Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 16 av 16 artikler om Distribusjon

Under finner du en modell du kan bruke for å lage en distribusjonplan, med en tilhørende distribusjonstrategi.

Modellen oppsummerer det vi har vært inne på i dette kapittelet. Jeg viser derfor til artiklene du finner og under denne artikkelen for nærmere informasjon om innholdet i hvert enkelt steg i denne modellen.

Modell for distribusjonstrategi

Du leser nå artikkelserien: Distribusjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Hylleplassavgifter
    Andre artikler i serien er: 
 • Distribusjon
 • Mellomleddets funksjon
 • Kjedesamarbeid
 • Horisontalt og vertikalt kjedesamarbeid og integrasjon
 • Mellomleddets posisjon og betydning i dagens digitale samfunn
 • Distribusjonsmål
 • Distribusjonstrategi – skyve eller trekk prinsippet?
 • Distribusjonsform (intensiv, selektiv, eksklusiv distribusjon)
 • Just in time – som forretningsmodell og produksjonsstrategi
 • Hylleplassering
 • Hylleplasselastisitet og varekategorisering
 • Reoler og hylleplassering
 • Hylleplassering og kunden
 • Hyllenes adferdstyring
 • Hylleplassavgifter
 • Planleggingmodell for valg av distribusjonstrategien