Opplæring av medarbeidere

Arbeidsgiverne har plikt til å gi sine ansatte så god opplæring at de uten problemer kan utføre jobben de er ansatt til.