Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

Hva er et prosjekt?

agenturer.no

Et prosjekt er en arbeidsform hvor en temporær organisasjon blir opprettet for å utføre en avgrenset oppgave. I følge SSB kan begrepet prosjekt defineres som:

“en engangsoppgave som skiller seg klart fra løpende eller rutinemessige oppgaver, hvor oppgaven har et klart mål og hvor det er nødvendig med koordinert innsats fra mer enn en person, og hvor målet skal nås innenfor en bestemt tids- og kostnadsramme.”

Noen klassiske kjennetegn ved et prosjekt er:

 • Et definert mål: Prosjektet starter med et klart mål som forteller hva som skal gjøres, når det skal gjøres, hva resultatet av prosjektarbeidet skal være, når prosjektet skal være ferdig og hvilke ressurser som er tilgjengelige.
 • Begynnelse og slutt: Prosjektet er ferdig når en har nådd målet for det som skal
  gjøres, i motsetning til daglig arbeid som repeteres over tid.
 • Eksperters involvering: Prosjekter krever innsats fra flere fagområder og funksjoner.
 • Unikhet: Alle prosjekter har en viss grad av unikhet og krever derfor en viss grad av
  innovasjon.
 • Spesifikke krav: Et prosjekt har krav til tid, kostnad og kvalitet som krever at
  prosjektorganisasjonen har et fokus på kundens ønsker

Prosjekttyper

Det finnes mange ulike typer prosjekt. F.eks. kan vi skille mellom:

 • PSO: Et prosjekt som ikke bare skal utvikle virksomheten som system, men også den enkelte medarbeideren og selve organisasjonen.
 • Produktutvikling: Prosjekter som opprettes for å komme frem til nye produkter virksomheten kan selge.
 • Systemutvikling: Prosjekter som har som formål å utvikle et system.
 • Organisasjonsutvikling: Prosjekter som har som formål å rekonfigurere organisasjonen om helhet.
 • Planlegging/utredningsoppgaver: Forprosjekter
 • Tekniske anleggsoppgaver: Prosjekter som skal løse tekniske oppgaver knyttet til å bygge noe.
 • Arrangementer: Prosjekter som skal planlegge og gjennomføre arrangementer.
 • Forskningsoppgaver: Prosjekter som skal løse en forskningsoppgave
 • Produktivitetsprosjekter: Prosjekter som skal forbedre produktiviteten
 • Markedsføringsprosjekter: Prosjekter som skal markedsføre noe eller løse en markedsføringsoppgave.

Hva er prosjektarbeid?

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg