Effectuation eller Causation tilnærming

"Effectuation" ble publisert i 2008 og beskriver to tilnærminger til hvordan beslutningsprosessene bak en oppstartsbedrift kan foretas.

Entreprenøriell markedsføring

Entreprenøriell markedsføring er markedsføring som utføres av entreprenøren selv i oppstartsbedrifter.