Du må tillate JavaScript å kjøre på din enhet for å se denne siden.
Gå til Innstillinger for din nettleser og tillat bruk av JavaScript og informasjonskapsler.

Den lærende salgsorganisasjonen

Hva er en lærende salgsorganisasjon og hvordan gå frem for å skape en? I denne artikkelen prøver vi å gi deg svarene.

Coaching av salgsorganisasjonen

Målstyrt kompetanseutvikling er selve drivkraften for styrket motivasjon og bedre prestasjoner.

Organisering av Key Account Management funksjonen

Mange organisasjoner har i dag ingen organisatorisk struktur for håndtering av sine nøkkelkunder. En av grunnene til dette kan være at man har dyktige selgere som administrerer og tar seg av denne håndteringen.

Belønningsystemet til selgerne

Innsatsen og effektiviteten er det som fører til belønning. Med belønning mener man kompensasjon og incentiver, og her finnes det mange muligheter.

Design av salgsdistrikt

Forskning viser at dersom en selger er fornøyd med sitt «revir», så gjør han også en god jobb.

Styring og kontroll av salgsorganisasjonen og selgerne

En gjennomgang av de vanligste styring- og kontroll systemene og ledelsesformene for salgsorganisasjonen.

Rekruttering av selgere

Hva bør man legge vekt på når selgere skal rekrutteres? I denne artikkelen ser jeg nærmere på nettopp dette.

Salgsopplæring og salgstrening

Mange bedrifter gjennomfører salgskurs og trener sine ansatte til å bli flinkere i jobben sin, men kun en fjerdedel av disse ser faktiske forbedringer i salgsresultatet

Organisering av markedsapparat og salgsorganisasjonen

Hvordan gå frem for å organisere det eksterne markedsapparatet og/eller salgsorganisasjonen?

Salgskanaler

Med salgskanal menes fysiske måter en virksomhet kan selge sine produkter og tjenester på til sine kunder
/div>
<