Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Prisens historiske utviklingDen pre-klassiske perioden tidfestes til perioden 1500 – 1776 år e.Kr. og likhet med den tidlige pre-klassiske perioden, kan den pre-klassiske tenkningen deles i to under perioder:

  • 1500 – 1750 Merkantilismen
  • 1750 – 1776 Fysiokratene

Merkantilismen ( 1500 – 1750 )

Merkantilismen markerte det føydale systemets undergang, og representerer markedsøkonomiens fødsel.

Tidene etter år 1500 var preget av økende økonomisk aktivitet. Produksjon av varer til markedet ble viktigere, og kapitalen ble ikke lenger bare brukt til luksusforbruk. Jord og arbeidskraft ble nå en vare som man kunne kjøpe og selge fritt. Det tvang bøndene inn til byene hvor de ble produksjonsfaktorer (arbeidskraft). Jorden ble investeringsobjekter og kapetalistene fikk en stadig viktigere rolle.

Prisene begynte nå å bli bestemt av forskjellen mellom tilbud og etterspørsel. Kapetalistene begynnte derfor å investerte pengene sine der de største forstjenestemulighetene lå. Dvs. i de bransjene hvor det var størst forskjell mellom varens utsalgspris og varens produksjonskostnad. Dette resulterte i at økonomien i større grad enn tidligere ble styrt av markedsmekanismene, og ikke av «staten».

Merkantilistene var overbevist om at de land som hadde en gunstig handelsbalanse ville få

økning av sin import og en tilsvarende reduksjon av sin eksport. Dette fordi en gunstig handelsbalanse ville føre til økte priser og dermed også redusert konkurransekraft. De som hadde en ugunstig handelsbalanse ville få den motsatte virkningen, mente de Deres generelle prisnivå ville da synke, og dermed gi øke landets eksport da deres produkter ville bli billigere å kjøpe enn de produktene som ble produsert i de landene som  hadde en gunstig handelsbalanse.   


Fysiokratene (1750 – 1776)

Fysiokratene utviklet markedsøkonomiens mest grunnleggende filosofi – «laisser faire», som betyr «la det skure».  I det ligger det at man skal la markedet selv bestemme den økonomiske utviklingen, hvilke priser man skal ta, hvilke områder man skal satse på osv.

Fysiokratene utviklet ikke pristeorier, men konkluderte med at fri konkurranse ville føre til de beste prisene. De hadde tro på de frie markedskreftene og uregulerte markeder.

Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.