agenturer.no

resultatberegningNår vi bruker bidragsmetoden kan vi ikke beregne resultatet for hver enkelt kostnadsbærer (produkt), men dette er heller ikke interessant etter bidragsmetodens synspunkt.

Faste kostnader betraktes som periodekostnader og fordeles ikke på den enkelte kostnadsbærer. Resultatet kan derfor bare beregnes for den samlede produksjonen i perioden.

  Salgsinntekter

– Variable kostnader

= Dekningsbidrag

– Faste kostnader

= Resultat

I stede for å finne resultatet for hver enkelt kostnadsbærer, finner vi ved hjelp av bidragsmetoden ut hvor stort dekningsbidrag hver enkelt kostnadsbærer kan oppnå.

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg