Public Relation (PR) – Hvordan komme til?


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

agenturer.no

pr-komme-tilMassemediene har ikke bare en rolle som formidler av nyheter, faglig rettet informasjon og underholdning. Deres viktigste funksjon er kanskje at de forteller alle hva de  bør være opptatt av.

For å få tilgang til det som gjerne kalles den fjerde statsmakt, går din vei via journalistene. De er portvakter som vokter dine framstøt overfor publikum.

Ofte har de ansvaret for klart avgrenset saksområder. Jo større mediet er, jo mer markant er gjerne denne spesialiseringen. Og du bør vite hvilke journalister som dekker de stoffområdene som er mest aktuelle for din bedrift. Den dagen du har en interessant nyhet å formidle, kan du hendvende deg direkte til den medarbeideren i avisen som kjenner næringen og er best kvalifisert til å vurdere om din sak fortjener å komme på trykk.

Hvor godt bør du kjenne mediefolkene?

Etter a’å ha skaffet deg en oversikt over alle dine portvokter, bør du få dem inn i din private adressebok. Husk å få med epostadresse og kanskje privat telefon.

Gode pressekontakter kan du forbeholder deg mer personlig til etterhvert. Gjør det på den norske måten; vær deg selv og gå forsiktig fram. Gi ros hvis du er fornøyd med artikkelen eller programmet du har bidratt til. Da kan du oppleve at journalisten til gjengjeld gir deg redelig behandling når takene blir tøffere.

Kanskje sitter du på opplysninger om din bransje som ikke direkte angår deg selv. Gi dem fra deg. Den som gjennom sine kunnskaper bidrar med godt bakgrunnsstoff, får fort en stjerne hos journalistene.

Intervjuer

Still opp i intervjuer. De er nødvendige for at det skal komme mer på trykk enn en notis-

Den hyppigste intervjusituasjonen er pr. telefon. Når du blir ringt opp av en journalist, må du gå ut fra at du blir intervjuet fra første “Hallo”. Mange benytter også lydbånd, uten å gjøre oppmerksom på det.

Ofte er du bare en av journalistens kilder. Det er han som bestemmer hva og hvem som til slutt kommer med. Har du formulert deg klart og med noen treffende setninger, øker sansene for å få gjennomslag. Ved personlig intervju bør du tenke gjennom situasjonen på forhånd: Still deg selv de veste spørsmålene journalisten kan komme med. Tenk også igjennom mediets særtrekk. Dagens Næringsliv har en annen innfalsvinkel enn lokalaviser.

Vær forberedt og ha faktainformasjonen tilgjengelig på forhånd!

Ha årsmeldingen og viktige talldata liggende klare i en mappe på kontoret. Journalister liker “fakts”. Det gjør reportasjene mer troverdige.

Eksempler på data du bør ha liggende om bedriften, og som du raskt kan gi fra deg:

  • Antall ansatte (Stigende/synkende)
  • Avisutklipp om bedriften
  • Eierforhold og datterselskaper
  • Eksport/Import tall
  • Forskning og utvikling
  • Markedsandeler og markedsundersøkelser
  • Miljøtiltak
  • Omsetningfordeling på produkter/markeder
  • Styrets sammensetning
  • Årsmeldingen

Får du lese igjennom?

Du har rett til å få gjennomlest dine uttalelser før de kommer på trykk eller går ut over eteren. Den rette bør du benytte, selv om det ikke alltid er like populært. Poenget her er å koorigere feil og misforståelser. Det er ingen angrefrist som du kan benytte til å trekke tilbake eller omarbeide uttalelser du vitterlig har kommet med.

Ha en bilde for hånden!

I tilegg til det fakta – materialet din virksomhet har til rådighet for pressen, bør det også være bilder. Viktigst er et portrett av daglig leder. Bildet bør være enkelt , og egnet til bruk i ulike sammenhenger, ettersom mediene gjerne arkiverer fotos til senere bruk. Unngå pragende skilt og påtrengende firmalogoer. Legg eventuelt ved firmaets logo på eget bilde.¨

Daglig leder fotograferes i forbindelse med virksomhetens lokaler eller produkter er også en variant pressen setter pris på. Legg ikke ved for små bilder. 13 x 18 cm er et hendig format. Tekst bildene skikkelig med en klistrelapp bak. Sørg for å ha mange bilder på lager – du får dem ikke igjen.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Rapporter en feil, mangel eller savn

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier