Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 21 av 26 artikler om Kriseledelse

Virksomheten kan og bør benytte seg av pressemeldinger for å kommunisere med media i forbindelse med kriser.

Pressemeldinger er en forklaring som er laget av virksomheten. Disse inneholder informasjon om situasjonen, bedriften og deres offisielle stilling. I pressemeldingen kan det også legges ved et spørsmål-og-svar dokument, med de spørsmålene man forespeiler kommer til å bli mest stilt.

Pressemeldinger er normalt ikke nok for å tilfredsstille pressen interesse ved alvorlige kriser. Pressemeldinger er bare et minimumskrav som må oppfylles for å ikke komme ut på glattisen fra starten av i sin krisekommunikasjon. Pressemeldingene må følges opp med pressekonferanser og personlige møter/telefoner med utvalgte journalister for å dekke medienes informasjonsbehov.

Pressemeldingen sendes ut til nyhetsmedier og andre spesielle medier, og benyttes når bedriften ønsker å kommunisere ut til flere medium samtidig og ønsker mediedekning.

For at dette skal kunne gjøres raskt og effektivt er det viktig at virksomheten på forhånd har laget seg en oppdatert pressekontakt liste med navn, telefon og epostadressen til alle pressekontakter som skal informeres ved ulike kriser. Denne pressekontaktlisten må oppdateres jevnlig, minst hvert halvår, da folk slutter og begynner overalt – også i mediebedriftene. 

 

Du leser nå artikkelserien: Kriseledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Oppslagstavler/plakater som kanal for krisekommunikasjonPressekonferanse som kanal for krisekommunikasjon >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Kriseledelse
 • Hva er en krise?
 • Krisehåndtering
 • Modell for kriseledelse
 • Utviklingen av informasjonssamfunnet
 • Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)
 • Forebyggings- og beredskapsfasen
 • Kriseplan – ”Crisis management”
 • Kriseteam
 • Krisetrening
 • Krisekommunikasjon
 • Krisestrategier
 • Crisis and Emergency Risk Communication (CERC)
 • Hvordan ivareta omdømme i en krisesituasjon?
 • Krisekommunikasjon med nyhetsmedier
 • Personlige møter som kanal for krisekommunikasjon
 • Telefon/videopresentasjon som kanal for krisekommunikasjon
 • Egne nettsider som kanal for krisekommunikasjon
 • Radiokommunikasjon som kanal for krisekommunikasjon
 • Oppslagstavler/plakater som kanal for krisekommunikasjon
 • Pressemeldinger som kanal for krisekommunikasjon
 • Pressekonferanse som kanal for krisekommunikasjon
 • Sosiale medier i krisehåndtering
 • Nettchat/podcast som kanal for krisekommunikasjon
 • E-post som kanal for krisekommunikasjon
 • Videomontasje/bakgrunnsinformasjon som kanal ved krisekommunikasjon