Arv og arveregler

Arv er det å motta formuesgoder fra noen som har dødd. Formuesgodene man mottar etter den avdøde kalles arven og kan være eiendom, aksjer, penger eller andre formuesgoder.

Testament

Et testament er et dokument som forklarer hva som skal skje med ens formuesgoder etter man er død. Lær her hvordan testamentet bør skrives.

Betydningen av god likviditet for selskaper og privatpersoner

Svært enkelt forklart er likviditet de midler som et selskap eller person har direkte tilgang til. Dvs. likvide midler som kontanter og bankinnskudd

Studielån og stipend

Norsk lov gir alle norske statsborgere rett til å søke om studielån og stipend fra Lånekassen for å ta videregående skole og høyere utdanning

Forsikring: Hvilke trenger du?

For å sikre sin egen økonomiske fremtid trenger vi alle flere ulike typer forsikringer. Spørsmålet er bare hvilke. Her går vi igjennom dette

Lån

Et lån er en avtale mellom to parter, hvor den ene parten låner penger eller en verdigjenstand av den andre parten.

Parforhold og samboeravtale

Parforhold får alltid konsekvenser for din personlige økonomi. Det er derfor mange ting du bør ha tenkt igjennom før du inngår samboerskap.

Utdanning – grunnlaget for din økonomiske fremtid

Ett av de første og mest grunnleggende faktorene du må velge for å legge grunnlaget for en god og trygg økonomisk fremtid er å velge utdannelse.

Barnepensjon

Hva skjer med barnets økonomiske situasjon hvis en eller begge foreldrene dør plutselig, er en vanlig tanke som slår mange foreldre.

10 fakta om kredittkort

Kredittkort er forbundet med en del myter og misforståelser. Mye av dette knytter seg til kortenes fordelsprogrammer og de kravene som stilles av banken.

Sparing

Sparing er nøkkelen for å oppnå en stabil og trygg økonomisk fremtid. Uansett hvordan du sparer vil resultatet bli at formuen din øker

Døden: Hva skjer med din familie når du går bort?

Ulykker og sykdommer kan komme fort og brutalt og medføre at vi dør. Det er derfor viktig at vi tør snakke om døden og planlegger hva som skal skje

Derfor er mikrolån den dyreste typen lån du kan ta opp

Slike lån kan ha effektive renter som overstiger 1.000%. Det er flere grunner for dette.

Reiseforsikring

Reiseforsikringen gjelder for den eller de personene som er nevnt i forsikringsbeviset, og er noe du bør ha for å unngå store utgifter.

Når er du gammel nok til å styre egen økonomi?

Når du fyller 18 år, er du myndig og kan styre din egen personlig økonomi på egenhånd. Før du er myndig er det vergen og overformynderiet som ivaretar dine interesser.

Slik får du stipendet til å vare

Livet som student er ingen luksustilværelse – i hvert fall ikke hvis vi kun skal tenke på de økonomiske forholdene.

Betalingsteknologier tar skritt framover

I takt med at teknologien stadig gjøre nye fremskritt, utvikles det også stadig nye og forbedrede betalingsløsninger.

Hvorfor er online lån så dyre?

En av de grunnleggende forklaringene for hvorfor online lån er dyrere enn lån som man tar i en fysisk bank, handler om sikkerhet.

Nye aktører innen forbrukslån

Stort sett har de fleste nordmenn gode forutsetninger for å betjene sine lån. Derfor velger mange å benytte seg av lånemuligheter for å kunne få noe her og nå

Beregn renters rente for å se din totale avkastning

Renters rente har for mange nordmenn vært positivt i flere år. Årsaken til dette er at for hver gang du gjør et innskudd, så får du renter på dette innskuddet.

Statistikk kan bli brukt overalt

Enten du opererer i næringslivet eller fremtrer som privatperson, så er statistikk noe av det viktigste som kan bli benyttet i hverdagen. Dersom du...

Lån penger til studiestart

Det er mange ting å holde rede på som kommende eller nystartet student, og det kan virke overveldende med alle de mange tingene du plutselig skal ha oversikt over.