Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 2 av 6 artikler om Poker

Hva er å satse?

Å satse vil si å sette penger på den pokerhånden du har fått utdelt. Selve nøkkelen i poker. Jo mer hver enkelt spiller satser på sin pokerhånd, jo større blir også potten vi spiller om for å vinne.

I poker satser vi ikke kontanter eller legger inn Rolexen i potten, slik vi kan se på film. Innsatsen gjøres i form av sjetonger, hvor ulike farger representerer ulike pengeverdier. For å kunne satse må du kjøpe sjetonger av banken ved å veksle kontanter mot sjetonger.

I løpet av hver Poker runde finnes det ett eller flere muligheten til å satse på kortene du har på hånda. Å minimere tap med dårlige hender og maksimere gevinsten med gode hender er den underliggende ferdigheten som Poker krever.


Sats aldri mer enn du har råd til å tape

Den mest grunnleggende reglen i poker er å aldri satse mer enn det du har råd til å tape. Poker skal være et spill som spilles for moro. Ikke et spill som gjør at du mister “gård og grunn”. Glem aldri dette. Sats derfor aldri mer enn du har råd til å tape!

Spillgrenser

I det fleste pokerspill finnes det grenser for hvor mye det er lov å satse. Noe som er nødvendig for å unngå at en spiller med mye penger skal oppnå en urettferdig fordel ved at de kan satse så mye at de andre ikke har råd til å følge etter.

Når grensen er fastsatt, bør grensen være uforanderlig gjennom hele spillet, med mindre spillerne enstemmig er enige om å endre innsatsen. Noen populære spillgrenser er:

Fast grense

Ingen kan satse eller heve med mer enn et angitt antall sjetonger, for eksempel to, eller fem eller 10.

Potgrense

En potgrense vil si at innsatsen eller høyningen er begrenset til antall sjetonger i potten på det aktuelle tidspunktet. Dette betyr at en spiller som hever kan telle hvor mange chips som er nødvendig for at en spiller kan ringe.

Hvis det f.eks. er seks sjetonger i potten, og en innsats på fire blir gjort, er summen 10 sjetonger. Dette krever fire sjetonger for at den neste spilleren skal kunne ringe, noe som gjør totalt utgjør 14 sjetonger. Spilleren kan da øke med 14 sjetonger.

Selv om en potegrensen benyttes, bør det være en maksimalgrense, for eksempel 50 sjetonger.

Fixed Limit

Fixed limit vil si at hver spiller velge å syne, by eller høyne, men kun med et fast beløp. Det faste beløpet for en budrunde er satt i forkant.

Ingen grense

I disse øktene er “himmelen grensen”, men slike spill blir sjelden spilt i dag.

Grenser for heving

I nesten alle poker runder som spilles i dag, er det en grense på tre høyninger i hvert innsatsrunden.

Når skal du satse?

Rangeringen av Pokerhender er basert på matematikk. Jo mindre sannsynlig en spiller er for å få en viss hånd, jo høyere rangerer den, og jo mer sannsynlig er det å vinne potten. For eksempel bør en spiller ikke forvente å få en rett flush mer enn en gang på 65 000 hender, men de kan forvente å få to par omtrent en gang i hver 21 hender. Skal du bli god i poker må du derfor lære deg grunnleggende sannsynlighetsregning. 

Med mindre du planlegger å bløffe, bør du ikke satse uten å ha en hånd som du tror er den beste. Noe som krever at du vet hvor stor sannsynligheten er for at du skal ha den beste hånden.

Tvungen innsats (“ante”)

Pokerspill har vanligvis en tvunget innsats, også kalt “ante“. Dette er et start innsats alle må betale for å få lov til å delta i runden. Anten må betales før de første kortene deles ut. Disse tvungne budene utgjør startpotten i en poker runde, og gir oss det første insentivet til å vinne hånden. Det vil si få den pokerhånden som vinner poker runden.

Handling som oppstår fra etterfølgende bud øker størrelsen på potten ytterligere.

Hvem skal starte å satse?

I hver poker runde utpekes en spiller som den første spilleren. Hvem dette er avhenger av hvilke spilleregler som følges. Turn to bet flytter seg alltid til venstre, fra spiller til spiller, og ingen kan sjekke, satse eller til og med slippe, bortsett fra når det er deres tur. Dette er den vanligste måten å rotere hvem som skal starte å satse.

Pre-flop, flop, turn og river

Forskjellige varianter av poker har forskjellige innsatsrunder. Texas Hold’em som er det mest populære pokerspillene i verden har fire innsatsrunder med bud. Disse er «pre-flop», «flop», «turn» og «river».

