Fra ide til beslutning

Ide og beslutningsfasen leder frem til planleggingsfasen hvor du starter planleggingen av etableringen av selskapet

Bruk av kjendis som drahjelp for nyetablerte selskaper

En strategi mange nyetablerte selskaper har hatt brukt med stor suksess er å alliere seg med en kjendis som selskapet kan bruke som en frontfigur.