Segmenter markedet


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 13 av 45 artikler om Markedsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Ingen virksomheter er istand til å tilfredsstille behovene, kravene og forventningene til alle kundene i et marked, men i et marked vil det alltid være flere kunder som har behov og problemer som virksomheten er istand til å dekke med sitt verditilbud på en bedre måte enn konkurrerende verditilbud.

For å finne disse kundegruppene og rette markedsinnsatsen mot de kundegruppene hvor kjøpssansynligheten er størst benytter vi oss av en teknikk som kalles markedsegmentering og går ut på å dele et totalmarked opp i mindre homogene deler som innbyrdes er hetrogene.

Markedssegmentering vil med andre ord si:

å dele totalmarkedet opp i mindre homogene enheter som innbyrdes er heterogene, for deretter prøve å skreddersy markedstilbudet og markedsføringen mot disse karakteristika.

Dersom markedet kjennetegnes av svak konkurranse og produktet eller tjenesten har bred appell, kan udifferensiert markedsføring gi suksess og være kostnadseffektivt. Udifferensiert markedsføring vil si at vi ikke splitter markedet opp i mindre segmenter, men henvender oss til hele markedet. I en slik situasjon vil verdien av å gjennomføre marked segmentering være mindre enn om flere merkevarer konkurrerer om kundene og/eller produktet eller tjenesten appellerer kun til deler av markedet.

Udifferensiert markedsføring er imidlertid er lite egnet segmenteringstrategi for de fleste virksomheter. For å skille sg fra konkurrentene og for å kunne skreddersy verditilbudet til dem som mest sannsynlig er interessert i å kjøpe verditilbudet, velger de fleste virksomheter en eller annen form for differensiert- eller konsentrert markedsføring.

Som regel vil en oppdeling av totalmarkedet medføre at bedriften totalt sett bruker mer ressurser i det man får færre stordriftsfordeler. Vi kan derfor si at bedriftens inntektsmulighetene og kostnadene vil øke i takt med antall segmenter. Det er derfor viktig at bedriften konsentrerer sine begrensede ressurser  på de områdene hvor man har de beste forutsetningene for å oppnå lønnsomhet. En kontinuerlig analyse av den faktiske lønnsomhet på de segmentene bedriften bearbeider er derfor å anbefale.

Ved å dele totalmarkedet opp i mindre homogene segmenter som vi rangerer i ulike målgrupper, er det mulig å differensiere markedsføringsinnsatsen og det blir enklere å se hvor man tjener penger og hvor man ikke gjør det. Man slipper å bruke penger og tid på kundeemner som ikke har behov for produktet eller som av andre grunner ikke kommer til å kjøpe det. Ved å segmentere markedet kan konsentrere markedsføringsinnsatsen om de segmentene hvor sannsynligheten for kjøp er størst, og vi kan skreddersy produkter som er tilpasset de forskjellige segmentene egenart, problemer, behov og ønsker. Noe som skaper bedre produkter, sett fra forbrukernes side, da vi får en bedre produkttilpasning.

Skal man imidlertid få fullt utbytte av denne segmentering tanken forutsetter dette at det utvikles en markedsførings-miks for hvert segment. Det er ikke nok å tilpasse produktet til det enkelte segment. Alle konkurransemidlene må tilpasses de enkelte segmentene. Dette krever at hvert segment har sin egen markedsførings-miks.

Når vi deler opp markedet på denne måten, blir det dessuten enklere å identifisere de forskjellige problemene, truslene og mulighetene som finnes i markedet.

Det finnes ingen standardisert måte for hvordan et totalmarked skal deles inn i mindre segmenter eller standarder for hvilke kriterier som skal legges til grunn for inndelingen (segmenteringen). Dette fordi de ”lærde” strides om hvilke kriterier som er de rette, samtidig som valg av kriterier alltid vil være situasjonsbestemt.

De mest brukte segmenteringskriteriene for å dele opp et totalmarked i mindre deler i er:

 • Geografi – markedet deles opp geografisk (per kommune, fylkesvis, landsvis osv)
 • Demografi – markedet deles opp basert på kriterier som kjønn, alder, utdanning, yrke og inntekt.
 • Psykografi – markedet deles opp basert på livsstilsvariabler, psykologiske-, sosiologiske og sosial-antropologiske variabler.
 • Bruk – markedet deles opp etter bruke eller brukssituasjonen til kunden.

 

Fant du ikke svaret? Klikk her for å spørre redaksjonen!

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan også lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Markedsplan

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Markedsdefinisjon og markedsposisjonMålgruppe >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Markedsplan
 • Situasjonsanalyse av markedssystemet
 • Markedsplan modell
 • Markedsmål
 • Salgsvolum og markedsandel som markedsmål
 • Overskudd/lønnsomhet som markedsmål
 • Kundetilfredshet som markedsmål
 • Markedsmål per segment / produkt?
 • Markedsmål pyramiden
 • Målkort (styringskort)
 • Stadie i livssyklusen (Verditilbudets livssyklus)
 • Markedsdefinisjon og markedsposisjon
 • Segmenter markedet
 • Målgruppe
 • Markedsstrategi
 • Konkurrentstrategi
 • Kostnadsleder strategi
 • Differensieringstrategi
 • Fokusering – nisjestrategier
 • Vekstmål
 • Ekspansjonmatrisen
 • Kundestrategi
 • Kothler`s 4 – markedsposisjon strategier
 • Verditilbud
 • Kundeverdianalyse
 • Kundestrategi pyramiden
 • Omdømme strategi
 • Visuell profil
 • Omdømmets betydning for rekruttering- og oppfølgingstrategien
 • Rekrutteringstrategien
 • Servicestrategi
 • Serviceledelsesystemet
 • Oppfølgingsdimensjonen
 • Markedsføringsmiks og konkurransevirkemidler
 • Produktstrategi
 • Distribusjonsstrategi
 • Valg av salgskanal
 • Prisstrategi
 • Markedskommunikasjon som konkurransevirkemiddel
 • Integrasjon og synergi mellom kanalene
 • Markedsprogram (handlingsplan)
 • Markedsføringsbudsjett – nivå for innsats
 • Tidsplan for markedsføringen
 • Implementeringstrategi for markedsføringen
 • Styring og kontroll av markedsplanen