Renhold

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Tepper

Tepper er en oppsamlingsplass for ulike forurensninger; dyreflass, middrester, pollen, matrester, bakterier, bakterierester, støv og partikler.

Renholdsvennlighet

Med renholdsvennlighet menes hvor lett objekter og overflater lar seg rengjøre og vedlikeholde.

Trapper

Trapper som er plassert i hovedfartsårer i et bygg er kritiske for renholdere av to grunner;