Norges rimeligste tilbyder!
.no domene = kr. 99/år
Webhotell/e-post = kr. 99/år

agenturer.no

Når du er sikker på at du er å levere kundene det lovede verditilbudet er neste steg å sjekke hvor stort markedet er og hvilke hindringer som her må overvinnes. Før vi kan treffe noen beslutning om vi ønsker å prøve å realisere forretningsideen eller ikke trenger vi å vite svaret på spørsmål av typen:

  • Hvor stort er markedet for forretningsideen og hvor stor vekst kan vi forvente i dette markedet de neste 3-5 årene?
  • Hvordan vil markedet mest sannsynlig ta imot ditt planlagte verditilbud (alt kunden legger vekt på før, under og etter et kjøp)?
  • Hvem er kundene, konkurrentene, leverandørene og hvilke interessenter har interesser av å påvirke prosjektet?
  • Hvilke forventninger og krav har de?
  • Finnes det lover, regler eller tekniske hindringer som stopper prosjektet?
  • Hva vil være de kritiske suksessfaktorene?

For å kunne svare på disse spørsmålene kreves det at du gjennomfører en situasjonsanalyse som omfatter alle aktørene i markedssystemet til forretningsideen, hvor aktørenes svake og sterke sider blir kartlagt, samtidig som vi må avdekke hvilke muligheter og trusler som finnes i dette markedssystemet i forhold til forretningsiden. At vi legger mye arbeid ned i dette er viktig, da ingen beslutninger blir bedre enn informasjonen beslutningen bygger på.

Med situasjonsanalyse menes:

“En systematisk kartlegging av omgivelsene, forutsetningene og rammebetingelsene til din forretningside”

Med markedssystem menes:

“alle forholdene og interessenter rundt den planlagte virksomheten som kan ha interesse av å påvirke virksomhetens videre eksistens og vekst”.

Siden situasjonsanalysens formål er å utforske beslutningssituasjonen og beslutningsalternativene må denne situasjonsanalyse bygge på et eksplorerende design.

Skrivebordundersøkelse

Start situasjonsanalysen med å gjennomføre en skrivebordundersøkelse, hvor du samler inn all tilgjengelige sekundærdata omkring forretningsideen og markedet du ønsker å komme inn på.  Vi anbefaler at du her leser artikkelserien om sekundærdata for nærmere informasjon om hvordan en skrivebordundersøkelse gjennomføres, hvilken informasjon vi her kan hente inn og hvilken tillit vi kan tillegge disse dataene.

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg