Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Når ØKO-strategien og -modellen skal utvikles og operasjonaliseres finnes det en mengde strategiske- og taktiske muligheter som virksomheten må vurdere og eventuelt utnytte hvis dette er strategisk riktig for virksomheten.

Konkurransefortrinn

Siden målet er å skape et verditilbud som dekker målgruppens behov og forventninger på en bedre måte enn konkurrentene gjør, må ØKO-modellen skape konkurransefortrinn, og da helst varige konkurransefortrinn.

Med konkurransefortrinn menes:

effekten vi får ved å besitte og utnytte en eller flere ressurser eller kompetanseområder  som gir virksomheten viktige fordel(er) i konkurransen med andre virksomheter.

Konkurransefortrinn vil si at virksomheten har noe som ikke konkurrentene har, at de har noe som gjør virksomheten bedre enn konkurrentene eller at de kan gjøre noe som konkurrentene ikke kan, og som kunden samtidig verdsetter. Verdsetter kunden ikke dette er det ikke noen konkurransefortrinn.

Begrepene konkurransefortrinn og konkurransekraft brukes ofte om litt uriktig om hverandre. Konkurransekraft blir ofte definert litt forenklet som:

summen av virksomhetens ressurser og evner.

Dette fordi hvis virksomhetens ressurser blir brukt på riktig måte kan dette gi store verdier og konkurransefortrinn for virksomheten. Det samme kan virksomhetens samlede evner gi.

konkurransekraft

En ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningsmodell kan gi virksomheten konkurransefortrinn og økt konkurransekraft på flere måter. F.eks. ved:


Ressurstilgang

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss