Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Det finnes ingen standard oppskrift på hva en forretningsplan skal inneholde eller bygges opp, da dette er situasjonsbestemt, og vil derfor variere fra virksomhet til virksomhet.

Tre strategiske rammer

Etter å ha gått igjennom all faglitteratur omkring strategisk planlegging og forretningsplanen, ser det ut til at de aller fleste teoretikere og praktikere er enige om at en forretningsplan består av tre strategiske rammer som er gjensidig avhengig av hverandre og som er i konstant endring. Noe som gjør det vanskelig i praksis å skape et system hvor alle delene av systemet (virksomheten) er i likevekt.

rammeverket

Forretningsplanens tre rammer er premissleverandøren til det operative systemet (organisasjonen) som skaper virksomhetens verdier og konkurransefortrinn. Rammene må derfor ses på under ett for å forstå sammenhengen mellom dem og for å kunne utnytte de mulighetene som finnes internt og eksternt i virksomheten.

De tre rammene som tilsammen utgjør virksomhetens forretningsplan er:

  • Markedssystemet – alt som omgir virksomheten og som virksomheten ikke har kontroll over. Legger premissene for alt virksomheten, konkurrentene og kundene gjør. I praksis vil dette være virksomhetens markedssystem som består av tre delsystemer som er vist i pyramiden over.
  • Forretninggrunnlaget – angir hvorfor virksomheten er etablert, hva den holder på med og for hvem, hvilke kundeverdier skaper den og hva er virksomhetens drøm for fremtiden og hvilke verdier danner grunnlaget for visjonens strategi. I praksis vil dette si virksomhetens forretningside, visjon, omdømme og verdigrunnlag. Til sammen utgjør de pyramiden vi kaller forretninggrunnlaget.
  • Strategisk kjerne – angir hvilke langsiktige mål virksomheten skal nå og hvordan disse målene skal nås. Normalt uttrykt i form av et forretnings- og vekstmål og en forretningsstrategi  som forteller hvordan målene skal nås. Samt en angivelse av hvilken forretningmodell virksomheten tar sikte på å følge og en angivelse av hvilket verditilbud som skal skapes. Og sist men ikke minst, med bruk av hvilke ressurser (tid, kunnskap/kompetanse, innsatsfaktorer og penger). Disse forholdene utgjør den siste pyramiden i rammeverket. 

Anbefalt planleggingmodell for forretningsplanen

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.