Entreprenøriell markedsføring

Entreprenøriell markedsføring er markedsføring som utføres av entreprenøren selv i oppstartsbedrifter.

Partnerfasen til entreprenøren

Du kan ikke gjøre alt alene. Du vil måtte trenge en eller flere nøkkelpersoner som kan hjelpe deg på områder hvor du mangler kompetanse og erfaringer