Du må tillate JavaScript å kjøre på din enhet for å se denne siden.
Gå til Innstillinger for din nettleser og tillat bruk av JavaScript og informasjonskapsler.

Den annen industrielle revolusjon

I perioden etter århundreskiftet ble vitenskapen, dvs. naturvitenskapen, sett på som et at de viktigste virkemidlene for å modernisere samfunnet. Kilden til fornyelsen eller innovasjonen kom til å ligge i kontakten mellom grunnforskningen og den anvendte og produksjonsnære forskning i industrien.

Utviklingen under verdenskrigen og i mellomkrigstiden

Den annen industrielle revolusjon med den nye, vitenskapsbaserte teknologi betegnet et teknologisk systemskifte.

Korporativ kapitalisme

En kort gjennomgang av begrepet og hva dette betydde for gjenoppbygningen av landet etter 2. verdenskrig.

Befolkningsvekst skaper endringer

Etter Napoleonskrigene sank dødeligheten i Norge drastisk, mens fødselsraten holdt seg oppe. Dette førte til en befolkningseksplosjon. I løpet av 50 år ble folketallet i Norge nesten fordoblet.

Eksportledende vekst

Fritz Hodnes sin teorien om den eksportledende vekst er utviklet for å prøve å forklare hva den økonomiske veksten i Norge skyldes.

En kompetent verkstedsindustri

Det faktum at Norge i løpet av perioden 1840 - 1860 fikk utviklet en sterk verkstedindustri har uten tvil hvert en viktig faktor i den økonomiske utvikling i Norge.
/div>
<