Budrunden pre-flop begynner så fort alle spillerne har mottatt sine egne kort, men før felleskortene har blitt delt ut. Budrunden på flop skjer etter at de tre første felleskortene er delt ut. Deretter kommer turn etter at det fjerde felleskortet er delt ut, og river etter det femte og siste felleskortet.

For hver runde med bud, fortsetter budgivingen til hver spiller enten har matchet budene som har kommet eller kastet hånden sin (hvis ingen kommer med bud, er runden fullført når alle spillere har passet). Når budrunden er fullført, deles det ut kort og en ny budrunde starter, eller hånden er ferdig.

“Pass”

Ved å si “pass” avstår du muligheten til å åpne budrunden. Du kan kun passe så lenge ingen andre har lagt inn et bud. Når du passer, fortsetter budgivningen med klokken til neste person i hånden. Hvis alle aktive spillere passer, vil alle de spillerne bli værende i hånden og runden anses fullført.

“Syne”, “høyne” og “kaste seg”

En poker runde begynner når en spiller gjør en innsats på en eller flere sjetonger. Hver spiller til venstre for den som startet å satse må enten “syne” denne innsatsen ved å legge inn det samme antall sjetonger i potten eller “høyne” budet, som betyr at du matcher forrige bud, pluss at du legger inn et høyere bud. Alle etterfølgende spillere må syne høyning eller høyne igjen for å bli værende i hånden.

Ønsker du ikke å gjøre dette må du kaste deg (“droppe”). Noe som betyr at du ikke legger noen sjetonger i potten, kaster hånden og er ute av denne poker runden. Kaster du deg mister du alle sjetongene du har lagt i potten.

Et budrunde avsluttes når innsatsene er utlignet – det vil si når hver enkelt spiller har lagt inn nøyaktig like mange sjetonger som forgjengerne eller har kastet seg.

“Sjekke” (check)

Hvis du ønsker å forbli i spillet uten å satse, “sjekker” du. Dette betyr faktisk at du gjør et “spill av ingenting”. Du En kan sjekke så fremt ingen før deg i budrunden har gjort et “spill”. Hvis en annen spiller har satset, kan du ikke sjekke. Du må da enten ringe eller slippe (kaste deg).

En spiller som sjekker kan øke et veddemål som er hevet av en annen spiller. Dette kalles “sandbagging“, som er tillatt, med mindre det på forhånd er bestemt at denne praksisen er forbudt. Hvis alle spillere sjekker i løpet av en runde, er budrunden over, og alle spillerne som fortsatt er i potten, er igjen i spillet.

“Showdown”

Hvis ingen spillere gjør en høyning som ingen andre ønsker å følge avsluttes poker runden med en “showdown”. “Showdown” betyr at de igjen værende spillerne må vise hånden sin med forsiden opp på bordet. Den beste pokerhånden tar så potten.

Kaster alle seg vinner den som høyner uten å vise hånden sin. Bløffing er derfor alltid et viktig element i poker og gjør at den beste kombinasjonen av kort ikke alltid vinner i poker.

Bordinnsats og all-in

I poker er det er kun lov å bruke de sjetongene som er i spill ved starten av hver hånd. Denne regelen gir deg muligheten til å gå «all-in», noe som innebærer at du ikke kan tvinges til å kaste din hånd fordi du ikke har nok sjetonger til å syne et bud. 

Går du “all-in” kan du vinne den delen av potten du kan dekke med dine sjetonger.

Hvordan vinne i poker?

Vet du ikke hvilke hender som vinner gir en runde poker deg ingen mening. La oss derfor gå igjennom rangeringen av de ulike pokerhendene som finnes i Texas Hold’em.

Du kan vinne i poker på to måter:

 1. Bløff : Du kan vinne ved å bløffe (ved å satse eller heve) og tvinge motstanderne til å kaste seg.
 2. Showdown : Du vinner ved å ha den beste pokerhånden ved showdown (når to eller flere spillere viser hendene etter at alle budrundene er ferdige).

Vanligvis er du ute etter å få den beste pokerhånden. Det vil si den beste 5-korts kombinasjonenen. Bruker vi en standard 52-korts kortstokk finnes det 2 598 960 mulige pokerhender (kort kombinasjoner med 5 kort). Det er med disse hendene du kan spekulere ved å satse sjetonger (penger) i poker. Den beste pokerhånden i en runde vinner rundens pot, hvis ikke de andre kaster seg før showdown.

