Du må tillate JavaScript å kjøre på din enhet for å se denne siden.
Gå til Innstillinger for din nettleser og tillat bruk av JavaScript og informasjonskapsler.
Hjem Salgsplanlegging Kunde- og kontaktanalyse

Kunde- og kontaktanalyse

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Kontaktanalysen for eksisterende kunder

Forskjellen mellom en ny og eksisterende kunde er først og fremst at de eksisterende kundene ikke foretar et nykjøp, slik de nye kundene gjør. De eksisterende kundene foretar enten et merkjøp, gjenkjøp eller et tilleggskjøp.

Tidsplan

For at prosjektet skal holde seg innenfor den avsatte tidsrammen, er det påkrevd at det utarbeides en tidsplan.

Cluster-analyse

Hva er, hvordan gjennomføre og hvorfor gjennomføre en cluster analyse i forbindelse med markedsegmentering og salgsplanlegging?

Kjøpegruppen (“buying center“)

Kjøpegruppen er de personene som inngår i prosessen med å ta beslutning om kjøp av et produkt eller tjeneste.

ABC Kundeanalyse – kundeanalyse basert på regnskapanalyser

En ABC Kundeanalyse er en analyse av kunder og kundeemner. Kundeanalysens mål er å skille de interessante kundeemnene fra de uinteressante. Dette er en analyse som prøver å kategorisere kundemassen i tre kategorier: A, B og C kunder, og hvor A kundene er de mest lønnsomme og C kundene de mest ulønnsomme.
/div>
<