Perioder i den tankemessige utviklingen


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 3 av 8 artikler om Tankene
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


tankefullSom du så av det kognitive kartet, ligger grunnlaget for den tankemessige utviklingen i sanseinntrykk og tolkningen av dem (persepsjonsprosessen). Gjennom opplevelser får barnet erfaringer som igjen utvikles til begreper, symboler og språk – og dermed tenkning.

Vi skal nå se nærmere på den tankemessige utviklingen. Beskrivelsen vi gir her, støtter seg hovedsakelig til Jean Piagets teori. Han var en kjent biolog og psykolog som på en svært grundig måte beskrev hvordan tenkningen utvikler seg fra barnets første leveuker og fram til ungdomsalderen.

Piaget deler den tankemessige utviklingen inn i fire perioder, og vi skal nå se nærmere på hva som kjennetegner hver av disse periodene:

 • den sansemotoriske perioden (0–2 år)
 • den preoperasjonelle perioden (2–7 år)
 • den konkretoperasjonelle perioden (7–12 år)
 • den formaloperasjonelle perioden (fra 12 år)

Beskrivelsen av de forskjellige periodene viser hva vi gjennomsnittlig kan vente oss på ulike alderstrinn. Men ofte er det nokså store avvik fra dette gjennomsnittet. I en gruppe barn på seks år vil det være noen som intellektuelt presterer på høyde med sju–åtteåringer, mens andre vil prestere som en gjennomsnittlig fire–femåring.

Kilder:

 • http://psykologi.cappelendamm.no/binfil/download.php?did=68674

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Tankene

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Det kognitive kartetTankenes utvikling – Den sansemotoriske perioden (0–2 år) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Tanker (tenking)
 • Det kognitive kartet
 • Perioder i den tankemessige utviklingen
 • Tankenes utvikling – Den sansemotoriske perioden (0–2 år)
 • Tankenes utvikling – Den preoperasjonelle perioden (2–6 år)
 • Tankenes utvikling – Den konkretoperasjonelle perioden (6–12 år)
 • Tankenes utvikling – Den formaloperasjonelle perioden (fra ca. 12 år)
 • Ibn Khaldun sine tankestadier