Lightspeed webhotell
    Denne artikkelen er del 11 av 50 artikler om Innovasjonsledelse

Det finnes mange ulike former for utvikling og innovasjon en bedrift kan ønske seg og som de derfor lager en innovasjonsstrategi til for å realisere de ønskede endringene. Et grov skille går i denne sammenheng mellom:

 1. Organisasjonsutvikling: Utvikle og forbedre den eksterne organisasjonen, f.eks. gjennom å gjøre om verdiskapningsprosessen som skaper sluttproduktene og -tjenestene.
 2. Produktutvikling: Utvikling og forbedringer av det eksisterende produktsortimentet med nye produkter og/eller tjenester for å tilfredstille nye eller eksisterende kundegruppers behov på en bedre måte enn idag.

Hvordan innovasjonsstrategien legges opp er avhengig av om vi ønsker en organisasjons- eller produktutvikling, da fremgangsmåten for å komme frem til den ønskede innovasjonen og endringene er vesentlig forskjellig. Innovasjonsmålene og innovasjonsstrategien må derfor angi hvilke av disse formene for innovasjon og utvikling som ønskes. Noen ganger ønsker bedriften både å oppnå organisatoriske og produktinnovasjoner og ofte er det nødvendig med organisatorisk utvikling for å kunne lansere produktinnovasjonen.

All innovasjon krever endring av atferden til brukerne for å kunne ta i bruk og utnytte innovasjonens muligheter. Snakker vi om produktinnovasjoner er det kundenes (brukernes) atferd som må endres, mens det er de ansattes atferd som må endres hvis vi snakker om organisasjonsutvikling. 

I begge tilfeller snakker vi om endringer som vi vet på forhånd vil bli møtt med motstand og skepsis hvis vi ikke benytter oss av de mulighetene, metodene og teknikkene vi med en fellesbetegnelse kaller for endringsledelse. For å lykkes med vår innovasjonsstrategi må den også omfatte en del som forteller hvilke endringer som er nødvendig for å lykkes og hvordan vi skal gå frem for å oppnå disse endringene i holdninger og atferd. Ettersom dette er et så stort og komplisert område omhandler vi dette i en egen artikkelserie om endringsledelse som vi anbefaler at du leser for å lære deg du trenger for å bli en god innovasjonsleder. Fagfeltene sklir nemlig inn i hverandre.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Innovasjonsledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Pioner (first to marked), etterfølger eller kopiering strategiOrganisasjonsutvikling >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjonsleder
 • Intraprenør og Intraprenørskapsprosessen
 • Risiko ved innovasjon
 • Innovasjonsplan
 • Innovasjonsmål og innovasjonseffekter
 • Innovasjonsstrategi
 • Make-or-buy strategi for innovasjon
 • Offensiv eller defensiv innovasjonsstrategi
 • Blått hav-strategi / Rødt hav-strategi
 • Pioner (first to marked), etterfølger eller kopiering strategi
 • Organisasjons- og/eller produktutvikling?
 • Organisasjonsutvikling
 • Produktutvikling
 • Tjenestedesign / Service Design
 • Åpen eller lukket innovasjonsprosess
 • Lukket innovasjonsprosess
 • FoU (Forskning og Utvikling)
 • Ledelsestyrt innovasjon
 • Medarbeiderdrevet innovasjon
 • Innovasjonskultur
 • Kjennetegnene til en innovasjonskultur
 • Innovativ organisasjonsstruktur
 • Incitament for å skape innovasjon
 • Kunnskapsdrevet innovasjon
 • Informasjonsdeling
 • Kunnskapsdeling
 • Arenaer for medarbeiderdrevet innovasjon
 • “Hit spots”
 • Kreativitet
 • Kreativ utviklingsgruppe
 • Divergent, konvergent og lateral tenkning
 • Åpen innovasjonsprosess
 • Brukerdrevet innovasjon
 • Behovsdrevet innovasjon
 • Co-creation (samskaping)
 • DART modellen og rammeverk for co-creation
 • 4 strategier for brukerdrevet og co-creation innovasjon
 • Plattformer for brukerdrevet innovasjon og co-creation
 • Say, Do and Make metoden for co-creation
 • AT-ONE
 • ZMET (Zaltman metaphor elicitation technique)
 • Empathic Design og CuDit Eksperiment
 • Design Thinking (Designtenking)
 • Brukeropplevelse (UX – Design)
 • Brukergrensesnittdesign (UI – design) og brukervennlighet (usability)
 • Lean – Startup
 • Hvordan håndtere disruptiv innovasjon?
 • Radikal innovasjon i etablert virksomhet
 • Lanseringsstrategi
 • Spin-off