Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 23 av 30 artikler om Forretningsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


For å gi leserne av forretningsplanen en oversikt over hva virksomheten holder på med og hva som genererer selskapets inntekter trenger du en side som kort forklarer hvilke produkter og tjenester selskapet lever av, verditilbudets markedsposisjon og produktene/tjenestenes stadie i livssyklusen. 

Siden markeds- og produktstrategien hører inn under markedsplanen og ikke forretningsplanen, angir du her kun en kort beskrivelse av virksomhetens verditilbud. Selve beskrivelsen av produktene og tjenestene bør ikke være lenger enn 1 A4-side.

I denne beskrivelsen er poenget å få frem hva som skiller selskapets produkter og tjenester fra konkurrentenes produkter og tjenester. Fokuser her på å beskrive selskapets og verditilbudets unike konkurransefortrinn i form av U.S.P (uslåelige salgsargument).

Beskriv produktenes viktigste konkurransefortrinn på alle 5 produktdimensjonene som tilsammen utgjør kundens oppfattelse av produktet eller tjenesten.

Angi også hvor i produktets livssyklus produktene finner og hvor langt dere eventuelt har kommet i produktutviklingen hvis noen nøkkelprodukter ennå ikke er ferdig utviklet. 

Fant du ikke svaret? Klikk her for å spørre redaksjonen!

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan også lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Forretningsplan

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << ForretningsmodellMarkedsplan >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsplan
 • Forretningsplanens innhold
 • Situasjonsanalyse
 • Due Diligence
 • Forretninggrunnlaget
 • Forretningside (misjon og visjon)
 • Verdigrunnlag
 • Omdømme (rykte og profil)
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Forretningsmål og forretningstrategi
 • Forretningsplanens del-planer
 • Hvem skriver du forretningsplanen for?
 • Presentasjon av forretningsplanen
 • Introduksjon og sammendrag (Styrets beretning)
 • Bakgrunn og generell beskrivelse av firmaet
 • Marked, kunden og konkurrentene
 • Corporate Governance (selskapsledelse)
 • Forretninggrunnlaget
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Produkter og tjenester
 • Markedsplan
 • Økonomiplan og ressursplan
 • Organisasjons- og prosessplan
 • Supportplan
 • Implementeringstrategi
 • Handlingsplan
 • Kilder til informasjon i forretningsplanen