Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

Prosjektlederen

agenturer.no

Alle prosjekter trenger en prosjektleder som er ansvarlig for å lede prosjektgruppen. Prosjektlederen er med andre ord den personen som er ansvarlig for at prosjektmålet nås. Prosjektlederen kan derfor ikke gjemme seg bort, men være en handlingsorientert person som klarer å få det beste ut av de som inngår i prosjektet og som klarer å koordinere deres innsats for å løse et definert prosjektmål. 

Selve begrepet prosjektleder kan defineres som:

“en leder som påvirker prosjektmedlemmenes atferd gjennom å motivere og styre samspillet mellom dem med det mål å nå prosjektmålet”

En kan si at det å være prosjektleder innebærer at en skal oppnå resultater gjennom andre. For å lede et prosjekt er det nødvendig med kunnskap fra flere områder. I tillegg til generell ledelseskunnskap og grunnleggende kunnskap om det området prosjektet omhandler, kreves det også kunnskap i prosjektledelse. Det vil si kunnskap om å få prosjektet i havn på tid, kostnad, omfang og kvalitet.

I tillegg må prosjektlederens ha følgende personlige egenskaper for å kunne fungere som en prosjektleder:

  • Karisma
  • Intelligens
  • Sosial intelligens
  • Samarbeidsevne
  • Entusiasme
  • Utadvendthet

Prosjektlederens kompass

prosjektleder-trekant

Prosjektleders ansvarsområder

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg