Du må tillate JavaScript å kjøre på din enhet for å se denne siden.
Gå til Innstillinger for din nettleser og tillat bruk av JavaScript og informasjonskapsler.

Møte og stedets atmosfære (møte- og presentasjonsteknikk)

Lyset i nattklubber er mykt og dempet. Klasserom er godt opplyst. Styrerom reflekterer makt og autoritet. Hensikten med møtet blir forsterket gjennom stedets atomsfære

Møte og scenen (bordplassering m.m.) | Møte & presentasjonsteknikk

Scenen er viktig. Teaterforestillingen som møtet representere skal ikke bare formidle et budskap, men er ofte i seg selv budskapet.

Deltakernes motiv til å delta i møte eller presentasjonen

Selv om aktørene som deltar på presentasjonen normalt er en eller flere aktører blant "målgruppen" finnes det mange grunner til at nettopp de har valgt å delta på denne presentasjonen.

Kjenn ditt publikum før du går til et møte eller salgspresentasjon

Publikum er målet for ethvert teaterstykke og salgsmøte. Hvis du ikke vet hva som beveger, plager eller motiverer dem, har du satt deg selv i en vanskelig situasjon.

Hva er demonstrasjons teknikk?

Kunsten å overføre et budskap til en eller flere personer slik at budskapet oppfattes slik selgeren vil at det skal oppfattes gjennom "visuell" dialog

Generelle råd om forberedelser til møter, foredrag og salgspresentasjoner

Foruten de råd og tips som er gitt tidligere bør man følge disse rådene ved større presentasjoner. Dvs. presentasjoner hvor det deltar flere enn en person.

Presentasjonsteknikk

Vi skal her se på noen generelle råd som gjelder for presentasjoner generelt. Imidlertid tar det ikke stor plass å beskrive de to viktigste kriteriene som må oppfylles for å lage en god presentasjon:

Manus (Manuskript)

Råd og tips for hvordan du skal gå frem for å skrive et manus til din presentasjon for en kunde, møte eller større gruppe.

Foredrag

Cicero, også kalt fordragskunstens far, har utarbeidet følgende arbeidsmodell for hvordan man skal gå frem når man skal holde et foredrag

Ide – presentasjon

En ide - presentasjon av bedriften eller produktene skal selge ideen. Presentasjonen bør ta 2 - 5 minutter å ha som mål å kvalifisere for videre handlingsplaner. Siden presentasjonen er så kort, bør den skrives på forhånd slik av man har et manus å følge.

Møteforløpet

I ethvert møte vil deltakerne innta forskjellige roller. Du vil ikke finne de samme rollene på alle møter, og noen ganger kan du oppleve å se forskjellige typer i en og samme person.

Møtemålsetning

Kardinalregel  - Gå aldri i et møte uten å ha et klart mål for møtetHar du det ikke klart for deg hva du ønsker...

Hvordan forberede et møte?

For å kunne nå sine mål med et møte kreves det at man har forberedt seg godt på forhånd. For møtelederen betyr forberedelser mer enn å bare sette opp en liste over saker på agendaen.

Møte agendaen

Agendaen angir: -hvilke saker som skal diskuteres på møte og i hvilken rekkefølge.

Møtemotivasjon

Med møtemotivasjon menes: - Hva som får møtedeltakerne motivert til å gå på møte?
/div>
<