Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 22 av 26 artikler om Kriseledelse

Vil virksomheten dele informasjon ut til mange medier, kan det være en fordel å invitere til en pressekonferanse.

Dette benyttes når det har oppstått en sak som er av stor interesse for samfunnet eller deler av samfunnet, og som virksomheten vet media kommer til å grave i. Da begrenses også tiden virksomheten er på defensiven, og man kan stoppe ryktespredningen.

På en pressekonferanse får media komme med spørsmål, slik at misforståelser blir oppklart og virksomheten får forklart saken mer dyptgående. I en pressekonferanse skal det kun være med ansatte som har kunnskap til krisen og som kan komme med fullstendig informasjon til media. Virksomheten bør ha i bakhode at en pressekonferanse kan gi selskapet mer negativ oppmerksomhet.

Du leser nå artikkelserien: Kriseledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Pressemeldinger som kanal for krisekommunikasjonSosiale medier i krisehåndtering >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Kriseledelse
 • Hva er en krise?
 • Krisehåndtering
 • Modell for kriseledelse
 • Utviklingen av informasjonssamfunnet
 • Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)
 • Forebyggings- og beredskapsfasen
 • Kriseplan – ”Crisis management”
 • Kriseteam
 • Krisetrening
 • Krisekommunikasjon
 • Krisestrategier
 • Crisis and Emergency Risk Communication (CERC)
 • Hvordan ivareta omdømme i en krisesituasjon?
 • Krisekommunikasjon med nyhetsmedier
 • Personlige møter som kanal for krisekommunikasjon
 • Telefon/videopresentasjon som kanal for krisekommunikasjon
 • Egne nettsider som kanal for krisekommunikasjon
 • Radiokommunikasjon som kanal for krisekommunikasjon
 • Oppslagstavler/plakater som kanal for krisekommunikasjon
 • Pressemeldinger som kanal for krisekommunikasjon
 • Pressekonferanse som kanal for krisekommunikasjon
 • Sosiale medier i krisehåndtering
 • Nettchat/podcast som kanal for krisekommunikasjon
 • E-post som kanal for krisekommunikasjon
 • Videomontasje/bakgrunnsinformasjon som kanal ved krisekommunikasjon