Beste pokerhånd

Hva som er den beste pokerhånden er avhengig av hva slags type poker du spiller. Vi går her igjennom rangeringen av pokerhendene i Texas Hold’em. Dette er den samme rangeringen som gjelder for alle tradisjonelle “høye” pokerrangering spill. F.eks. Omaha, Seven Card Stud og Five Card Draw.

Rangeringen av beste pokerhånd i Texas Hold’em er:

 • Royal Flush
 • Straight Flush
 • Fire like
 • Fullt hus
 • Flush
 • Straight
 • Tre like
 • To Par
 • Par
 • Høyt kort

royal-flushRoyal Flush

Royal Flush er en uslåelig hånd og den høyeste straight flush.

En Royal Flush hånd består av ess, konge, dame, knekt og tier av samme slag. Kort slaget (hjerte, ruter, spa og ruter) teller ikke.

Straight Flush

Fem kort i numerisk rekkefølge, alle i samme kortslag, er en straight flush. Dette er den nest høyeste hånden. Eksempel på en straight flush er: Hjerter 4, hjerter 5, hjerter 6, hjerter 7 og hjerter 8. Har to spillere straight flush vinner den spilleren som har den høyeste kort valøren (verdien). Hjerter 8 til slutt vinner f.eks. over spa 7 til slutt.

fire likeFire like

Fire kort med samme rangering, og ett sidekort eller ‘kicker’, kalles fire like. F.eks. Fire 6-ere eller fire ess, pluss et sidekort. Den høyest fire like hånden er fire ess, pluss en konge. 

Ved uavgjort vinner den med høyest fire like. Har begge de samme fire like, vinner den med det høyeste sidekortet. 

fult husFullt hus

Fullt hus er tre kort med samme rangering, og to kort med en annen matchende rangering. F.eks. tre konger og to dronninger. Den høyeste fullt hus hånden er tre ess og to konger.

Har to eller flere spillere fullt hus vinner den som har de høyeste tre like. Har to eller flere de samme tre like, vinner den som har den høyeste to like valøren. 

Flush

En flush er fem kort i samme kortslag. F.eks. fem hjerter, fem spa, fem kløver eller fem ruter. Har flere spillere flush vinner den spilleren med det høyest rangerte kortet. Gir ikke dette en vinner, gjelder det nest høyeste, tredje høyst, fjerde høyest og femte høyeste kortet. Er alle fem kortene av samme rangering, deles potten. Kortslaget har ingen betydning.

Straight

En straight er fem kort i rekkefølge. F.eks. 2, 3, 4, 5 og 6. Esset kan her brukes både på toppen og bunnen av rekken, og er det eneste kortet som kan brukes på denne måten. Den med det høyeste slutt tallet vinner hvis flere har straight. 

Tre like

Tre kort med samme rangering, kalles tre like. F.eks. tre ess eller tre 10-ere.

Har flere tre like vinner den med den høyeste valøren av tre like. Har flere den samme valøren av tre like, vinner den med det høyeste sidekortet.

To par

To kort med matchende rangering, to andre kort med en annen matchende rangering, samt ett sidekort, er to par. F.eks. to 2-ere og to 6-ere. 

Har flere to par vinner den med den høyeste par valøren.

Ett par

Ett par er ko kort med matchende rangering. F.eks. to 4-ere. Har flere ett par vinner den med den høyeste valøren på sitt par.

Høyt kort

Dette er ingenting. Her vinner den med det høyeste enkeltkortet, hvis ingen har noen av kort kombinasjonene over. Det høyeste kortet er ess, etterfulgt av konge, dronning, knekt, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 og 2. 

Værst tenkelig hånd

Soplimen er den verste hånden du kan få i poker. Eksempler på en soplim-hånd, er en hånd med 2-3-4-5-7 av forskjellige sorter.

Lær mer om poker

Gå til vår vår poker guide for nybegynnere for å lære deg det mest grunnleggende om hvordan nettcasinoene virker. Du finner også mye informasjon om poker og nettcasinoer på Internett, men de fleste av disse sidene er på engelsk siden det ikke er lov til å sette opp nettcasinoer i Norge. 

Du leser nå artikkelserien: Poker

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Poker guide for nybegynnere (Texas Hold’em)Slik spiller du poker på nett >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Poker guide for nybegynnere (Texas Hold’em)
 • Å satse i poker og rangering av pokerhender
 • Slik spiller du poker på nett
 • Hvordan du lager ditt eget private poker nettverk på internett
 • Hvordan poker kan gjøre deg til en bedre sjef og ansatt
 • Lær poker og blackjack før du spiller