Driftsfasen til selskapet

Når selskapet er etablert går selskapet over til sin driftsfase som er den siste fasen i grunderprosessen.