Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 17 av 24 artikler om Ledelse

De aller fleste mennesker ønsker å ta ansvar for sine egne handlinger, men de kan ikke ta på seg et hvilket som helst ansvar.

Forhold som kunnskap, erfaring, informasjon, ressurser, verktøy o.l. vil til slutt avgjøre hvor stort ansvar hver enkelt kan påta seg. Selv om en finner ut at en person ikke er i stand til å ta på seg så stort ansvar som mange andre, er det viktig at også han eller hun finner sine arbeidsoppgavene menings- og betydningsfulle. Alle er uunnværlige brikker i organisasjonen, uansett hvilke nivå i hierarkiet de befinner seg på. De må alle yte sitt beste for at organisasjonen som en enhet skal være i stand til å nå sine overordnede mål.

Meningsfylte arbeidsoppgaver er imidlertid ikke alene nok for å skape personlig ansvar og forpliktelse fra den enkelte. En forutsetning er at vedkommende er blitt gjort ansvarlig. Dvs. at det må være mulig å fastslå hvem som er ansvarlig for resultatet som blir oppnådd.

En annen forutsetning er at hver enkelt får anledning til å være med på å bestemme målene som skal nås. Urealistiske mål som andre har bestemt virker lite forpliktende, og resulterer i at vedkommende ikke føler noe personlig ansvar for om målene blir nådd eller ikke. Moderne ledelse krever at man involverer alle individene og enhetene i organisasjon.

Du leser nå artikkelserien: Ledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Viktige lederoppgaver: Skape en “gjennomsiktig” ledelsesprosessViktige lederoppgaver: Positiv tenkning og holdninger >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Ledelse
 • Makt og ledelse
 • Hvorfor trenger vi ledere?
 • Hva er godt lederskap?
 • Ledelsesmyter
 • De klassiske kjennetegnene til fremgangsrike ledere
 • Hva gjør lederskap så vanskelig?
 • Hva skyldes problemene i en organisasjon og hvordan løse dem?
 • Hva er forskjellen mellom å være en sjef og en leder?
 • Hva er forskjellene på å lede én avdeling og hele virksomheten?
 • Mellomleder
 • Top-down vs Bottom- up Ledelse
 • Viktige lederoppgaver: Skape en god “lagånd”
 • Viktige lederoppgaver: Skape en fleksibel organisasjon
 • Viktige lederoppgaver – Skape trivsel og et effektivt arbeidsmiljø
 • Viktige lederoppgaver: Skape en “gjennomsiktig” ledelsesprosess
 • Viktige lederoppgaver: Skape personlig ansvar og forpliktelser
 • Viktige lederoppgaver: Positiv tenkning og holdninger
 • Viktige lederoppgaver: Skape umiddelbare handlinger
 • Viktige lederoppgaver: Kommunikasjon
 • Viktige lederoppgaver: Motivasjon
 • Viktige lederoppgaver: Læring
 • Ledelseteorienes historiske utvikling
 • Lederstil
 • Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.