bilde. En grei måte å sjekke om du har husket å utstyre et bilde med en beskrivende ALT-tag som også inkluderer sidens nøkkelord.

I WordPress trenger du ikke å gå inn i HTML-koden for å angi ALT-taggen til et bilde. ALT-teksten angir du samtidig som du setter inn bilde eller du kan klikke på et eksisterende bilde i en side eller et innlegg. Ved å klikke på et bilde får du opp to iconer i bilde. Klikker du på “pennen” får du opp egenskapene for bilde. Her angir du ALT-taggen i feltet “Alternativ tekst” (se illustrasjonen under).

Angivelsen av ALT-tag i WordPress

Inkluder alltid en ALT-tag på dine bilder

ALT-taggen indekseres av søkemotorene, og avgjør om bilde blir funnet i Google sitt bildesøk eller ikke. ALT-taggen påvirker imidlertid ikke bare bildets synlighet i bildesøk, den påvirker også landingssidens relevans direkte. Husk derfor alltid å inkluder en beskrivende ALT-tag på alle dine bilder, og sørg for at alle nøkkelordene til landingssiden er inkludert i dem. Hold ALT-taggen kor og ikke overstig 128 tegn i en ALT-tag. Dette er omtrent det maksimale Google indekserer, viser noen enkle tester.

Legg også til en TITLE-tag på alle dine bilder

Foruten ALT-taggen, kan du også angi en Title-tag til bilde ditt hvis bilde inneholder en link, noe bilde helst bør gjøre. Som tidligere nevnt vektlegger Google alle title-tagger svært høyt, så her ligger en unik mulighet for å påvirke din rangering på en positiv måte med å også inkludere en link med en title-tag på alle bilder som inngår på landingsiden. JohnMu hos Google sier:

title attributten skal brukes når et bilde har en hyperlink til en annen side. Title taggen skal inneholde informasjon om hva som skjer hvis du klikker på dette bilde.

Det ideelle er å inkludere både en ALT- og en Title-tag på alle bildene som brukes på landingssiden. Et lurt SEO-tips er å sørge for at de bygger opp under hverandre. For eksempel kan du her benytte synonymer for å bli funnet på beslektede søkekriterier.

Angi alle søkeordene til landingsiden i sidens ALT – og title – tag

Utnytt mulighetene ALT- og Title taggen til bildene gir deg. Inkluder alle nøkkelordene til landingssiden i disse taggene. Minimum bør nøkkelordet gå igjen i minst 1 Alt- og 1 Title- tag.

Ikke overoptimaliser ALT- og title tag for Google

Ikke gå i fellen og prøv å overoptimalisere dine ALT-tagger bare for Google. Dette kan medføre nedgradering fra Google sin side. Eksempel på overoptimalisering er å inkludere 20 bittesmå bilder på 4 x 4 pixels og knytte det samme nøkkelordet som ALT-tekst på alle bildene. Skriv alt-taggen din for menneskene som besøker nettsidene dine og ikke utelukkende for Google.

Bruk ankertekst på alle lenker og inkluder alltid søkeordet i ankerteksten

Ankertekst er teksten du knytter til title-taggen til dine lenker for å beskrive hvor linken fører hen.

Ankerteksten vektlegges svært høyt av Google, da dette er den eneste måten Google kan vite hva linken inneholder og fører hen. Ankerteksten er med andre ord en beskrivelse av hvor man kommer hvis man klikker på linken.

Hvordan angir jeg en ankertekst

Ankerteksten angir du samtidig som du lager en link på siden din. Benytter du f.eks. WordPress, har du et felt under URL feltet som angir hvor linken skal peke et felt som heter “Title”. Dette feltet angir ankerteksten til linken din. ankertekst-angivelse Ankerteksten inngår med andre ord som en del av HTML-kodene til siden din. Alle lenker har en “href=” henvisning som forteller hvor brukeren skal komme når de klikker på en link. I tillegg kan du inkludere en “title” tag i denne lenken for å beskrive hvor linken fører hen. En typisk link med en ankertekst består av følgende elementer: <a title=”Dette er title-taggen som beskriver hvor lenken fører” href=”http://iktnytt.no/”>href angir linkens URL</a>

Bruk søkeordene i alle linker

Ikke bruk fraser som “Klikk her”, “Les mer”, “Mer informasjon” i dine linker og tagger. Dette er uinteressant informasjon for de som letter etter noe. Bruk korte, konsise og beskrivende tekster med søke/nøkkelordene inkludert i de første ordene – aller helst i det første.

Legg til en ANKERTEKST i alle dine lenker (title-tag)

Foruten å angi en Title-tag for siden, MÅ du også angi en beskrivende title-tag for alle dine lenker på en side. Dette er noe svært mange glemmer å gjøre og er ofte grunnen til at sidene deres rangerer dårlig. Alle linker MÅ utstyres med en beskrivende ankertekst for å oppnå en topp-plassering i Google.

