Norges rimeligste tilbyder!
.no domene = kr. 99/år
Webhotell/e-post = kr. 99/år

I denne artikkelserien lærer du hva hvorfor det er viktig å ha en innovasjonskultur for å skape en strøm med medarbeiderdrevet innovasjon og hvordan vi bør gå frem for å skape dette.

agenturer.no

I dagens globaliserte konkurransesamfunn går den teknologiske utviklingen stadig raskere. Samtidig endres kundenes krav både oftere og de blir stadig mer kravstore. Konkurrentene står også i kø og klare til å overta virksomhetens markedsandeler. Resultatet av dette blir at produktene og tjenestenes livssyklus stadig kortere, samtidig som verdiskapningprosessen stadig oftere må endres for å bli mer effektiv og unngå å bli utkonkurrert av konkurrentene. Innovasjon har derfor blitt et moteord i alle organisasjoner for å prøve å følge med i dagens raskt utviklende marked.

og noe alle har skjønt viktigheten av for å holde følge med det raskt endrede markedet.

Alle ønsker idag en innovasjonskultur

For å holde følge med de stadig raskere markedsendringene og stadig kortere livssyklusene etterstreber alle organisasjoner idag å skape en innovasjonskultur for å skape en strøm av medarbeiderdrevet innovasjon som skaper vekst på kort og lang sikt. Det vil si:

“en organisasjonskultur hvor det å være innovative og endringsorientert er en del av virksomhetens identitet og verdigrunnlag”.

Å få dette til er både en lang og tidkrevende oppgave, hvor utfallet på forhånd er uvisst. Her vil ledelsen stå ovenfor akkurat de samme utfordringen og problemene som gjelder for all endring av organisasjonskulturen. Vi viser derfor til artikkelserien om organisasjonskulturen for nærmere informasjon om hvordan dette gjøres. Samt til artikkelserien om endringsledelse som omhandler hvordan selve endringsprosessen gjennomføres.

Hva kjennetegner en innovasjonskultur?

Målet med å skape en innovasjonskultur er å skape en strøm av medarbeiderdrevet innovasjon. For at medarbeiderne skal velge og kunne ta del i innovasjonsarbeidet, må det foreligge en kultur i organisasjonen som gjør at medarbeiderne tør å komme med sine idéer. Nærings- og handelsdepartementet har publisert en håndbok i medarbeiderdrevet innovasjon som understreker ulike kulturelle trekk ved virksomheter som lykkes med Medarbeiderdrevet innovasjon.

Illustrasjonen under viser de viktigste kulturelle kjennetegnene ved innovative organisasjoner.

kulturelle-kjennetegn

Det er få organisasjoner som har alle disse kulturelle trekkene. Poenget med “opplistinga” er å få frem ulike trekk som kan påvirke medarbeiderne i innovasjonsprosessen.

Engasjement

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg