Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

agenturer.no

Varens art er i stor grad med på å avgjøre hvilken pris en kan ta for en vare eller tjeneste. Det avgjørende i denne sammenheng vil være hvilke innstillinger og preferanser kundene har til produktet. Noe som først og fremst vil være avhengig av priselastisiteten til produktet og produktets krysselastisitet overfor konkurrerende produkter.

Krysspriselastisitet

Krysspriselastisiteten forteller oss om hvordan prisen på ett produkt blir påvirket av prisen på et annet.

  • Positiv krysselastisitet er et kjennetegn for produkter som substituerer hverandre.
  • Negativ krysspriselastisitet er kjennetegn på Komplementære produkter.

Substitutter og komplementære produkter

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg