Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hva er et sannsynlighetsutvalg?

Sannsynlighetsutvalg vil si at alle enheter som trekkes ut har en kjent sannsynlighet for å komme med i utvalget.

Sannsynligheten trenger ikke å være lik for alle enhetene så lenge sannsynligheten er kjent på forhånd.

Utvalgmetodens forutsetning at ingen enheter er uten sjanse til å komme med i utvalget, og at ingen er garantert å komme med i utvalget.


Utvalgsfeil

Sannsynlighetsutvalg kjennetegnes også av at det er mulig å beregne utvalgfeil. En forutsetning for å kunne beregne konfidensintervall og for å gjennomføre statistiske tester.

Utvalgsfeil, også kalt “sampling errors”, er den feil som man får fordi utvalget ikke er perfekt representativt med populasjonen. Utvalget er ikke et “minispeilbilde” av populasjonen.

Vanligvis skiller vi mellom to typer utvalgfeil:

  • Tilfeldige feil – reduseres ved å øke utvalget
  • Administrative feil – kan elimineres gjennom bedre rutiner og kontroll

NB! Sannsynlighetsutvalg forutsetter at vi kjenner det teoretiske univers størrelse. 

Bruk av sannsynlighetsutvalg

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss