Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

Mens ressursplanen angir hvilke ressurser virksomheten har, hvilke de trenger, hvordan virksomheten skal skaffe seg dem og forvalte dem slik at de blir strategiske konkurransefortrinn, tar organisasjons- og prosessplanen for seg:

“Hvordan ressursbruk skal minimaliseres i verdiskapningprosessen som omformer ressursene til verdifulle kundeverdier i form av produkter og tjenester som kundene oppfatter som mer verdifulle enn konkurrentenes verditilbud”

Organisasjons- og prosessplanen bygger med andre ord videre der ressursplanen slutter. Hvordan denne delplanen legges opp er avhengig av selskapets verditilbud og situasjon, da det åpenbart er stor forskjell på å tilby et digitalt produkt enn ett fysisk produkt som omsettes gjennom et fysisk salgs- og distribusjonsapparat. 

Sentralt i denne del-planen står verdiskapningprosessen, men siden den er avhengig av hvilken verdikonfigurasjon selskapet har valgt er det heller ikke her mulig å gi nøyaktige angivelser for oppbygningen av organisasjons- og prosessplanen.

For å skaffe deg en oversikt over hvilke strategiske spørsmål som må besvares i organisasjons- og prosessplanen anbefaler jeg at du leser artikkelserien om prosessperspektivet som tar for seg arbeidsoppgavene og spørsmålene innenfor organisasjons- og prosessplanen. 

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Rapporter en feil, mangel eller savn

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier