Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 4 av 4 artikler om Leie lokaler

Praktisk gjennomføring

Undersøkelser av lokalene

Gå skikkelig gjennom lokalene ved besiktelse for å forsikre deg om at lokalene har de egenskapene som er lovet i eventuell annonse, prospekt eller på annen måte av utleieren eller noen som representerer ham, for eksempel en megler. Det anbefales at du lager en protokoll over det du oppdager av feil og mangler.

Forhold som man burde ha oppdaget ved besiktigelsen kan ikke senere påberopes som en mangel ved lokalet. Eventuelle mangler bør straks påpekes overfor utleieren, og det bør tas forbehold om utbedring dersom kontrakt inngås. 


Inngå en leiekontrakt

Inngå en skriftlig leiekontrakt, da det ellers kan bli vanskelig å bevise hvilke avtalevilkår man er blitt enige om. Ta deg alltid god tid til å gjennomgå den skriftlige kontrakten, og spør hvis noe er uklart. Husk at etter kontraktsinngåelse er det små muligheter til å få endret vilkårene.  

Inventarliste

Utarbeid en liste over hva som følger med lokalene, hva som du skal kjøpe inn, hva utleier skal kjøpe inn osv. 

Kontoplan – Innredning

Lag en kontorplan som flyttebyrået kan benytte i forbindelse med flyttingen, snekkerne i forbindelse med ombyggingen, datainstalltørene i forbindelse med oppsette av nettverket, serverne og arbeidsstasjonene, osv. osv.

Forsikring

Dere må se over hva forsikringen dekker før under og etter flyttingen. Eventuelt må kostbart utstyr forsikres særskilt. Dere bør diskutere med forsikringsselskapet om det er forhold ved det nye lokalet som innvirker på forsikringen og justere avtalen slik at alt innbo er dekket etter innflytting.

Du leser nå artikkelserien: Leie lokaler

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Kontraktsforhandlinger
    Andre artikler i serien er: 
  • Å leie lokaler
  • Vurder utleier før du inngår leiekontrakten
  • Kontraktsforhandlinger
  • Praktisk gjennomføring av leie av lokaler
  • Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.