Selgerens personlighet og verdigrunnlag

En gjennomgang av hvilke personlige egenskaper en dyktig selger må ha for å bli en "superselger"