Skriveregler for ankertekst

 • Inkluderer alle søkeord i ankerteksten.
 • Skrive korte ankertekster. Aldri over 100 tegn. Dette er ingen “limit” fra Google, men god praksis. Faktisk vil jeg gå så lagt som å si at du aldri bør bruke mer enn 55 tegn i din ankertekst. Begrens antall ord til maksimalt 8 ord.
 • Ankertest bestående av 1-4 ord fungerer best. De flete bruker i dag kun 1-2 ord i sine interne ankertekst og de inkluderer kun det viktigste nøkkelordet i ankerteksten for å score høyest mulig hos Google.
 • Ikke skill ord i ankerteksten med bruk av underscore (_). Google oppfatter to ord som er adskilt med _ som ett ord. Skill dine ord med et av disse tegnene – ; : |. Med andre ord du kan bruke hvilket som helst tegn så lenge du styrer unna underscore.
 • Best effekt gir en ankertekst hvis ankertesten er 100% link søkeordet siden det linkes til er optimalisert for, men ikke bruk den samme ankerteksten i alle dine linker/ankertekster hvis du har mange sider som linker til en side. Google oppfatter dette som forsøk på “spamming” og kan straffe deg. De har et filter som luker ut nettsider som har masse identiske “ankertest”. Dette er ikke naturlig i Google sine øyne. Hvis 10 nettsteder lager en link til en av dine sider, vil det aldri skje at alle 10 vil skrive nøyaktig den samme ankerteksten og påpeke nøyaktig de samme søkeordene er deres hypotese. Begrens derfor antall like ankertester til maksimum 50%.
 • Bruk aldri ankertekst som ikke har noe sammenheng med innholdet på siden som det linkes til. Ankerteksten mister da hele sin verdi. Ankerteksten skal fremheve hva siden det linkes til inneholder, og da må det være et samsvar mellom målsiden og ankerteksten.
 • Helst bør søkeordet være det første ordet i ankerteksten hvis du bruker ankertekst med mer enn 1 ord.

Bruk NO FOLLOW på utgående linker

For å unngå tap av PageRank bør du bruke NO FOLLOW på alle utgående lenker fra ditt nettsted. REL=”NO FOLLOW” er en meta-tag som forteller at søkemotoren ikke skal følge lenken og ikke ta dem med som en tellende utgående lenke i sine søkealgoritmer. Linken fungerer som normalt for alle som klikker på den, men søkemotorene overser den. Det er ihvertfall ideen. Du kan markere en link som “NO FOLLOW” hvis du har installert mine anbefalte SEO-utvidelser til WordPress samtidig som du lager eller redigerer linken din. Se illustrasjonen over for nærmere informasjon om hvor du klikker for å markere en link som “NO FOLLOW”.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Rapporter en feil, mangel eller savn

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Digtal markedsføring >> SEO

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Unngå “sandboks” (svartelistning av Google)!Råd for søkemotoroptimalisering av sidens innhold >>
    Andre artikler i serien er: 
 • SEO (søkemotoroptimalisering) og SEM (søkemotormarkedsføring)
 • Søkemotor
 • Hvorfor bruke tid på SEO?
 • Kun en 1 side plassering i Google har verdi!
 • Hvordan sette VERDI på søkemotoroptimalisering (SEO)?
 • Hva vektlegger Google når de skal rangere siden din?
 • SEO-prosessen: – Arbeidsgangen i et SEO-prosjekt
 • Velg riktig topp-domene og inkluder ditt viktigste søkeord i domenenavnet
 • Indeksering av domene i søkemotorene (Google, Yahoo! og Bing)
 • Sett opp klare SEO mål og gjennomfør jevnlige aviksanalyser
 • Start med å finne søkeordene til ditt nettsted
 • Velg landingside til nettstedets søkeord
 • Sjekk dagens og fremtidig SEO rangering på søkeordene
 • Unngå “sandboks” (svartelistning av Google)!
 • Søkemotoroptimalisering av nettsidens kritiske Meta-tag (er)
 • Råd for søkemotoroptimalisering av sidens innhold
 • Oppdater sidene dine jevnlig
 • Teknisk søkemotoroptimalisering av et nettsted og side
 • Slik øker du hastigheten til dine hjemmesider
 • Bruk av cloaking og ikke-søkemotorvennlige teknologier
 • .htaccess tips alle webmastere bør vite om
 • PageRank og bruk av utgående lenker i en side
 • Lenkebygging, lenkestrategi og lenkeprogram
 • Råd for lokal søkemotoroptimalisering